อ ย่ าคิดว่าตัวเราเหนือ กว่าคนอื่น เพียงแค่มีการศึกษาสูง

วันนี้เรามีเรื่องราวข้ อคิดสอนใจเรื่องหนึ่งที่อย ากให้เพื่อนๆได้อ่านกัน เพราะเราเชื่อว่ามีหล า ยคนที่เป็นแบบนี้ ฉนั้นเราจึงอย ากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เตือนสติตัวเราเองไว้อยู่เสมอ กับบทความ อ ย่ าคิดว่าตัวเราเหนือ กว่าคนอื่น เพียงแค่มีการศึกษาสูง

เด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวสงขลา เรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกา ตั้งแต่เด็ก จนจบด็อ กเตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน บ้านของเด็กหนุ่มอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอลุง

ไม่มีหรอ กหลาน ที่นี่มันบ้านนอ ก มันห่างไกลความเจริญมีแต่เรือแจว

โอล้าสมัยมากเลยนะลุง โบราณมาก ที่อเมริกาเขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง ลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก ไปส่งผมฝั่งโน้นเอาเท่าไหร่ลุง

80 บ า ท

OKไปเลยลุง

ในขณะที่ลุงแจวเรือ หนุ่มนักเรียนนอ กก็เล่าเรื่อง ความทันสมัยความก้าวหน้า ความศิวิไลช์ของอเมริกาให้ลุงฟัง เมืองไทยเมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว ล้าสมัยมากไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง ทำไมไม่พัฒนา ทำไมไม่ทำต ามเขา เลียนแบบเขาให้ทัน ลุงลุงใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไหม

ลุงไม่รู้หรอ กใช้ไม่เป็น

โอโฮ้ลุงไม่รู้เรื่องนี้น่ะ ชีวิตลุงห า ยไปแล้ว25เปอร์เซน

แล้วลุงรู้ไหมว่า เศรษฐกิจของโลก ตอนนี้เป็นยังไง

ลุงไม่รู้หรอ ก

ลุงไม่รู้เรื่องนี้นะ ชีวิตของลุงห า ยไป 50เปอร์เซน

ลุงลุงรู้เรื่องนโยบาย การค้ าโลกไหมลุง

ลุงลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุง

ลุงไม่รู้หรอ กหลานเอ๊ย

ชีวิตของลุง ลุงรู้อยู่อ ย่ างเดียวว่าจะทำยังไงถึงจะแจวเรือให้ถึงฝั่งโน้น ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้ ชีวิตของลุงห า ยไปแล้ว 75เปอร์เซน พอ ดีช่วงนั้นเ กิดลมพายุพัดมาอ ย่ างแ ร ง คลื่นลูกใหญ่มาก ท้องฟ้ามืดครึ้ม นี่พ่อหนุ่มเรียนหนังสือมาเยอะ จบด อ กเตอร์จากต่างประเทศ ลุงอย ากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม

ได้จะถามอะไรหรือลุง

เอ็งว่ายน้ำเป็นไหม

ไม่เป็นจ๊ะลุง

ถ้างั้นชีวิตของเอ็ง กำลังจะห า ยไป 100เปอร์เซน แล้วพ่อหน่ม อ ย่ าคิดว่าตัวเราเหนือ กว่าคนอื่น เพียงแค่มีการศึกษาสูง ยังมีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องศึกษาอีกมาก แม้จะไม่มีใบประกาศ มอบให้ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอ ด สำนวนนี้หมายถึง

คนที่มีวิชาความรู้ดี หรือรู้สารพัดเกือบทุกอ ย่ าง แต่ถึงคราวเกิดเรื่อง มีปัญหาขึ้นกับตัวเอง กลับจนปัญญาแก้ไขหรือมีความหมาย อีกทางหนึ่งว่ามีความรู้อยู่มากมาย แต่ใช้วิชาหากินไม่ถูกช่อง ทำให้ต้องตกอยู่ในฐานะที่ลำบากย ากจนเรื่อยมา สู้คนที่ไม่รู้หนังสือเลย แต่หากินจนร่ำร ว ยได้ จึงเป็นที่มาของสุภาษิต สำนวนไทยที่ว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอ ด

ที่มา chayend  stand-smiling