อ ย่ าทำงานห นั ก เพื่อไว้จ่ายค่าย า

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การทำงานห นั ก หรือ มีฐานะร่ำร ว ยเท่านั้น เรากำลังลืมไปว่า เรายังมีครอบครัว เรายังมีพ่อ มีแม่ มีสุขภาพ และ ความสำเร็จด้านอื่นๆอีก

พวกเราถูกปลูกฝังกัน มานาน ว่าเราเกิดมาต้องทำงานหาเ งิ น แล้วนำเ งิ นไปใช้ชีวิต ซึ่งวงจรชีวิตเรา ก็จะเป็นเหมือนบรรพบุรุษที่ผ่าน มา ทำงาน ได้เ งิ น ใช้เ งิ นซื้ อนั่นโน่นนี่ที่ต้องการ เ งิ นหมดก็หาใหม่ ถามจริง ๆ เหนื่อยบ้างไหมกับการใช้ชีวิตแบบนี้ กับการใช้ชีวิตที่อยู่ใน กรอบ ของสังคม

ที่จำกัดให้เราเพียงแค่ คุณต้องเรียนให้จบ แล้วทำงาน มีเ งิ นนะ ตัวคุณถึงจะมีคุณค่า แล้วจะต้องใช้ชีวิตในนิย าม มีคุณค่าไปจนถึงเมื่อไหร่ ยังเรียนไม่จบ ทำไม่ได้หรอ ผมก็เคยถูกปลูกฝังมาแบบนี้เหมือนกันครับ ว่าต้องเรียนให้จบก่อน แล้วจะไปทำอะไรก็ทำ

แต่ถ้าวันนั้นผมไม่ทะเยอทะย าน ไม่คิดนอ กกรอบ ไม่มาเจอสังคมเพื่อน ๆ ที่ทำงานไปเรียนไป ตัวผมก็คงไม่มีวันนี้เช่นกัน วันที่ผมเกษียณตัวเองก่อนเรียนจบ หรือบางคนบอ กต้องอายุ 60 ปี ก่อนไม่ใช่หรอถึงจะเกษียณ แล้วจึงจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอ ย่ างคนอื่นบ้าง

อายุ 60 ปี เกษียณแล้ว เหลือเวลาอีกกี่ปีที่เราจะ ต า ย เราเหลือเวลาเท่าไหร่ที่เราจะได้ใช้ชีวิต ต ามใจเราบ้าง แต่อ ย่ าลืมนะ เมื่อคุณอายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว คุณอาจจะมีเวลาที่จะเที่ยว มีเ งิ น มีทุกอ ย่ างพร้อม แต่ร่างกายคุณคงจะไม่พร้อม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวห นั ก ๆ แน่นอน

หากในอีกแบบหนึ่ง คุณฉีกกรอบทุกอ ย่ างทิ้งไป กรอบของสังคมที่คอยบอ กว่า เราต้องเป็นอ ย่ างนี้ แบบนี้ คำถาม เราต้องแก่ก่อนหรอ ถึงจะสำเร็จจน มีเ งิ นทอง ไม่ใช่เลยครับ ผมพิสูจน์ให้ดูแล้ว วัยวุฒิ คุณวุฒิและการที่ยังเรียนไม่จบ ไม่เกี่ยวกับการที่เราจะประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จจริง ๆ อยู่ที่ใจ ทำงานอ ย่ างคนฉลาด ที่รู้จักใช้เ งิ นทำงาน โดยที่เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอ ย่ างแสนสาหัส ไปจนอายุ 60 ปี ถึงได้เที่ยว มาลงมือทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คิด ว่าเราจะทำได้กันเถอะครับ เราจะได้ใช้ชีวิตอ ย่ างคุ้มค่าและมีความสุขกัน อ ย่ าเอาเวลาชีวิตของเรา มุ่งไปแต่การทำงานห นั ก ๆ เพื่อหาเ งิ นไว้ใช้บั้นปล า ยชีวิต เพราะถึงตอนนั้น บั้นปล า ยชีวิตเรา อาจจะต้องนำเ งิ นส่วนนั้น จ่ายแต่ค่ารั ก ษ าพย าบ า ลก็ได้

ที่มา meeruk