เก็บออมวันละ 50 บ า ทแค่เริ่มชีวิตก็เปลี่ยนได้

วันนี้เราได้นำแนวคิด การเก็บเ งิ นด้วยแบงค์ 50 บ า ท ทุกวัน มาเป็นแนวทาง เพื่อให้แง่คิดกับทุกคนกันค่ะ แค่การเก็บเ งิ นด้วยแบงค์ 50 บ า ท จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้อ ย่ างไร หล า ย คนอาจจะสงสัย เรามีคำตอบ งั้นต ามไปดูกันเลย

หากคุณเริ่มเก็บเ งิ น วันละ 50 บ า ท

1 ปี คุณจะมีเ งิ นเก็บ 18,250 บ า ท

10 ปี คุณจะมีเ งิ น 182,500 บ า ท

ถ้าเก็บวันละ 100 บ า ท

1 ปี จะมีเ งิ นเก็บ 36,500 บ า ท

10 ปี คุณจะมีเ งิ น 365,000 บ า ท

แต่ถ้าคุณไม่เก็บเลย แม้แต่บ า ทเดียว มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มี อีกกี่สิบปีก็ไม่มี นี่เป็นหลักคิดแบบง่ายๆ เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตครับ หากในวันนี้ คุณตั้งใจทำงาน อ ย่ างเต็มที่ให้เชี่ยวชาญ ศึกษาหา ความรู้ คอยพัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เสมอ ในระยะเวลาอีก 5 ปี คุณก็ได้เลื่อนตำแหน่ง

ในระยะเวลาอีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าหาก คุณตั้งใจทำคิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์กับชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขา อีก 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขา ในอีก 20 ปี ก็เป็นได้ แต่ถ้าหากวันนี้ คุณมัว แต่ทำตัวเป็น จิ ต อ า ส า เรื่องชาวบ้าน มัวแต่ไปใส่ใจธุระของคนอื่น มากว่าสนใจธุระของตัวเอง

หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิดประโยชน์ใดๆ เลยกับชีวิต คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เ งิ น จะอีกกี่ปีชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม มันก็เหมือนเรื่องที่เก็บเ งิ นนั่นแหละ หล า ย คน มักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ เรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์กับชีวิตของตัวเอง หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย แม้แต่นิดเดียว

จนไม่มีเวลา มาพัฒนาความสามารถ ให้กับตัวเอง สร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่น ถ้าไม่เกี่ยวกับชีวิตเราไม่ต้องอย ากรู้ไปหมดทุกอ ย่ างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอย ากบอ กก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องของตัวเองให้ดี เวลา ของคุณมีจำกัด อ ย่ าเ สี ยเวลาไปอยู่ในชีวิตของคนอื่นจนเกินไป วันนี้ เป็นผลจากการเลือ กและตัดสินใจทำใน อ ดีต สิ่งที่ทำ เวลานี้ เป็นผลที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน คุณเลือ กมันเองได้

ที่มา 1 0 8 r e s o u r c e s  yindeeyindee