เก็บไว้สอนลูกหลาน 10 ปรัชญาใช้ชีวิต

เมื่อเราได้เกิดมาและเติบโตขึ้นสิ่งที่เราต้องเจอคือ การใช้ชีวิต เ พ ร า ะตอนที่ยังเ ด็ กเราจะมีพ่อแม่นั้นคอยดูแลอยู่ใกล้ๆเสมอ แต่เมื่อโตขึ้นเราจะได้ออ กมาใช้ชีวิตเอง และสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะใช้ชีวิตอ ย่ างไรให้มีความสุขไม่เป็นทุ ก ข์ วันนี้เราเลยมีข้ อคิดมาฝากเราอาจจะนำข้ อคิดเหล่านี้ไว้ไปสอนลูกหลานของเราได้ เพื่อให้พวกเขานั้นใช้ชีวิตเป็น

1. อ ย่ าสร้างศั ต รูให้ตัวเอง

อ ย่ าเป็นศัตรูกับใครก็ต ามบนโลกใบนี้ เ พ ร า ะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมาทำร้ า ยคุณก็เป็นได้

2. ปลดห นี้บ้านต้องเป็นอ ย่ างแรก

ดอ กเบี้ยบ้านนั้น มหาโหดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่แล้วผ่อนไม่ไหว จนกล า ยเป็นภาระให้ลูกหลาน

3. ผูกมิตรสำคัญ ควรรั ก ษ าไว้

คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้

4. บ้าน มาก่อน รถมาหลัง

ควรที่จะซื้ อบ้านก่อนที่จะซื้ อรถ เ พ ร า ะบ้าน มีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่า รถ เท่ากับ ลด

5. ออมเ งิ นให้เป็น ลงทุนให้มีความรู้

การเก็บเ งิ นเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำร ว ย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุน อ ย่ าลืมคบกับที่ปรึกษาการเ งิ นไว้เป็นเพื่อนปรึกษา การบริหารเ งิ นจะไม่ใช่เรื่องย าก

6. สร้างเนื้อ สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด

ในขณะที่คุณยังมีกำลัง ยังเป็นหนุ่มสาว เ พ ร า ะการฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก

7. อ ย่ ารอเ งิ นแค่งานประจำ

ควรมีงานทำมากกว่า 1 งานเ พ ร า ะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้ การมีงานสำรองหรืองานรองไว้ ให้มีเ งิ นเข้ามาช่วยให้ชีวิตมีทางรอ ดเสมอ

8. เมื่อพบโอกาสควรคว้าไว้

เมื่อมีโอกาสใดก็ต ามเข้ามาจงอ ย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือประสบการณ์

9. เชื่อมั่นในตัวเอง

อ ย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้แค่อ ย่ างเดียว เ พ ร า ะความสามารถของคนเรามีมากกว่า 1 เสมอ

10. ออ กท่องเที่ยวบ้าง เมื่อยังมีโอกาส

ให้รู้จักออ กเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ได้รู้จักโลกและชีวิตก่อน เ พ ร า ะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิม

ที่มา meeruk