เขาไม่ใช่ก็ปล่อยไป เดินออ กมาจากสิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุข ก ร ร มของเราก็หมดลงแล้ว

หากวันนี้ความรักที่คุณนั้น มีอยู่ทำให้คุณนั้นเป็นทุ ก ข์ใจ ไม่มีความสุขในชีวิต วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความเกี่ยวกับ เขาไม่ใช่ก็ปล่อยไป เดินออ กมาจากสิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุข ก ร ร มของเราก็หมดลงแล้ว ไปดูกันว่าบทความนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับคุณได้บ้าง

ในสุดท้ายความสำคัญ ของชีวิตคู่มันไม่ได้สุด ที่การแต่งงานหรอ กแต่มันคือความสุข จากความสัมพันธ์ ที่จะจับมือ พากันไปจนแก่ด้วยกัน คนรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน ตลอ ดเวลาแต่ในเวลาที่เขาต้องการเรา ต้องอยู่แต่ถ้าหากว่าเวลาที่เราต้องการ เขาแล้วเขาไม่เคยอยู่ข้างๆ เราเลยมีแต่ทำให้เราทุ ก ข์

เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อ กรร ม ของคุณจะหมดลง หากคุณเดินออ กจากสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุ ก ข์ ผมเชื่อว่า เมื่อบุญให้ผลเราก็จะพบคนดีคนจริงใจ คนที่มีความมั่นคงเข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิต และเมื่อ กรร ม ให้ผลเราจะพบคนไม่ดี ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์เข้ามาทำให้มีความทุ ก ข์มากขึ้นในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดี จึงเรียกว่าพบคนดีในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้คือมีความพร้อม ที่จะรักษ า ความรักถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นในวันที่พบคนดีแบบนี้แนวโน้มคือนิสัยเสียๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ ออ กไปจากชีวิตเราได้ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้ ายๆ ของตัวเอง ให้ดีขึ้นแนวโน้มคือชีวิตเราก็จะดึงดูดคนที่แ ย่ๆ ดึงดูดคนแบบเดิมที่ห่ ว ยๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของเราดีขึ้นในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดีความดีหรือ กรร ม ดี ของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะรับป ร ะ กั นได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้แต่ความดีนั้นจะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทนและมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วยการเจอคนดีแต่รักษ า คนดี ไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพราะหวงนิสัยเสียๆ ของตน

มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับ การเจอคนร้ ายๆ แต่ยังยอมทนทุ ก ข์อยู่ตรงนี้คือ การใช้กรร ม ในรูปแบบหนึ่งเมื่อไหร่ที่ทุ ก ข์พอแล้วทนพอแล้วไม่อย ากเห็นตัวเองทนทุ ก ข์ซํ้ าซา ก ต่อไปคิดเดินออ กมาได้เมื่อไหร่จึงเรียกว่า หมด กรร มเมื่อนั้นถ้าเราเป็นคนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเราแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเวลาจะพัดพาสิ่งดีๆออ กไปจากชีวิตเราเช่นนั้นเอง

จงเลือ กรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้นหรือมีทัศนคติที่ดีขึ้นไม่ใช่รักไปแล้ว มีแต่เรื่องทุ ก ข์ใจหรือความระแวง เลือ กรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลง เพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมดอย่ าพย าย ามเป็นอีกคนเพราะเพียงแค่อ ย ากให้เขารักมากขึ้นเลย เพราะเราเองก็ต้องเข้าใจด้วย ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเลือ กคนที่ให้ความสบายใจ

กับเราได้ตลอ ดไม่ว่าจะเรื่องใดก็ต าม จะไม่มีการระเเวง กังวลจนพาชีวิตเราจมอยู่กับความรู้สึกเเย่ๆ จนเสียเวลาชีวิต หรือเลือ กคนที่ให้กำลังใจ ส่ งเสริมความฝันกันและกันไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆ ถ้าเจอแล้วก็จงรักษ า ให้ดีประคองไว้ให้นานโตแล้ว มีความรักก็อย ากให้มันทำให้ชีวิตก้าวหน้า

ไม่ใช่มาเสี ยน้ำต าร้องไห้ทุกวัน มันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลย อย่ าหลอ กตัวเองว่าแบบนั้น มันคือความรัก รักตัวเองให้มากทุกคนสมควร จะได้เจอความรักที่แสนดีทั้งนั้นแหล่ะและที่สำคัญมากๆ เลยกอ ดคนข้างๆไว้ ให้แน่นๆ ด้วยนะถ้าคิดว่าเป็นคนที่ใช่แล้ว

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา นุสนธิ์บุคส์, verrysmilejung