เคยได้ยินไหม ให้อภั ยได้ แต่ไม่ขอเกี่ยวข้องกันอีก

หากวันนี้มีใครคนหนึ่งที่คุณรักและเชื่อใจ เลือ กที่จะหักหลังคุณ คุณเองจะทำอย่งไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ วันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆ ที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ เคยได้ยินไหม ให้อภั ยได้ แต่ไม่ขอเกี่ยวข้องกันอีก ไปดูกันว่าคุณเองจะต้องทำอย่ างไร

ความทุ ก ข์… มักตกอยู่กับคนที่มีความ ‘ เ ก ลี ย ด ‘

ผลก ร ร ม… มันตกอยู่กับคนที่มีความ ‘ เ คี ย ด แ ค้ น ‘

เราทุกคนมักมีความ ‘ เ ก ลี ย ด ‘ ความ ‘ เ คี ย ด แ ค้ น ‘ อยู่ในตัว และ การที่เรานั้นไม่รู้จักให้อภั ย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความทุ ก ข์โดยที่เราไม่รู้ตัว คนที่ ไม่มีความทุ ก ข์ ไม่มีก ร ร ม คือคนที่ ‘ ไม่ เ ก ลี ย ด ‘ และ ‘ ไ ม่ เ คี ย ด แ ค้ น ‘ ใครทั้งนั้น

ใครที่ให้อภั ยได้ก่อน มักจะมีความสุขในชีวิตก่อน ต่อจากนี้คือประเด็นสำคัญ…!! การให้อภั ย ไม่ได้หมายความว่าให้โอ กาส ให้อภั ยไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปคบ กลับไปผูกมิตร คุณต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนว่าคำว่าให้อภั ย กับคำว่าให้โอ กาส เป็นคนละส่วนกัน

การให้อภั ย คือ การยกโทษทางจิตใจของเราให้ต่อเขา ต่อสิ่งที่เขาทำผิดต่อเรา การให้อภั ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวที่เขาทำผิดนั้นจะเป็นอ ย่ างไร จะเสียใจ จะชดใช้ จะรับโทษหรือเปล่า เราไม่ต้องไปสน

ขอเพียงแค่… เรารู้สึกว่าให้อภั ยเขาได้ เราจึงให้อภั ย ถ้าหากว่าเราให้อภั ยเขาได้ สิ่งที่เราได้นั่นคือไล่ความโ ก ร ธออ กไปจากตัวเรา ในบางครั้งเราไม่ให้อภั ยคน เพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้ เพราะเขาไม่ควรได้รับการให้อภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น

เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจของเราที่ ‘ โ ก ร ธ แ ค้ น ‘ นั้น มักจะมาคู่กับ ‘ ค ว า ม ทุ ก ข์ ‘และในที่สุด มันมักจะกลับมาหาตัวเราอยู่เสมอ ทำให้เราไม่มีความสุข มองไปทานไหนก็มีแต่เรื่องทุ ก ข์ร้อนใจ มีแต่อะไรให้คิดกังวลใจ

ในการให้อภั ย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปดีกับเขา แต่เป็นการทำให้เราพ้นจากความรู้สึกทุ ก ข์ร้อนใจ และ ความกังวลใจ เคยได้ยินไหมกับคำที่ว่า… ‘ ให้อภั ย แต่ไม่สุงสิงด้วย ‘ ยกโทษให้ แต่ไม่กลับไปคบ ไม่กลับไปผูกมิตรอีก

คนที่คิดแบบนี้ทำแบบนี้ได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆ แล้วการให้อภั ยกับการให้โอ กาส เป็นคนละส่วนกัน เราให้อภั ยแต่ไม่ให้โอ กาสได้ เพราะการให้อภั ยคือ การยกโทษให้ภายในใจ ภายในความคิด แต่การให้โอ กาสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิด

ถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจ เราไม่จำเป็นต้องให้โอ กาสเสมอไป และ บางครั้งเขายังต้องได้รับผลจากการกระทำความผิดนั้น แต่ส่วนของเรานั้น แค่ยกโทษให้เขา แล้วเดินหนีออ กมา เอาความสุขของเรากลับคืน มาใหม่เป็นของเรา การให้อภั ย ทำให้เราได้ชีวิต และ ความสุขของเรากลับมา

ที่มา bitcoretech