เงินเดือนลดลง เงินข า ดมือ แก้ได้ง่าย ลองทำต ามนี้

หากวันนี้มีเงินเดือนที่ลดลง มีรายรับที่น้อยลงกว่าเดิม และทำให้คุณติดขัดเรื่องเงิน เรมีวิธีแก้มาแนะนำคุณ แบบง่ายๆ แค่ทำต ามบทความนี้ เงินเดือนลดลง เงินข า ดมือ แก้ได้ง่าย ลองทำต ามนี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ปัญหาในเรื่องของเงินทองที่มักจะเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่บ่อยครั้ง เคยได้ลองสังเกตตัวเองดูไหมว่าเวลาที่มีเงินเข้ามาจะเก็บเงิน ก็มักที่จะมีทางออ กของเงินอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดเอาไว้ว่าจะต้องเสีย ว่าจะต้องเอาไปจ่าย

ทำให้ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมไว้ใช้ในวันข้างหน้าในอนาคต สิ่งเหล่านี้ต ามหลักความเชื่อเขาว่ากันว่า การกระทำต่างๆล้วนเกิดมาจากผลกร ร มและมีอยู่ด้วยกัน 2 ต้นเหตุ มาจากก ร ร มเก่าที่เราไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังไปในอดีตช าติได้

ในอดีตช าติ ทำทาน มาไม่ครบ ซึ่งนั่นหมายถึงว่า การที่เราจะทำทานและยังมีจิตใจที่ยังคงนึกเสียดาย ทานที่เราได้กระทำไป เช่น ตั้งใจที่จะทำอาหารคาวหวาน 4 อย่ างผลไม้ 5 อย่ าง แต่พอถึงวันจริงๆกลับรู้สึกเสียดาย ทำไม่ครบลดปริมาณของที่เราจะทำลง

สาเหตุที่ 2 มาจากวัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์ ซึ่งนั่นหมายถึงว่า เงินที่เราได้มานั้นได้มาจากสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นของคนอื่นและเราไปเอามา เป็นเงินที่เข้ามาหาเราไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้บุญกุศลที่ทำมานั้นจึงออ กมาเป็นลักษณะครึ่งครึ่งกลางๆ ในบางทีก็มีเงินบางทีก็ไม่มีเงิน ซึ่งคนรอบข้างนั้นจะไร้คนช่วย เหลือ เวลาที่มีปัญหาต่างๆเข้ามาหรือในบางทีนั้นก็อาจจะมีคนพูดว่าซ้ำ เติมด้วยซ้ำ

เพราะเขาได้เป็นเจ้าก ร ร มนายเวรที่ทำต่อกัน มา สิ่งสำคัญที่เราควรทำคือในเรื่องของการสะสมความดี การสร้างความดีทั้งในอดีตรวมถึงปัจจุบันและในอนาคต การที่สะสมบุญอยู่บ่อยๆนั้น จะเป็นบุญที่จะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของเราเจริญมากยิ่งขึ้นไป

ให้พบเจอแต่ความสุขพบเจอเรื่องที่มีความสุขอยู่เสมอ จะทำให้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาจากหนักก็จะกล า ยเป็นเบา แล้วบุญใหญ่ที่ตัวเรานั้นสามารถทำได้ในทุกที่และทุกเวลาด้วยตนเองนั่นก็คือธรรมทานและอภั ยทาน

ธรรมทาน คือ ตัวเรานั้นได้นำความรู้ต่างๆคอยช่วย เหลือให้กับผู้อื่นได้พ้นจากความทุ ก ข์ พูดปลอบให้กำลังใจในเรื่องต่างๆด้วยความตั้งใจ และความจริงใจให้กำลังใจให้เขามีใจที่จะสู้ในการใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า

ร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือธรรมะทำหนังสือสวดมนต์หรือแม้แต่การที่ชักชวนคนรอบข้างให้ไปทำบุญ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมทานทั้งสิ้นที่ตัวเราสามารถทำได้

อภั ยทาน เป็นบุญใหญ่ที่สุดที่ตัวเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินทอง การอภั ยทานแม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่ทำได้ง่ายแต่กลับเป็นในเรื่องที่ทำได้ย ากที่สุดสำหรับในทานทั้งหมด เพราะอภั ยทานนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราล้วนๆ

การปล่อยวางการไม่เคืองโ ก ร ธนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพ้นจากความทุ ก ข์ทั้งหมดที่เรามีได้ หากเราเก็บความไม่ชอบใจเก็บความโ ก ร ธมาไว้ที่ตัวเราเอง คนที่จะเป็นทุ ก ข์ก็ไม่ใช่ใคร นั่นจะเป็นตัวเรา หากเรารู้จักการปล่อยวางหากทำได้

เราก็จะพบกับความสุขที่สุดที่ตัวเราจะหาได้ การมีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่นิ่งแล้วให้อโหสิก ร ร มต่อกัน ไม่ติดค้างกัน ถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังสร้างความสุขให้ตัวเองด้วย

การทำบุญการสะสมความดี สิ่งสำคัญอย่ าลืมที่จะกรวดน้ำ อุ ทิศบุญกุศลที่เราได้สร้างส่ งไปให้กับเจ้าก ร รมนาย เว รให้ได้มารับผลบุญที่เราได้กระทำในครั้งนี้ ให้ได้รับ จะทำให้ตัวเรานั้นพบทางสว่างของการใช้ชีวิต ได้เพิ่มมากขึ้นและทำอย่ างเป็นประจำจะช่วยสร้างความเจริญให้กับชีวิตยิ่งขึ้นไป

ที่มา hostingrc