เตรียมของไหว้แม่ย่ านางรถ ทำถูก ขับแล้วร ว ย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการเตรียมของไหว้แม่ย านางรถของคุณ หากคุรทำถูกต้องทุกขั้นตอน มีแต่ความร่ำร ว ย วิ่งเข้ามาหาคุณ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ไปอ่ า น บทความ เตรียมของไหว้แม่ย่ านางรถ ทำถูก ขับแล้วร ว ย

ในเรื่องเกี่ยวกับการออ กรถใหม่ ในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็ล้วนมีความเชื่อที่แตกต่างกันออ กไป ก่อนการซื้ อรถก็ ต้องดูฤกษ์ ดูชัย ขนาดปลูกบ้ านยังต้องมีการดูฮวงจุ้ย ดูฤกษ์ในการลงเสาเอ ก การซื้ อรถก็เช่นเดียวกันซึ่งในวันนี้เรา ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับ ในเรื่องของการขับรถ เป็นวิธีการไหว้แม่ ย่ า นาง

เพื่อเป็นการปกปัก รั ก ษ า และยังเป็นการคุ้มครอง ผู้ขับขี่ผู้เดินทางทั้งยังจะนำพา แต่เรื่องที่ดีเข้ามาสู่ตัวคุณ แต่วิธีการไหว้แม่ ย่ า นางให้ถูกต้องถูกวิธีนั้นมีขั้นตอนการ ทำ อ ย่ า ง ไรบ้ าง เรามาทำต ามกันเลย และเชื่อได้ว่าหากทำ อ ย่ า ง ถูกต้องชีวิตของคุณจะดีขึ้น อ ย่ า ง แน่นอน

วิธีไหว้แม่ ย่ า น า งที่ถูกต้อง

1 ผลไม้ 5 อ ย่ า ง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก

2 ย า สู บ 3 มวน โดยวิธีการจัดเตรียมนั้น ในเวลาเช้าให้เราจัดโต๊ะไว้ที่บริเวณหน้ารถ และทำการสต าร์ทเครื่องยนต์ ให้บีบแตรรถเป็น จำนวน 3 ที

3 หวี และผลไม้ อ ย่ า ง อื่นๆ 4 อ ย่ า ง 2 ข้าว 1 ถ้วย

4 น้ำ 1 แก้ว

5 หมาก พูล ย า เส้น สี ฟั น 3 คำ

เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย จากนั้นให้จุดธูป 9 ด อ ก กล่าวคำถวายเฉพาะแม่ ย่ า นางรถ อ ย่ า ง เดียวเท่านั้นคำถวายของไหว้แม่ ย่ า นาง

รถ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ ทุติยัมปิ สุทินนัง

วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ , ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ ย่ า

นางรถขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหล า ย เทอญ สาธุตอนนี้เราก็ พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชคร่ำร ว ย

ทำมาค้าข า ยให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา และ รอประมาณ 20 นาที แล้วจุดย า สู บจำนวน 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา คำลาของไหว้แม่ ย่ า นางรถ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ว่า 3 จบพุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้ เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็น ย า รั ก ษ าโ ร ค อ ย่ า ให้เกิดโทษ เลยนะ เสสัง มังคะลา ย า จามะ ในส่วนของพิธีการเจิมรถ หากต้องการที่จะให้พระท่านเจิม สิ่งที่เราควรเตรียมไปคือ ด อ ก ไม้ 5 คู่

เทียน 5 คู่พร้อมกับ พวงมาลัย 1 พวง ซองปัจจัยต ามกำลังศรัทธา ให้ท่านเดินทางไปที่วัดใดก็ได้ ที่ท่านเลือ กไปพร้อมให้กับ พระที่ท่านนับถือ ทำพิธี ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปในวันเดียวกันกับที่ออ กรถ เราสามารถทำในตอนหลังได้

ที่มา horoscopedaily99