เป็นกำไรชีวิต เมื่อได้อ่ า นข้อคิดช่วยให้ชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอบทความที่จะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆ นั้นดีขึ้นในทุกๆ วันกับบทความ เป็นกำไรชีวิต เมื่อได้อ่ า นข้อคิดช่วยให้ชีวิตดี ไปดูกันว่าผู้ที่ได้อ่ า นบทความนี้ จะได้กำไรชีวิตอย่ างไรบ้าง

เชื่อว่าในแต่ละปี หล า ยคนจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวันนั้นชีวิตของคนเรานั้น ก็สั้นลงในทุกๆวัน การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทำไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันคือ การหยุดทุ ก ข์ หยุดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง อารมณ์ที่ติดลบทุกชนิด มักจะทำให้ ตัวเรารู้สึกแ ย่ลงไปทุกๆวัน เราควรที่จะมีอารมณ์บวก เพื่อที่จะให้พรแก่ตัวเราเอง ก่อนที่จะให้พรกับคนอื่นเช่นเดียวกัน

1 การวิจารณ์คนอื่นในทุกวัน ใจก็จะต่ำลงทุกวันวิ จั ย ตัวเองทุกวัน ใจจะสูงขึ้นทุกวัน

2 การ ‘แก้ ก รรม’ ที่ดีที่สุด นั่นคือ การแก้ไข’ความคิด’ ‘คำพูด’ และ ‘การกระทำ’ ของตนเอง

3 การฝึกจิตใจและพัฒนาตัวเองอาจจะไม่ได้ทำให้เรา ‘พ้นทุ ก ข์ตลอ ดกาล’แต่มันจะทำ ให้เรานั้น ‘เป็นทุ ก ข์นานน้อยลง’

4 ‘ไป’ ได้เร็วมากแค่ไหน ก็ถึงเร็วมากเท่านั้น’ปล่อย’ ได้เร็วมากแค่ไหน ก็สุขเร็วมากเท่านั้น

5 จำเอาไว้ว่า ‘ความทุ ก ข์’ และ ‘ความเ จ็ บ ป วด’ทั้งหมดทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ ‘คำสาป’ แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ ‘คำสอน’

6 ต้องขอบคุณคนที่ทำ ‘ไม่ดี’ ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ ‘ดี’ ว่าอะไร ‘ไม่ควรทำ’

7 โปรดสังเกตดูให้ดีๆ…ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ ก ข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ ‘พฤติก รรม’ของคนอื่น

แต่คือ ‘ความคิด’ ของเราเองเป็นจริงอยู่ว่า ยิ่งอายุเรามากขึ้นในแต่ละวัน ชีวิตของเรายิ่งต้องพบกับ ความวุ่นวายมากกว่าวันที่ผ่าน มาอยู่แล้ว บางครั้งก็กล า ยเป็นความเหนื่อย บางเวลาก็กล า ยเป็น ความท้อ และหล า ยต่อหล า ยครั้งก็ต้องการจะถอ ดใจ แต่ถ้าเราลองเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวอะไร

หล า ยๆอย่ างจากเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ในวันที่ผ่าน มาจะไม่มีสักหยดน้ำต าที่ไหลไปอย่ างไร้ค่า กว่าที่เราจะเติบโตและเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆได้นั้น บางครั้งเราก็ต้องผ่านเรื่องราวที่แสนย ากลำบาก และบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจเพียงแค่เรา ไม่ตัดสินใจอะไรไปก่อน และลองเปิดหัวใจของเรา ให้กว้างอยู่เสมอแม้แต่เรื่องเศร้าโศกก็ยังมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ย

ที่มา thatlikegood, fahhsai