เพราะลูกเป็นทุกอย่ างในชีวิต คำสอนของแม่ฝากถึงลูกสาว

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่รักลูกมากๆ และอย ากให้ลูกของคุณได้ดีและเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม เราอย ากแนะนำบทความ เพราะลูกเป็นทุกอย่ างในชีวิต คำสอนของแม่ฝากถึงลูกสาว ไปดูกันว่าแม่ที่รักลูกมาก ฝากคำสอนถึงลูกรักอย่ างไรบ้าง

ลูกเอ๋ย..เจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกัน เพียงที่เสื้อผ้า ป้ าย ร า ค าไม่ได้บอ กระดับสังคม ผิดพล า ด ก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมช าติและเป็นธรรมดา รอยยิ้ม

เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุด ของผู้หญิงจงแข่งกับตัวเองเท่านั้น คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร

จงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 100 % ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่น จะเป็นจงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ

ผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปากสุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญ และร า ค าแพงกว่าทุกสิ่งใดที่ลูกจะหาซื้ อ ได้ ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ

อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเองอย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก

อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูกและอนาคตของลูก คู่ชีวิต เลือ กให้ดี มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกันไ ม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง ไม่มีความรักจากช ายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้

ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้ อ จิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ

แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับ ทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ ก

และปกป้องตัวเองให้ดีงานบ้าน ไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน ( ของ ) บ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบา ซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจอย่ าหูเบา

หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยๆ หล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ ความคิดเห็นของคน มีทั้งร า ค าถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก และเลือ กซื้ อ มันให้ดีเวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไป

กับการนินทา อิ จ ฉ า ใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่าลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย และสุดท้าย จงจำไว้ว่า..แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป นี่คือความจริงที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่ากาลเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

ที่มา s a s i p e n i c o n, v e r r y s m i l e j u n g