เราเกิดมาชดใช้ ก ร ร ม หรือเกิดมาคู่กัน

คำสองคำนี้ มันต่างกันมาก คู่แท้ หรือ คู่เ วรคู่ก ร ร ม เกิดมาเพื่อชดใช้กร ร มที่เคยทำต่อ กัน ทุกคนสามารถ เลือ กที่จะมีชีวิตคู่ได้ แล้วมันจะมีสักกี่คนกัน ที่จะเลือ กแล้วเจอ คู่ชีวิตที่ดี และคู่ชีวิตที่แท้จริง บางคนมีชีวิตคู่ เหมือนความรักทั่วไป ดูกันไปเรื่อยๆ ใช่ก็คือใช่ ไม่ใช่ก็ต่างคนต่างไป แต่คู่ชีวิต คือ คนที่ตั้งใจ

จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต ทะนุถนอมเรา ไม่ว่าจะเกิดอะไร ก็ไม่จากเราไป เป็นมากกว่าคู่ทั่วไป เป็นพี่เป็นน้อง เป็นคนรัก เป็นเพื่อน เป็นทุกอ ย่ างให้เธอ ยอมรับในตัวตนทั้งในด้าน ดี หรือ ไม่ดี ของเราได้ แล้วมันให้คำจำกั ด ความที่ลึกซึ้งมากมาย ใจสองดวงที่พย าย าม

รวมกันเป็นหนึ่งเดียว หาใช่เ พ ร า ะ ความสวย ความหล่อ หรือความร ว ย แต่มันคือความรัก ที่มาจากหัวใจของทั้งสองฝ่าย ไม่สำคัญเลยว่า จะเจอ กันช้าหรือเร็ว ไม่สำคัญเลยว่า ต้องดูกันนานมากมาย จึงจะค่อยคบกัน เ พ ร า ะหากว่าความรู้สึกบอ กว่า เรารักคนนี้ ก็คือรัก รู้จักกันไม่นานแต่เลือ กที่จะคบกันเร็ว ไม่แปลกหรอ ก เ พ ร า ะเราเลือ กที่จะรักไงล่ะ แม้ว่าจะช้าจะเร็ว

สุดท้าย ปล า ยทางก็ยังเป็นคนๆ นี้ คุยกันไม่นาน แต่รักกันนาน บางคนคุยกันนาน ดูใจกันนาน เมื่อคบกันไม่นาน ก็เลิกกันไป บางคนคุย แล้วไม่ใช่ก็ห า ยไป ต่างคนต่างไป จนุถึงวันนี้ เราเจอหรือยังคนที่อย ากให้เป็นคู่ชีวิตของเรา คนที่เราอย ากอยู่ใกล้ๆ เขาตลอ ด ทุกเวลา

คนที่เราอย ากให้เขาเป็นทุกอ ย่ างในชีวิตเรา

คนที่เราอย ากจะรักด้วย ทั้งหมดใจ ของเราที่เรามี

คนที่เราหันไปสบต า แล้วโลก มันหยุดหมุน

คนที่เราอยู่ใกล้ทุกครั้ง หัวใจยังเต้นแ ร งอยู่ร่ำไป

คนที่เราอย ากดูแล ไม่ว่าเขาจะสุขหรือจะทุ ก ข์

คิดจะรักกัน ไม่ว่าจะกี่วัน กี่เดือน กี่ปี เวลาและระยะทางไม่สำคัญ เวลาต่อจากนี้ต่างหาก ที่สำคัญ เ พ ร า ะหากคนสองรักกัน ยังไงมันก็รักกัน แต่เมื่ออีกฝ่ายไม่รักกันแล้ว ยังไงมันก็ต้องจบลงอยู่แล้วล่ะ เคยรู้บ้างไหม ว่าทำไมบางคนเขาจึงเลือ ก ที่จะบอ กรักเราทุกวัน เขาไม่ได้พูดเพื่อให้เรารู้สึกดีหรอ กนะ แต่เขาพูดนั่นเ พ ร า ะว่ามันมากจากความรู้สึกรักจริงๆ เราไม่ได้ต้องการให้ทุกๆ คนมารักเรา แต่เราต้องการแค่ใครสักคน ที่รักเรา อยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่า

ที่มา san-sabai