เรียนสูงมากแค่ไหน มันไม่ใช่ประเด็น ทำงานเป็นสำคัญกว่า

คนเราส่วนใหญามักจะมองว่าคนที่เรียนจบมาสูงคือคนที่เก่งจะสามารถทำอะไรได้ทุกอ ย่ าง แต่เราอาจจะลืมไปว่าการเรียนกับการใช้ชีวิตจริงมันต่างกัน เราเรียนเพื่อให้ได้ความรู้และนำมาใช้ในชีวิตของเรา ฉนั้นวันนี้เรามีข้ อคิดที่อย ากฝากถึงหล า ยๆคนที่กำลังคิดเช่นนี้จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

การศึกษานั้ น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หล า ยๆคนยังจำกัดคำว่า การศึกษา ไว้ในแค่ห้องเรียน ตัดสินว่าคนนั้น มีการศึกษา หรือไม่มีความรู้ จากวุฒิที่เรียนจบออ กมา และหล า ยๆคนนั้น ก็เชื่อว่าการที่ได้เรียนจบสูงนั้น ก็จะทำให้เรานั้น มีหน้าที่การงานที่ดี ดีต่ออนาคต แต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การที่เรานั้นเรียนสูง ก็ไม่ได้ห ม า ยความว่า

คุณจะประสบความสำเร็จเสมอไ ป เ พ ร า ะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ประเด็น การที่จะทำงานให้เป็นนี่แหละค่ะ คือประเด็นที่สำคัญ แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน เรื่องแรก เรื่องการเรียน การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคนที่เรียนเพียงคนเดียว การที่เรียนดี เรียนแย่ก็อยู่กับตัวเอง ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์

หรือพี่น้อง ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย และบางครั้งสถานที่ ที่เราเรียนนั้น จบมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเรา แน่นอนว่าทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และฝีมือด้วยเช่นกัน ที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น แต่ถ้าคุณนั้น มีผลการเรียนที่ออ กมาดี ก็จะมีโอกาสว่า จะทำงานเก่ง เ พ ร า ะกว่าจะจบ ก็ต้องฝึกฝนกัน มากมายเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็คิดว่า

เคยผ่านกัน มาทุกคนอ ย่ างแน่นอน ในชีวิตวัยนักศึกษาเรานั้น จะเห็นได้ว่าในช่วงที่เราศึกษาอยู่นั้น หากเรานั้นได้คิดผิ ด ทำผิ ด มันก็จะลงโ ท ษเราได้อ ย่ างเดียว ก็คือเกรดผลการเรียนของเรานั่นเอง ถ้าออ กมาไม่ดี ก็ติด F ต้องไปเ รี ย นใหม่กับรุ่นน้อง แต่บางคนนั้น ก็ไม่ได้ถืออะไร แต่บางคนก็ถึงกับขั้นเครียด ที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง

ชีวิตในวัยเรียนนั้น มีเรื่องเครียดกี่เรื่องเองเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสนุก ซะมากกว่า บางคนก็ไม่อย ากจบออ กมา เ พ ร า ะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้น มีความสนุกมาก เมื่อจบก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งนั่นชีวิตก็อาจจะมีความสนุกน้อยลง นั่นเองค่ะ ต้องทำงานหาเ งิน ไม่ค่อยมีเวลาทำสิ่งที่ตัวเอง แบบอย ากผ่อนคล า ย

เรื่องที่สอง ก็คือเรื่องการทำงาน การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายค่ะ สอบไม่ผ่านก็ลงเรียนใหม่ แต่เมื่อย้อน มองกลับมาแล้ว ก็ทำงานนั้น ข้ อหาทำแล้วไม่ผ่าน ก็จะเกิดผลหล า ยๆอ ย่ างต ามมา หรือเพื่อนร่วมงานนั้น ข า ดความเชื่อถือในตัวเรานั่นเองค่ะ นี่แหละคือโลกความจริงเมื่อเราผิ ดพลาด แต่ในขณะเดียวกัน

ก็เป็นโ ร คที่หอมหวาน เมื่อเรา ทำ ง านสำเร็จ คุณนั้นจะเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่นในวงกว้างเลยทีเดียว รักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหล า ย ก็เชื่อว่าถึงแม้จะเรียนจบจากช่วงวัยเรียนแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถ หยุดหาความรู้อยู่แค่นั้นไม่ไ ด้ต้องศึกษาอะไรแบบจริงๆจังๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก หรือที่เรีย ก กั น ว่า มหาลัยชีวิตนั่นเองค่ะ

เ พ ร า ะไม่มีผลต่อชีวิตของเรา และเรานั้นถ้าจะลงมือทำอะไร ก็ต้องศึกษาไปจนวันต า ย คนที่ชีวิตล้มเหลว ก็มีเพียงแค่สาเหตุเดียว คือไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ และแก้ไขในสิ่งที่ผิ ดทำผิ ดอยู่ซ้ำซ้ำ จนไม่มีคุณภาพ และหมดความน่าเชื่อถือสุดท้ายก็คือตัวเองนั้น เกิดความล้มเหลวค่ะ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอ กว่า การเรียนสูงนั้น

ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิต แต่สิ่งสำคัญว่าคุณนั้น มีประสบการณ์หรือรู้จักเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตให้เป็น มากกว่าเ สี ยอีก การที่เรานั้นจะสำเร็จได้ เราต้องรู้จักเรียนรู้ ในการใช้ชีวิต ในการทำอะไร ต่างๆ การเรียนไม่ได้หยุดแค่ที่การจบ แล้วได้ใบปริญญามา แต่เราต้องศึกษาสิ่งต่างๆ ในชีวิตนั่น ก็คือชีวิตจริงของเราค่ะ ในการเรียนเราจะได้รับ บทเรียนก่อนจึงเจอ บททดสอบ แต่ในชีวิตจริงเรา จะเจอ บททดสอบ ก่อนจึงจะได้บทเรียน

ที่มา b i t c o r e t e c h  kaeyim