เรื่องจริงในยุคนี้ ใช้เงินเกินตัว กินหรู อยู่แพง แต่รายได้วันละ 300

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทำให้วัฒนธรรมต่างๆ ก็ได้เปลี่ยสนแปลงไปด้วย รวมทั้งค่านิยมในชีวิตจริงในทุกวันนี้ ที่หล า ยๆคน มักจะใช้เงินเกิดตัว ชอบความหรูหรา แต่ชีวิตจริงค่าแรงที่ได้รับเป็นเพียงค่าแรงขั้นต่ำ

วันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆ ที่อย ากจะมาแนะนำคุณ กับบทความ เรื่องจริงในยุคนี้ ใช้เงินเกินตัว กินหรู อยู่แพง แต่รายได้วันละ 300 ไปดูกันว่าการที่คุณและหล า ยๆ คนใช้เงินเกินตัวนั้นจะส่ งผลต่อชีวิตอย่ างไรบ้าง

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่ๅนจากการสำรวจพบว่า…คนสมัยนี้ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือย อวดร ว ย แม้รๅยได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่โดยปิดบัง

ความจริงวันนี้จึงนำบทความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ อยู่ถ้าคุณ มีเงินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชั่ วโมง

เดินทาง ไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมง(เท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่ วโมง) คุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาทหรือ ตีเป็นตัวเลขกลมๆ

ง่ายๆ 70 บาท/ชั่ วโมงถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง เพื่อ กาแฟแก้วนั้นถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับ

คุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมงเพื่อ กาแฟแก้วนั้นถ้าคุณซื้ อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่ วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้น

ถ้าคุณซื้ อ กระเป๋าแบร น ด์เนมราคๅ 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อ กระเป๋าใบนั้นอายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ

613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่ 408,800 ชั่ วโมงแต่ละชั่ วโมงถูกใช้ไปแลกกับอ าห า ร สิ่งของ และของ

ฟุ่มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนองกิเ ล สส่วนตัวหรืออาจแค่เพื่ออย ากให้มีหน้ามีต าในสังคมไม่ได้บอ กว่า.. ห้ามซื้ อ ห้ามฟุ่มเฟือย หรือทำแบบนี้แล้วผิ ด อยู่ที่

ความพอใจของแต่ละคน แต่ประเด็ น… คือ ถ้าซื้ อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความพย าย ามเท่าเดิมคิดก่อนซื้ อ ดีกว่ามั้ย?คุณมีเงิน มากหรือน้อยไม่สำคัญ

ที่สำคัญ คือ…คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟร า ค าแพง กระเป๋าแบ ร นด์เนมสุดหรู รถหรู ที่ต้องก้มหน้าก้มต าผ่ อ นของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้า ความสามารถและรายได้เรายังไม่พออย่ าใช้ชีวิตเกินตัวคนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เพราะเขามีกำลังซื้ อแต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้นทำไป เพราะหน้าใหญ่

ใจโตความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะเป็นตัวตัด สินว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่ างไหม..?กล้าที่จะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่ในสังคมไหมถ้าคุณไม่กล้า

เชื่ออะไรสักอย่ างคุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ างก็คงเป็นไปแบบเดิม ในแบบที่กระแ ส สังคมพาไป….

ที่มา  b e a u t i i n f o, f a h h s a i