เลขตัวสุดท้ายบัตรประช าชน บอ กนิสัยได้

วันนี้เราจะพาคุณไปทำน า ย นิสัยที่แท้จริงของคุณจากเลขบัตรประจำตัวประช าชน ไปดูกันว่าหมายเลขบัตรประช าชนตัวสุดท้ายของคุณเป็นตัวเงขอะไร และเมื่อทราบแล้วเราไปอ่ า นคำทำ น า ย นิสยพร้อมๆ กัน

เลขท้ายเป็นเลข 0

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตต าธรรม จิตใจดี มีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอ ดเยี่ยม

เต็มเปี่ยมไปด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคล แถวหน้าและการได้รับ ความยอมรับนับถือ จากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนของคุณเป็นคนที่มีโอกาสแต่ต้องพลาดจังหวะดีๆ ในชีวิตไปหลา ยครั้ง ก็เพราะเกิดอาการลังเล กล้าๆ กลัวๆ และไม่ชอบเ สี่ ย ง

เลขท้ายเป็นเลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออ ก เป็นผู้นำในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้าและบางครั้งถูกคนอื่น มาขอความช่วยเหลือทั้งท รั พ ย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอ ดเวลาจนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง เท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้ว

เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขา ดเป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรีฆ่ าได้ หย า มไม่ได้ ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใครหากจำเป็นจริงๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

เลขท้ายเป็นเลข 2

แสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่นจากมิตร-บริวาร แต่บางครั้ง ไม่ค่อยมีความเด็ดขา ด เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ คนเดียวหากจะล ง ทุ น ทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำ กับคนอื่นจะดีกว่า ทำคนเดียวจะมีเสน่ห์ กับเพศตรงข้าม เป็นที่รักใคร่ของเหล่า เพื่อนฝูงแต่บางครั้ง จะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ต ามเลขศาสตร์บ่งบอ กว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จ โด่งดังมีชื่อเสียงจะต้อง ทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มี ความสุขกับครอบครัว ฐานะดีมีความสบายต ามลำดับ

เลขท้ายเป็นเลข 3

แสดงถึงความ ทุ ก ข์ ใจ จะมีปัญหาเรื่องต่างๆ ผ่ า น เข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ ทุ ก ข์ ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้าง

ความแตกแยกในครอบครัว หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารักเงาร้าง ถ้าจะล ง ทุ น ทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้น หรือไว้ใจบริวารให้มากนัก อ ย่ า เป็นนักบุญให้ผู้อื่น จนเกิดเป็นความ ทุ ก ข์

กับตนเอง และหากช่วยเหลือใคร แล้วจะหวังผลคืนได้ย า ก เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ให้ อ ย่ า ง เดียว แต่เมื่อ ผ่ า น ปัญหาทั้งปวงไปแล้ว อีกไม่นานจะมีความสุข ความสบายกับครอบครัว

เลขท้ายเป็นเลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ ของผู้สูงอายุแต่จะ มีความเหน็ดเหนื่อยมาก อยู่เหมือนกัน เพราะคำว่าแม่ทัพ ก็รู้ความหมายอยู่แล้ว ไม่มีแม่ทัพคนใด ไม่มีผลงานแล้วจะ ได้เป็นแม่ทัพหรอ กนะ แต่หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้าความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าเร็วๆก็ต้องกล้า ทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วง จะทำอะไรก็จะมีคน

คอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอ ก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอ ดทนไม่สนใจ ไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ได้ละก็ชีวิตนี้สบายใจ สบายกาย อ ย่ า ง แน่นอน

เลขท้ายเป็นเลข 5

แสดงถึงเลขแห่ง เวทมนต์และเสน่ห์หา กับเพศทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่น ได้แค่กายแต่ใจนั้น ไม่ยอมใครเป็นที่ป รึกษาผู้อื่นได้ดี แต่ตนเอง ย า ม เดือ ดร้อน หาใครช่วยปรึกษา ด้วยนั้นช่าง ย า ก มาก เพราะหมายเลข 5

จะมีความสบายกายแต่ ทุ ก ข์ ใจอยู่เรื่อยเพราะ คิดมากจนเกินเหตุ ละจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตร หากดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับเอก ส า ร จะประสบความสำเร็จ ดีมีชื่อเสียงไม่ว่า งานด้านไหนๆหมายเลข 5

ทำได้หมด แต่จะต้องมีเวลาให้ กับเรื่องส่วนตัวบ้ าง เช่นเรื่องความรัก อ ย่ า ปล่อยให้นานเกินไปจะได้ พึ่งพาอาศัยบุตร-บริวาร ในภายภาคหน้าจะ มีความพอ ดีกับชีวิตเกิด ความสุขตลอ ดกาล

เลขท้ายเป็นเลข 6

แสดงถึงคนที่มี ด ีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อย ยอมนำออ กมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ อ ย่ า ปล่อยเวลากับความคิด ให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่เงาของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้ง เ ด็ ก และผู้ใหญ่

แต่ต้องแต่งตัวให้ เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัส เหนือธรรมช าติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีล จะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่ ประสบความสำเร็จ ดีทั้งสิ้นหมายเลข 6

ต้อง ลดโทนเสียงลงอีก เพราะโทนเสียงนั้น บ่งบอ กถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ เกินตัวไม่เพราะแก่ ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตนเองมัก จะเอาตัวรอ ดได้เสมอ จะมีความสุข ในบั้นปลา ย

เลขท้ายเป็นเลข 7

อ ย่ า ปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและ อ ย่ า ยึด ติ ด อยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้อง เดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจา อยู่ตลอ ดเวลาจะทำให้ ประสบความสำเร็จระวัง จะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุก อ ย่ า ง จะคลี่คลา ยไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้ างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 7 เป็นเลขที่ส่ งลาภ ผลอยู่เนืองๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7 และก็ยอมเหนื่อย หน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับมิตร-บริวาร

เลขท้ายเป็นเลข 8

แสดงถึงคน มีบุญบารมี และวาสนาดีมีชื่อเสียง ให้คนทั้งหลา ยได้ประจักษ์ แต่ต้องหมั่นเรียนรู้ เร่งศึกษา อ ย่ า อยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้า แล้วหน้าที่การงาน ที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่ พอใจและผู้ใหญ่จะ ให้ความช่วยเหลือ อ ย่ า หลงใหลมัว เ ม า ในกิเลสตัณหาให้มากนัก อ ย่ า สนุกจนลืมครอบครัว แล้วบั้นปลา ยชีวิตจะมีฐานะดี เป็นที่พอใจของวงศ์ตระ ก ูล มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลขท้ายเป็นเลข 9

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่หากเป็น ผู้นำจะเจริญก้าวหน้า ทำงานด้วย ส ม อ ง เป็นนักพูดหรือนัก บ ร ร ย า ย จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะคือ ผู้เผยแพร่ศาสนาจะ มีผู้คนยกย่องสรรเสริญ และยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไป บางครั้งสามารถรู้ เหตุการณ์ล่วงหน้า ใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ จะทำอะไรก็ สามารถ ประสบความสำเร็จ ได้ด้วยตนเอง

ที่มา t a i n i s a i, k h o d d e e j a, h o r o s c o p e d a i l y 9 9