เลขท้ายบัตรบอ กนิสัยและลักษณะคู่ชีวิตคุณ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการทำนายที่สามารถดูได้ทุกคน เพราะเป็นการทำน า ยจากตัวเลขของบัตรประชาชน ซึ่งก็มีติดตัวกันทุกคนอยู่แล้ว ใครเป็นยังไงเราสามารถดูจากตัวเลขได้เลย จะมีวิ ธีดูอ ย่ างไร และตัวเลขแต่ละตัวจะบอ กถึงตัวคุณได้แ ม่ นแค่ไหนเราไปดูกันเลย

สำหรับตัวเลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชน ตัวเลขเหล่านี้สามารถบ่งบอ กลักษณะนิสัยของคุณได้อ ย่ างชัดเจน แต่ละตัวเลขมีนิสัยที่แตกต่างกันออ กไป เพื่อนๆดูตัวเลขของตัวเองและคนรอบข้างได้เลย แล้วจะรู้ว่านิสัยที่เราบอ กในวันนี้ตรงหรือไม่

วิ ธีการดูคือ

1 ให้ดูเลขตัวสุดท้ายของคุณ ว่าเป็นเลยอะไร เลขตัวสุดท้ายจะบอ กถึงนิสัยที่แสดงออ ก

2 ให้ดูเลขตัวรองสุดท้าย หรือตัวที่ 12 ว่าเป็นเลขอะไร นั่นบ่งบอ กถึงคู่ชีวิตคุณมีลักษณะเช่นนั้น

เลข 9

ตัวเลข 9 เป็นตัวเลขของอภิมหาอำนาจ บอ กได้ถึงความสุขและความสงบสุข คุณเป็นคนที่หาเ งิ นเก่งและใช้เ งิ นเป็น ชอบที่จะช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เวลาที่รักใครสักคนนึงแล้วเธอรักด้วยความจริงใจเสมอมา รักในความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่สุด กลัวความผิ ดหวัง ไม่ชอบเสี่ยงอะไรโดยที่ไม่มีข้ อมูล

เลข 8

ตัวเล็ก 8 นั้นเป็นตัวเลขของคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณในการใช้ชีวิต มีทักษะในการใช้ชีวิตพลิกแพลงไปมา หาเ งิ นเก่ง มีความช่ำชองในเรื่องของการใช้ชีวิต และในเรื่องของความรัก คุณอาจจะเคยล้ มเ จ็ บในเรื่องของความรักมามากมาย ประสบการณ์เรานั้นจะสอนให้คุณรู้เองว่าใครใช่คนที่เหมาะสมหรือไม่ใช่

เลข 7

ตัวเลข 7 เหมาะมากๆสำหรับในเรื่องของการลงทุน คนที่มีลักษณะนิสัยในเรื่องของการชอบลุย อสังหาริมท รั พ ย์ บ้าน ที่ดิน มักจะประสบความสำเร็จได้ด้วยง่าย ๆ ชีวิตของคน มักจะประสบความสำเร็จแต่จะลำบากก่อน ยิ่งคุณอยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปีจะลำบากมากๆ

เลข 6

ตัวเลข 6 โมงบอ กถึงความสำคัญในเรื่องของการเ งิ นและความมั่นคงในชีวิต คนที่มีธุรกิจหรืองานเป็นของตัวเองจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการรู้จักแบ่งเวลารู้จักให้ผู้การ ตัวเลข 6 นั้น มักจะเป็นตัวเลขแห่งความจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นคนที่ใช้เ งิ นเก่งแต่หาเ งิ นเก่งเช่นเดียวกัน ประสบการณ์จะสอนให้คุณเป็นสอนให้คุณรู้ว่าใครควรให้ใจใครขนไม่ให้ใจ

เลข 5

ตัวเลขนี้บ่งบอ กถึงว่าคุณเป็นคนที่มีช่องทางในเรื่องของการทำมาหากิน มากมาย เป็นคนที่เก่งและขยัน ประสบการณ์จะสอนให้คุณได้เรียนรู้ ยิ่งชีวิตการทำงานของคุณโดดเด่น มากเท่าไหร่ก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น คุณเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออ กในสิ่งที่ตนทำได้ให้คนอื่นได้รับรู้ แต่มักจะแสดงสิ่งดีๆที่เป็นความคิดที่ตรงไปตรงมาให้คนใกล้ๆตัวได้ดูแทน

เลข 4

ตัวเลขนี้บ่งบอ กถึงผู้ที่มีอำนาจในเรื่องของการวางแผนการเ งิ นเป็นระบบ รู้จักใช้รู้จักจ่ายอ ย่ างมีเหตุผล เป็นคนที่มีความสมเหตุสมผล เ งิ นจะออ กจากกระเป๋าแต่ละบาทไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การตัดสินใจของคุณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ โดยเฉพาะเส้นทางที่คุณเลือ กเดินว่าจะประสบความสำเร็จ

เลข 3

ตัวเลข 3 บอ กถึงเ งิ นที่มีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นร า ยจ่ายอยู่ตลอ ดเวลา มีเ งิ นเข้ามาไม่มากแต่มีร า ยจ่ายออ กไปมากกว่า คุณเป็นนักวางแผนและเป็นนักธุรกิจที่ดี แต่คนที่จะปิดช่องโหว่ของการเ งิ นที่รั่วไหลออ ก เพราะในตอนนี้หามาได้เท่าไหร่ก็หมดไม่มีเก็บ ดังนั้นแล้วควรที่จะรู้จักประหยัดและหาสิ่งที่เป็น มงคลติดตัว

เลข 2

ตัวเลข 2 นั้นสามารถบอ กเลขถึงการใช้เ งิ นโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะหมดเ งิ นเป็นเรื่องของการกินและการตกแต่ง ความสวยความงาม การหาเ งิ นของคุณมักจะขึ้นอยู่กับความขยันและสติปัญญา คุณเป็นคนที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการใช้ชีวิต เก่งในเรื่องของการบริหารเ งิ นและการใช้ชีวิต แต่ไม่เก่งเรื่องของความรักเลย

เลข 1

ตัวเลข 1 นั้นสามารถบ่งบอ กถึงการเ งิ นได้แบบสุดๆ คนที่เป็นเลข 1 มักจะเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่หาเ งิ นเก่งและใช้เ งิ นเก่งเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักจะได้โชคลาภจากความร่ำร ว ยและการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง เป็นคนที่เบื่ออะไรได้ง่ายมากๆ อารมณ์มักจะแปรเปลี่ยนไปต ามกาลเวลาและสถานการณ์

เลข 0

หากคุณได้เลข 0 นั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่หาเ งิ นหาทองเก่ง มีความสามารถในเรื่องของการหางาน ทำให้ร า ยรับของคุณมีเข้ามาหลากหล า ยทาง และส่วนใหญ่มักจะมีโชคลาภแบบฟลุ๊คๆตลอ ด อ ย่ างเช่นในเรื่องของการถูกสลากรางวัล แต่ในขณะเดียวกันก็มีร า ยจ่ายเข้ามาค่อนข้างไม่หยุดไม่หย่อน จนทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีเ งิ นเก็บ เป็นอ ย่ างไรกันบ้างกับสิ่งที่เรานำมาฝากในวันนี้ ตัวเลขตัวสุดท้ายบอ กเลยว่าแ ม่ นยำมากๆ แล้วของเพื่อนเป็นตัวเลขอะไรมาบอ กกับเราให้ดูกันหน่อย

ที่มา  postsod