เลขท้ายเบอร์โทร บอ กตัวตนในใจของคุณได้

เมื่อเลขเบอร์มือถือเป็นอีกหมายเลขที่หล า ยๆ คน มักจะหลงไหล และปัจจุบันนี้ก็มีหล า ยคนที่ให้ความสำคัญกับเลขเบอร์มือถือ เพราะมีความเชื่อว่าหากเราได้ใช้เบอร์ที่ดีและเหมาะสมกับตัวเองก็

จะสามารถดึงดูดเงินทองให้กับเจ้าของเบอร์ได้ และวันนี้เราก็จะพาคุณไปดูเลขเบอร์มือถือตัวสุดท้าย ที่จะบอ กตัวตนที่แท้จริงในใจของคุณได้ ไปดูกันว่าหมายเลขเบอร์มือถือตัวสุดท้ายของคุณเป็นเลขอะไร และไปอ่ า นคำทำนา ย นิสัยของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

1. เลข 0 มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิดเผย

มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิดเผย หรือชอบมีความลับ ชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบให้คนอื่น มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดก้าวหน้า จนคนอื่นต ามไม่ทัน สนใจเรื่องจิตวิญญาณ หรือเทคโนโลยี

2. เลข 1 รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน

รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจใ นตัวเองสูง เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ดี ตัดสินใจรวดเร็ว เด็ดข าด มีความเป็นผู้นำ ถ้าเป็นผู้ช ายจ ะเสริมความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ เพิ่มความมั่นใจ อัตต าหรืออีโก้จึงมักสูงนิดนึงด้วยครับ ถ้าเป็นผู้หญิง จะเป็นหญิงที่ ทำงานเก่งและแกร่ง กล้าคิด กล้านำ กล้าตัดสินใจ

3. เลข 2 อารมณ์อ่อนไหว

ใจดี ขี ี้ส ง ส า ร คน มีคำพูดที่มีเสน่ห์ มีจิตใจที่เมตต า กรุณาต่อผู้อื่นเสมอ เห็นใครลำบากเดือ ดร้อนไม่ค่อย ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือ อ ย่ า ง น้อยที่สุดก็ให้กำลังใจ มีความคิดสร้างสรรค์ดีมีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปทาง ชอบคิดมากกว่าทำ จอมโปรเจค มีโลกส่วนตัวสูง ถ้าเป็นผู้ช ายจะเป็นผู้ช ายใจดี จิตใจอ่อนโยน อาจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ถ้าเป็นผู้หญิงจะมี อาการชอบเพ้อ มโน เวิ่นเว้อ ดราม่า เจ้านํ้าต า ถือเป็นอาการปกติ

4. เลข 3 ขยัน อ ดทน

ใจร้อน ไม่กลัวใคร เสียงดัง พูดตรงไปตรงมา หรือพูดแรงได้เช่นกันไม่ยอมแพ้ อะไรง่ายๆ ตัดสินใจเร็วมี ความกระตือรือร้นสูง ถ้าเป็นช าย จะออ กแนวแมน บ้าพลัง ชอบ กิ จ ก ร ร ม ที่ตื้นเต้นเร้าใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การออ กกำลังกาย การใช้อาวุธ ถ้าเป็นหญิงจะเป็น ลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง ในจิตใจไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ชอบ กิ จ ก ร ร ม ที่ท้าทายเช่นกัน และมักชอบตัดผมสั้น

5. เลข 4 ช่างเจรจา ค้าข า ยเก่ง

ช่างเจรจา ค้าข า ยเก่ง รักอิสระ ตื่นข่าว ชอบ เ ม า ท์ ชอบก า รวิจารณ์ชอบ ก า ร ประณีประนอมรอมชอม มากกว่าแตกหัก มนุษย์สัมพันธ์ดี รักเพื่อน มีเพื่อน มากไม่ชอบไปไหนคนเดียว ทั้งช ายทั้งหญิง มักพูดเก่ง มีทักษะทางด้านการสื่อ ส า ร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การค้าข า ย

6. เลข 5 ฉลาด เรียนรู้เร็ว

ทำอะไรเน้นรอบคอบ การตัดสินใจจึงอาจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุมีผล มีหลักมีก า ร ตลอ ด มีความสนใจในก า รเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ต่างๆ หรืออาจจะเป็นก า รศึกษาต่อ ทั้งช ายทั้งหญิงจัดว่า เป็นคนที่ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ดังนั้นจึงมักเชื่อตนเองมากกว่า เชื่อผู้อื่นหรือเรียกว่าดื้อ เปลี่ยนแปลง ย า ก เพราะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ

7. เลข 6 มีศิลปะ รักสวยรักงาม

แต่งตัวดี มีรสนิยม ชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบก า รกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง กิ จ ก ร ร ม ความสนุกสนานรื่นเริง รักสบาย ไม่ชอบความลำบาก ทั้งใช้เงินเก่ง และเหนียว ได้ในคนเดียวกัน

8. เลข 7 มีมานะ ทำการใหญ่

ถึก ทน ความอ ดทนสูง ความรับผิดชอบสูง สามารถทนกับความกดดัน และทนต่อความเหน็ดเหนื่อย หรือทนต่อความ ย า ก ลำบาก ได้ดีทำอะไรชอบวางแผน หรือมักจะคิดมาก จนกล า ยเป็นคนที่ชอบ

วิตกกังวลมากเกินไปได้ ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย อ ดออมได้ดีชอบนำเงินไปลงทุน หรือเปลี่ยนเงินเป็นท รั พ ย์สิน มากกว่า ต้องระวังในเรื่องของความโ ก ร ธ รักจริง เ ก ลี ย ดแรง พ ย า บ า ท เจ้าคิดเจ้า แ ค้ น

9. เลข 8 ฉลาดทันคน จอมแผนการณ์ รักเพื่อน

เข้าสังคมหรือเข้ากับ คนได้ทุกระดับ ใจกว้าง มีนํ้าใจ ใจป๋า กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย ใจถึงคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องก า ร มากกว่าวิธีก า รว่าจะถูกต้อง หรือไม่ ซิกแซกเก่ง รู้หลบเป็นหลีกไผ่ลู่ลม

จึงมักเกี่ยวข้อง กับธุรกิจสีเทา ธุรกิจกลางคืน ธุรกิจนอ กกฎเกณฑ์ต่างๆ รายได้ไหลเข้ามาเป็นก้อนให ญ่แต่ก็มักจะออ กมาก หรือรั่วไหลมาก เพราะเป็นคนใจป๋า กล้าได้กล้าเสียนั่นเอง

10. เลข 9 มีลางสังหรณ์ดี ความคิดสร้างสรรดี

มักมี Sense สามารถสัมผัส ได้ถึงสิ่งเร้นลับในรูปแบบต่างๆ ชอบความสงบมากกว่าค วามวุ่นวายเดินทางบ่อย หรือชีวิตอยู่ไม่ค่อย ติ ด ที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ความรักก็เช่นกัน อาจได้คนรัก เป็นคนต่างแดน หรือต่างช าติ

ที่มา khoddeeja,horoscopedaily99