เลขเซียมซีที่เลือ ก บอ กโชคช ะ ต าและความเป็นตัวตน ของคุณได้

ห ล า ยๆ คนมีความเชื่อในเรื่องของพลังตัวเลข และวันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปเลือ กหมายเลขเซียมซีที่คุณนั้นชอบมาก ที่สุดมา 1 หมายเลข เมื่อเลือ กได้แล้วก็ไปอ่ า นคำทำนายโชคช ะ ต า แลพความเป็นตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

มองดู ภ า พเซียมซีจากนั้นก็เลือ กต ามหมายเลขที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง ซึ่งบอ กเลยว่ามันค่อนข้างตรงมากทีเดียว เอาล่ะถ้าอย ากจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนก็ลองเลือ กหมายเลขเลย (วันอาทิตย์ – จันทร์ 7 วันคุณเกิดวันไหน)

หมายเลข 1

ช ะ ต าของคุณในช่วงนี้มีโอ กาสจะได้บ้าน ที่ดิน รวมถึงท รั พ ย์สินต่างๆ ที่คาดหวังเอาไว้ นิสัยจะเป็นคนที่มีความอ ดทนสูงมากพอสมควร มีพลังบางอ ย่ า ง ซ่อนอยู่ภายใน

ซึ่งจะอ่อนโยน มาก ละเอียด รอบคอบ เวลาจะทำอะไรจะมีความรอบคอบเสมอ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ เพราะพ ย า ย า ม มาอ ย่ า งเต็มที่มากๆ ซึ่งสิ่งที่ได้รับมานั้นคุ้มมากเลยทีเดียว

หมายเลข 2

สำหรับคนที่เลือ กหมายเลขนี้จะทำมาค้าข า ยได้เก่ง หาเงินเก่ง แถมยังจะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆ เลย มักจะมีความคิดแปลกๆ มักจะทำอะไรไม่เหมือนกับคนอื่น บางทีก็ต้องเจอกับเรื่องที่ทำให้เหนื่อยบ้าง แต่ก็เป็นคนที่มักจะเข้าใจคนอื่นได้ดี

แถมมักจะไว้ใจคนง่ายมากอีกด้ ว ย จิ ต ใ จมีความเข้มแข็ง แต่เพราะความดีก็ทำคนที่ป อ ง ร้ า ยมักจะมาทำอะไรไม่ได้ เป็นคนที่ที่มีจังหวะชีวิตดี ไม่ชอบก้าวก่ายใคร แถมช่วงนี้ยังมีเกณฑ์จะถูก ราง วั ล อีกด้วย

หมายเลข 3

หากเลือ กหมายเลขนี้ก็บ่งบอ กว่าการเงินดี งานดี ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ชีวิตอาจจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆ แต่การคอยแก้ไปทีละอย่ างจะทำให้แก้ได้

อาจจะมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต ซ่วงชีวิตบางทีก็มีทุ ก ข์ มากสักหน่อยแต่ก็จะผ่ านไปได้ และด ว งมีเกณฑ์จะได้รับโชคด้วยนะ เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดี ควรหาเวลาไปทำบุญหน่อยจะเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

หมายเลข 4

เป็นคนที่มีความโดดเด่นในด้านหน้าที่การงาน จะมีโชคดีๆ เข้ามาเสมอ จังหวะชี วิ ตจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ บุคลิกดูเคร่งขรึมบ้าง ออ กจะ ทุ ก ข์ สั ก หน่อยในบางที เจ้าระเบียบอีกด้วย จนบางทีก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นคนดุไปเลย ทำให้คนอื่นที่ไม่สนิทจริงๆ

ไม่กล้าเข้ามาใกล้เลย แต่ลึกๆ แล้วเป็นคนนิสัยดีมากๆ มักจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอเวลาจะทำอะไร บางก็จนลำบากใจไปเอง ฉะนั้นก็อย่ าใจดีเกินไป คุณจะได้ดีจากการเป็นน า ย ตั ว เ อ ง จงอย่ ายอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ จะประสบผลสำเร็จ

หมายเลข 5

หากชอบการลงทุนแล้วหาผลตอบแทนจะทำให้มีความมั่งคั่ง และยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่โอ กาสที่ที่จะได้รับผลตอบแทนก็ยิ่งมีสูง ด ว งของคุณนั้นจะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่ าใจร้อนอย ากได้อะไรควรจะพย าย ามอ ย่ า งเต็มที่ ทางลัดไม่เคยทำให้ใครภูมิใจได้นะ

หมายเลข 6

ด ว ง ช ะ ต าของคุณกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ และค่าตอบแทน เงินทองต่างๆ จะข้ามาในชีวิตอย่ างสมเหตุสมผล ด้วยนิสัยแล้วเป็นคนใฝ่เรียนรู้ มักจะมีแนวคิดที่แตกต่าง ก็คือเวลาเสนอไอเดียอะไรก็จะแปลกสักหน่อย

แถมบางทีก็คิดลบมากกว่าบวกเสียด้วย แต่ก็เป็นคนใจดีนะ คุณจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องของ ด ว งที่จะเทเงิน มาให้เท่าไหร่ แต่เงินที่ได้มานั้นมักจะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นส่วน มาก

หมายเลข 7

เหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้ หากยังพอมีเวลาว่างก็ทำบุญสักหน่อยจะเสริมบารมีให้กับเองได้ดี และเพิ่มโอ กาสให้มีโชคดีเข้ามา มีเงินทองเข้ามามากมายอีกด้วย ข้ อเสียของคุณคือมักจะเอาแต่ใจตัวเองมากไปสักหน่อย ซึ่งมันไม่ค่อยส่ งผลดีต่อตัวคุณเอง เบาๆ

ลงหน่อยอะไรมันจะดีขึ้น เพราะถ้าเป็นแบบนี้จะมีคน ห มั่ น ไ ส้ เอาได้ การงานค่อนข้างดีทีเดียวและมีโอ กาสได้ลาภลอยจากงานที่ทำอีกด้วย แต่ปีนี้บอ กเลยว่าคุณเหนื่อยมากแต่ในปีหน้าชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น อย่ าละทิ้งความพย าย ามและความรับผิ ดชอบก็พอ

ที่มา sabuyjaijung