เลขเบอร์มือถือตัวสุดท้าย บอ กการเงิน การงานของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูตัวเลขเบอร์มือถือของคุณ จะบอ กว่าในอนาคตคุณจะร ว ย หรือจนลง กับ เลขเบอร์มือถือตัวสุดท้าย บอ กการเงิน การงานของคุณได้ ไปดูกันว่าตัวเลขเบอร์มือถือตึวสุดท้ายของคุณเป็นเลขอะไร และจำทำนายการเงินของคุณแม่น มากแค่ไหน

ศาสตร์ของตัวเลขก็ถือเป็นอีกศาสตร์ที่หล า ยคนให้ความสนใจ หล า ยคนมีความเชื่อในเรื่องของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้าน ทะเบียนรถหรือแม้แต่เลขเบอร์โทรศัพท์ และในวันนี้เราก็จะได้มาทราบกันถึงการทำนายเลขตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ที่สามารถบ่งบ อ กถึงลักษณะนิสัยและสิ่งที่จะต้องเจอในช่วงปีนี้ รวมถึงสิ่งที่จะส่ งผลต่อชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงาน การเงิน อนาคตของคุณได้

เลข 0

แสดงถึงการเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อในตนเองมากกว่าเรื่องราวที่เขาเล่าต่อกัน มา เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยว มีจิตใจดี มีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ลักษณะนิสัยนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีไหวพริบอันยอ ดเยี่ยม

เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่กลัวหรือไม่เกรงผู้ใด รักในความซื่อสัตย์และยุติธรรม เรียกได้ว่าอาจจะประสบความสำเร็จแล้วจะได้เป็นบุคคลแนวหน้า จะได้รับการยินยอมและนับถือจากบุคคลรอบข้าง จุดอ่อนของคุณก็คือ เป็นคนที่พลาดโอ กาสดีๆหล า ยครั้งในชีวิต นั่นเป็นเพราะว่าความกล้าๆกลัวๆและลังเลไม่ค่อยกล้าเสียง

เลข 1

แสดงถึงการเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าทำ มีลักษณะของการเป็นผู้นําที่ดี หน้าที่การงานส่วนใหญ่แล้วจะจัดอยู่ในตำแหน่งแนวหน้า ในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนใหญ่มักจะรูปคนอื่น มาขอให้ช่วยอยู่สม่ำเสมอ

โดยเฉพาะในเรื่องของการยืมเงิน และคำปรึกษาในเรื่องความรัก คุณเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี หย ามไม่ได้ ไม่ยอมก้มหัวให้กับใครง่ายๆเพื่อที่จะลดศักดิ์ศรีให้กับใคร เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของความรัก เป็นคนที่มองเห็นอนาคตของตัวเอง ว่าจะสามารถจับต้นชนปล า ยอย่ างไรได้ เป็นคนที่หาเงินเก่งและใช้เงินเก่งเช่นเดียวกัน

เลข 2

แสดงถึงการเป็นคนที่มีความสำเร็จ ส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสำเร็จได้จากมิตรภาพไมตรี และบริวารทั่วไป แต่เป็นคนที่ทำบุญไม่ค่อยขึ้น ลักษณะนิสัยของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเด็ดเดี่ยวในบางครั้ง ไม่ชอบการอยู่ตัวคนเดียว อาจจะร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจทำกับคนอื่นจะประสบความสำเร็จมากกว่าทำคนเดียวหรือคนที่อยู่ใกล้ๆตัว

คุณเป็นที่รักของใครหล า ยคนโดยเฉพาะเพื่อนฝูง และยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดีเหลือเกิน และหากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดัง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองของตนเอง ที่เป็นคู่ครองจริงๆหรือไม่ก็คนที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้ว ในช่วงวัยกลางคนครอบครัวจะมีฐานะดีและมีความสุขสบายต ามลำดับกันไป

เลข 3

แสดงถึงความทุ ก ข์ใจ จะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุ ก ข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 ที่เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัว เลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง

ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก อย่ าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุ ก ข์ให้กับตนเองและหากช่วยใครแล้วจะหวังผลคืนได้ย าก เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ๆอย่ างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว

เลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน เลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ

แต่ระวังจะมีคนที่อยู่ใกล้ๆตัว หลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอ ดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้ร ว ยใจสบายกายอย่ างแน่นอน

เลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับคนทั่วไป โดยเฉพาะคนใกล้ๆตัว มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กายแต่ใจนั้นไม่ยอมใคร เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองย ามเดือ ดร้อนหาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก เลข 5 จะมีความสบายกาย

แต่ทุ ก ข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตร หากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอ กส ารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรักอย่ าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตร-บริวารในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอ ดกาล

เลข 6

แสดงถึงคนที่มี ดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออ กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ เงา ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทุกวัย แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมช าติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง

ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น แต่ต้องลดโทนเสียงลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบ อ กถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัว ไม่เพราะต่อผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอ ดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปล า ย

เลข 7

อย่ าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอ ดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตคู่

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คล า ยไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 7 เป็นเลขที่ส่ งลาภผลอยู่เนืองๆ อาจเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข มีโชคมีลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร

เลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหล า ยได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่ าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะ

ได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้คอยช่วยย ามลำบาก อย่ าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนักอย่ าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปล า ยชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลข 9

แสดงออ กถึงความยิ่งใหญ่ พลังอำนาจ จะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิต ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยทำงานด้วยสมอง นักพูดนักบรรย ายที่มีชื่อเสียง เป็นคนที่รู้รักความคิดทัศนคติ และเป็นที่ยกย่องสรรเสริญกับคนทั่วไป บางครั้งคุณมีสัมผัสพิเศษที่เรียกว่าการรู้เรื่องราวบางอย่ างหรือเหตุการณ์ล่วงหน้า

คนที่มีเลข 9 เป็นตัวเลขตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ มักจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็น มักจะได้ดีและประสบความสำเร็จด้วยการกระทำของตนเอง ความตั้งใจของตนเอง

คุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในเรื่องของการกระทำมากที่สุด เป็นคนที่ทำมากกว่าพูด เป็นคนที่พูดไม่พูดปดมดเท็จ กล้าได้กล้าเสีย หากลงมือทำอะไรแล้วเป็นคนที่ยอมรับในผลตอบแทนหรือสิ่งที่ต ามมาได้ คนที่มีตัวเลข 9 นี้จะเป็นคนที่รักครอบครัวและให้ความสำคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับ 1 มากกว่าตนเองเสมอ

สำหรับใครที่มีเลขตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์เป็นเลขไหนก็ลองไปทำนายต ามกันดูได้ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถึงอย่ างไรชีวิตเราก็คงต้องเป็นตัวเราที่จะลิขิตกำหนดทางเดินของตัวเอง ตั้งมั่นอยู่ในศีลใช้ชีวิตอย่ างมีสติแล้วชีวิตของเราก็จะดีอย่ างแน่นอน

ที่มา : Postsod