เลิกกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียว 10 ข้อดีของการใช้ชีวิตคนเดียว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูข้อดีและคุณค่าของการใช้ชีวิตอยู่คนเดียว กับเลิกกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียว 10 ข้อดีของการใช้ชีวิตคนเดียว ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตคนเดียวตัวคนเดียวนั้นมันดีอย่ า งไร

1) คุณไม่ต้องขอโ ท ษ อะไรเลย ถ้าคุณทำอะไรผิ ด

ถ้าคุณอยู่คนเดียว ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณจะไม่ต้องขอโท ษ ถ้าคุณทำสิ่งใดผิ ด คุณจะไม่ต้องระ วั ง คำพูดที่จะกลั วให้ใครเสี ยใจและต้องขอโท ษ และอยๅกจะบ อ ก ว่า มันล ด แ ร ง ก ด ดั น ที่คุณจะมีในชีวิตไปได้มากเลย

2) คุณได้สนใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้น

หล า ยๆ ครั้งเราสนใจแต่ความรู้สึกของผู้อื่นๆ ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นๆ ทำให้เราลืมไปว่าเรามีอีกคนที่เราควรใส่ใจ อีกความรู้สึกที่เราควรใส่ใจ นั่นก็คือตัวเรานี่แหละ และถ้าคุณไม่ได้อยู่กับตัวเองเลย คุณจะหยุดเพื่อแคร์ความรู้สึกของคุณได้อย่ างเต็มที่ได้อย่ างไร

3) คุณเหมือนได้ช าร์จแบต อีกครั้ง

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณจะเสี ยพลังงานเยอะ ต้องทำให้คนอื่นมีความสุข ทำให้คนอื่นๆ พอใจ รั ก ษ าภาพลักษณ์ตนเอง และอีกมากมาย ที่คุณต้องทำเมื่ออยู่กับคนอื่นๆ ฉะนั้นแล้ว การได้อยู่คนเดียวซักพัก คุณจะเหมือนได้หยุดนิ่ง และเติมพลังงาน ให้กับตัวเองจริง

4) ได้มีเวลามองย้อนดูชีวิตตนเอง

ชีวิตเราบางทีก็เดินไปเร็ว เพราะโลกมันหมุนเร็ว สังคมมันหมุนเร็ว ทำให้บางครั้งเราไม่มีเวลาหยุดและมองสะท้อนชีวิตตนเอง วิเคร าะห์สังเคร าะห์ความเป็นไปของชีวิตเราเอง เพราะไปสนใจสิ่งรอบข้างและคนอื่นๆ มากไป ฉะนั้น การอยู่กับตัวเองคือเวลาที่เหมาะที่สุด ที่คุณจะได้มองตัวเองได้ดีที่สุดนะ

5) คุณจะเริ่มทำในสิ่งที่ คุณเองมีความสุข

เวลาคุณอยู่กับผู้อื่น คุณจะอยู่ในจุดที่ว่า ประนีประนอมทำในสิ่งที่ทุกคนโอเค อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ แต่ก็ต้องทำ เพราะบางทีสิ่งที่คุณชอบมากที่สุด คือคนละสิ่งกับทั้งกลุ่ม ฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ต ามที่คุณได้อยู่คนเดียว นั่นคือ เวลาแห่งความสุขของคุณ ที่จะได้ทำต ามใจตัวเองสักที

6) คุณจะรู้สึกว่า เวลาอยู่กับคนรักจะมีความสุขมากกว่าเดิม

เพราะถ้าคุณได้อยู่คนเดียวเป็นปกติ และมีความสุขกับมัน พอช่วงไหนที่ใช้เวลาอยู่กับแฟนมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขไปอีกแบบ นั่นอาจเป็นเพราะ ตอนที่อยู่คนเดียว คุณได้มีโอ กาสเข้าใจตัวเองมากขึ้น มองเห็นตัวเองมากขึ้น และหากคุณรู้ว่าความรัก ความสัมพันธ์ในสายต าคุณคืออะไร และคุณจะมีความสุขมากขึ้น

7) คุณรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น

คุณจะมั่นใจมากขึ้น ว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเอง พึ่งพาตัวเองได้ ไม่กังวล ไม่ทุ กข์ ถ้าเพื่อนไม่ว่างไปทานข้าวกับคุณ แฟนไปต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ คุณก็สามารถใช้ชีวิตคนเดียว ก็มีความสุขได้เหมือนกัน

8) คุณจะทำหล า ยๆ อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เวลาอยู่กับเพื่อน กับแฟน เคยเป็นมั้ย อ่านหนังสือก็ไม่ถึงไหน งานไม่เดิน และอีกหล า ยๆ อย่ าง ฉะนั้นการได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง นั่นคือเวลาที่งานของคุณจะเดิน มากที่สุด ลองสิ คุณจะมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นเยอะเลย

9) คุณจะได้พัก จากการพย าย ามทำให้คนอื่นมีความสุข

ชีวิตคนเราต้องเจอคน มากมาย ตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อน คนรัก เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย และอีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันในทุกความสัมพันธ์ก็คือ การที่เราต้องพย าย ามทำให้คนอื่นๆ รู้สึกดีกับเรา และมันก็ดีกว่าทำให้เขาเ ก ลี ย ด เรา ต้องทำให้เขามีความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านั้นบางทีก็ทำให้คุณเหนื่อยนะ การอยู่คนเดียวทำให้คุณได้พักจากสิ่งเหล่านั้น เพราะสิ่งที่คุณต้องใส่ใจตัวคุณนั่นแหละ

10) คุณไม่ต้องรอคอยคำว่า ‘OK’ จากผู้ใด

หล า ยๆ ครั้งเวลาจะทำอะไร จะซื้ ออะไร เรารู้สึกว่าเราต้องบอ กเพื่อนบอ กพี่น้อง บอ กพ่อแม่ และต้องการฟังคำว่า OK จากเขา เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง แน่นอนว่ามันมีหล า ยครั้งที่ชีวิตต้องการคำแ น ะ นำ จากคนที่เคยผ่านมัน มาก่อน แต่มันไม่ได้หมายความเช่นกันทุกครั้งหรอ ก ว่าต้องเป็นแบบนั้น และการที่คุณได้อยู่คนเดียว ได้ตัดสินใจเอง ก็เป็นความสุขอีกอย่ างเหมือนกัน

ที่มา : san-sabai