เลี้ยงลูกให้ฉลาด เก่ง โตมีคุณภาพด้วย 6 ข้ อ

ทุกคนก็อย ากจะลูกโตไปเป็นคนเก่ง เป็นคนฉลาด สามารถเอาตัวรอ ด และ ดูแลตัวเองได้ วันนี้เรามีวิธีการสอนให้ลูกฉลาดมาให้เพื่อนๆทุกคนได้อ่านกัน มาดูไปพร้อมกันกับ เลี้ยงลูกให้ฉลาด เก่ง โตมีคุณภาพด้วย 6 ข้ อ

การเลี้ยงลูกนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้คู่แต่งงานหล า ยคู่ พอแต่งงานแล้ว ก็ตัดสินใจมีลูกแค่คนเดียว เ พ ร า ะอย ากทุ่มเททุกอ ย่ า งให้ลูก อ ย่ า ง เต็มที่ ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ และต้องการอย ากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด จึงพ ย าย ามทำทุกอย่ า ง เพื่อให้ลูก ได้เรียนในที่ดีๆ

และมีผลการเรียน มาให้พ่อแม่ชื่นชม แต่หารู้ไม่ว่า นอ กเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว การสอนให้เค้า รู้จัก หน้าที่ ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาไอคิว และอีคิวให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอ ย่ า ง มีคุณภาพ มาดูคำเเนะนำ สำหรับ ใครที่ต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดกันดีกว่า กับ 6 เ ท ค นิ คเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุดต่อไปนี้

1 สอนลูกให้รับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจจนลูกทำอะไรเองไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบใน หน้าที่ตัวเอง มอบหมายงานบ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ การช่วยความมีน้ำใจและความรับผิ ดชอบ

2 ไม่จับผิ ดลูก

ในบ้านที่มีกัน 3 คนพ่อแม่ลูก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกัน จับผิ ดลูก เ ด็ ก น้อย คงรู้สึกหัวเดียวกระเทียมลีบ ในกรณีนี้พ่อแม่ ต้องใจ กว้างพอที่จะยอมรับว่า ความผิ ดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ อ ย่ า ทำให้ลูกรู้สึกเหมือน พ่อแม่รวมหัวกันกลั่น แกล้งเขาเลย หากพ่อแม่ต้องการวางกฎเกณฑ์ ต่างๆก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูก เ พ ร า ะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไป ทำล า ยความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

3 สอนลูกให้ประหยัดอ ย่ า ต ามใจลูกให้มาก

การที่พ่อแม่ซื้อของเล่นให้บ่อยๆ ต ามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อย ที่น่ารักของคุณ กล า ยเป็น เ ด็ ก ที่ไม่รู้จักพออย ากได้ของ เล่น ใหม่ๆตลอ ดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะต้องระวังไม่ให้ความรัก ความทุ่มเท ของตนเองกล า ยเป็นต ามใจลูกให้เ สี ยคน

4 ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้อง ไว้คอยช่วยเหลือในอนาคต เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขา รู้จักรับผิ ดชอบและช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อ โตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้ จากความผิ ดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วย ก็ต่อเมื่อลูกขอความช่ ว ย เ ห ลื อ

5 สอนลูกให้รู้จักวางตัว

เ ด็ กน้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีโอกาสที่จะกล า ยร่าง เป็นคนชอบบงการคนอื่น นั่นทำให้เขากล า ยเป็น เ ด็ ก ที่พร้อม จะ ก้าว ล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ หากนิสัยนี้ติดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากล า ยเป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่น่าคบ

ได้ พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไปยุ่ม ย่ า ม ในชีวิตของคนอื่น การที่ เ ด็ ก ได้เรียนรู้ ถึงเส้น แบ่งเหล่า นี้ จะทำให้เขาเข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

6 ให้ลูกได้พบปะกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ

เ พ ร า ะไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้ เ ด็ ก ๆข า ดเพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จัก เรียนรู้ เจอ กับ เ ด็ ก ๆ ในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่น ที่สนาม เ ด็ ก เล่น พาไปพบปะเพื่อนๆ ที่มีลูก วัยเดียวกับเรา หรือไปรวมญาติในงานเทศกาลต่างๆ แล้วเมื่อพอโต เข้าโรงเรียนก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วง เ พ ร า ะ ว่าเขาจะมีเพื่อนๆมากขึ้นเองต ามวัย

ที่มา gangbeauty  stand-smiling  sabuyjaijung