เหตุผลทำไมคนเป็นพ่อแม่ถึงมีเวลาอยู่กับลูกได้แค่ 10 ปีแรก

พ่อแม่มีโอกาสทองที่จะครอบครองลูกได้กี่ปี คุณครอบครองลูกได้กี่ปีพ่อแม่หล า ยคนคิดอย ากจะหยุดเวลาลูกในวัยเ ด็ กเอาไว้ เพราะเมื่อลูกโตขึ้นก็จะต้องห่างจากอ กพ่อแม่ไปมีสังคมของเขา มีอนาคตที่ลูกจะต้องเป็นคนสร้างด้วยตัวเอง โดยมีพ่อแม่กล า ยเป็นคนเบื้องหลังที่เฝ้ามองลูกเติบโต แท้จริงแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ครอบครองลูกได้กี่ปีกันนะ

ต่อให้รักลูกแค่ไหน อีกไม่นานก็ต้องปล่อย พ่อแม่มีโอกาสทองที่จะครอบครองลูกได้กี่ปี คุณครอบครองลูกได้กี่ปี เราจะมีเวลาดูแลและเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกได้นานถึงแค่ไหน หล า ยคนบอ กว่าลูกเป็นของพ่อแม่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น ดังนั้นจงใช้โอกาสทองเข้าครอบครองลูกในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่เข้าต้องการพ่อแม่ให้คุ้มค่าที่สุดกันเถอะ

ลูกนั้นเราจะมีเวลากับเขามากที่สุดก็เพียงระยะ 10 ปีแรกเท่านั้นเอง พอหลังจากนั้นเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันจะเริ่มลดลงซึ่งในปีแรกนั้นเรา จะได้อุ้มลูกนอน 6 เดือนแรกแล้วพอจากนั้น ลูกจะนอนได้เอง เวลาในการอุ้มลูกก็มีแค่ 1 ปีเท่านั้น เพราะว่าหลังจากนั้น เขาก็เดินได้เอง เราก็มีเวลาในกอ ดเล่นกับลูกได้เพียง 2 ปีเท่านั้น พอหลังจากนั้น

เขาก็ไม่ยอมให้กอ ดนานๆ แล้วเราก็จะมีเวลาพูดให้ลูกฟังเพียงแค่ 3 ปีแรก เท่านั้นเพราะหลังจากนั้น เขาจะเริ่มไม่ฟังเราแล้ว เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอ ด เพียง 10 ปีเท่านั้นเองเพราะหลังจากนั้น เขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราแล้ว และอย ากจะอยู่กับเพื่อน มากกว่า เราก็จะดูแลลูกได้อ ย่ างดีที่สุดก็เพียง 15 ปีแรก

เท่านั้นเองเพราะหลังจากนั้น เขาก็ไม่อย ากให้เราดูแลเขาเองก็มีชีวิตของเขา และบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วไม่อย ากจะเป็นภาระของใคร ลูกเองเขาก็ต้องการจะมีใช้ชีวิตของเขามีแบบแผนชีวิตของตัวเอง หลังจากนั้น เราอาจจะไม่ได้เจอลูกเลย เวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้ว เวลาของใคร

สักคนก็หมดลงเหมือนกันในวันที่ลูกยังอยู่กับเราก็ควรจะใช้เวลาอยู่กับลูกค้าให้คุ้ม พอเขาโตแล้วเขามีครอบครัวมีภาระหน้าที่มีเป้าหมายมีความฝันเป็นของตัวเอง เขาเริ่มทำงานและเริ่มมีเวลาน้อยลงแล้ววันนั้น มัน มาถึงแน่นอนก็อ ย่ าได้ยึดติดอะไร เพราะนั่น มันชีวิตเขา คุณเองก็มีชีวิตของคุณไม่ควรจะวางความคาดหวังอะไรไว้กับลูก

เพราะถ้าคุณรักลูกคุณจะไม่เอาภาระเอาความคาดหวังอะไรของตัวเองไปให้เขาแบก ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 15 ปี เรายังอยู่กับเขาได้เต็มที่ก็จงกอบโกย ช่วงเวลานั้นไว้ให้ดีฉะนั้นแล้ว จงทำทุกวันให้มีค่าที่สุดที่จะอยู่ด้วยกันกับลูก ในช่วง 10 ปีแรก เวลามักผ่านไปไวเสมอ เผลอแปบๆ เวลาชีวิตของเราก็จะหมดลงแล้ว

ชีวิตคนเรามีเวลาอ ย่ างจำกัดแต่ความรักและความผูกพันธ์ที่มีให้แก่กันนั้น จะไม่มีวันหมดลงต ามไปจงสร้างความทรงจำที่ดีให้ไว้แก่กันและในย ามที่ยังมีกัน และกันอยู่แม้แต่คนเป็นลูกเองก็ต ามเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่ไปได้ตลอ ดหรอ กนะ สักวันเวลาของพวกท่านก็ต้องหมดลง จงรีบดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีลมห า ยใจ

ที่มา th.theasianparent    create-readingth