เหนื่อยหรือยังกับการสร้างภาพอวดร ว ยไปวันๆ

สมัยนี้คนอวดร ว ยมีมาก เ พ ร า ะอย ากให้คนอื่นนั้นยอมรับในตัวเอง เพื่อให้ตัวเองนั้นเข้ากับสังคมได้ง่าย แต่ในทางกลับกันที่ทำตัวอวดร ว ยยิ่งทำตัวเองยิ่งลำบากเ พ ร า ะต้องเป็นห นี้เป็นสิน ถึงแม้ว่าคนอื่นจะยอมรับเราแต่ตัวเราเองก็ต้องเป็นทุ ก ข์เ พ ร า ะเป็นห นี้

เคยเห็นกับต า เพื่อนคนนึงทำงานโรงงานเ งิ นเดือน 11,000 ยอมกู้เ งิ น 25,000 มาซื้ อ ล้ อ แม็ก ใหม่ เพียงเ พ ร า ะ อย ากได้ เพื่อนคนนึงเป็นพนักงานห้ างเ งิ นเดือน 13,000 ยอม กู้เ งิ น ยอมรู ด บัตรซื้ อ ไ อ โ ฟ น เพียงเ พ ร า ะ ไอ้คนที่เขาไม่ชอบ มี แต่เขาไม่มี

ไ ซ ด์ ไ ล น์ คนนึงที่ผมรู้จัก นอ น กับ แข ก นอนกับลูกค้ า ได้เ งิ น มา ซื้ อ กระเป๋าใบละ 4-5 พัน ซื้ อรองเท้า 9 พัน ซื้ อ กางเกงในตัวละพัน ทั้งสามคนผมรู้จักในชีวิตจริง ปัจจุบัน ทุกคนลำบาก ย ากจนหนีสินรุงรัง ไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน ไม่ชอบเจ้านา ยเบื่องาน เบื่อชีวิต อย ากลาออ ก แต่ก็ทำไม่ได้ เ พ ร า ะ เป็นห นี้

ห นี้ บั ตร ผ่ อ นรถ ค่าเช่าห้อง สา รพัดค่าใช้จ่าย หาได้เดือนชนเดือน บางเดือนโทรไปยืมเ งิ นพ่อแม่ที่บ้านนอ ก ผมบอ กกับพวกเขาทั้งสามคนว่า ถ้าไม่อย ากมีชีวิตแบบนี้

1. เลิกใช้ชีวิตแบบ (รสนิยมสูงร า ยได้ต่ำเ สี ยที)

อย่ าทำอะไรเกินตัว อย่ าให้ความสำคัญกับวัตถุ มากกว่าคุณค่าของตัวเอง

2. พัฒนาตัวเอง (เลิกเ สื อ กเรื่องชาวบ้าน)

ไม่ต้องไปต าม ไม่ต้องไปคอ ม เ ม นท์ วิพ า ก ษ์ วิจ ารณ์ ต ามประเด็ น ดราม่า เอาเวลาไปหาข้ อมูลเรื่องทำมาหากินอาชีพที่ตัวเองสนใจ

3. ผมสอนให้มองเรื่องทำมาหากิน

ตั้งใจทำมาหากิน ฝึกฝนทักษะในเรื่องทำมาหากินเมื่อชำนาญแล้ว รู้จริงแล้ว ถนัดแล้วก็เหมือนว่ายน้ำเป็นแล้ว คำว่า เสี่ ย ง ก็น้อยลง เ พ ร า ะการทำอะไรที่เราถนัด เท่ากับเราได้เปรียบ พูดง่ายๆ ผมบอ กให้เขาตั้งใจทำงาน ศึกษาเรื่องทำมาหากิน

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีชีวิต เดือนช น เ ดือน ไม่ต้อง แต่งตัวออ กไปทำต าม คำ สั่ ง ใคร ไม่มีใคร สนใจสักคน ไม่มีใครทำต ามสักคน ทุกคนก็เลยวนอยู่ที่เดิม ไปทำงาน สิ้นเดือนรับเ งิ น จ่ายห นี้ฉลองกินชาบูต้นเดือน กลางเดือนหมูกะทะ ปล า ยเดือนต้มมาม่า เพื่อให้รถสวย เพื่อให้คนชมว่ารถตัวเองสวย

ยอมเป็นห นี้ เพื่อให้คน มองว่า ตัวเองมีทัดเทียมคนอื่น ไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไง กับสังคมหน้าก าก ผมเหนื่อยแทน นี่แหละสาเหตุที่ทำให้คนจำนว น ไม่น้อย ลำบาก ย ากจนและมีชีวิตที่ไม่มีความสุขเลย และต้องเป็นแบบนี้ไปนานเท่านาน จนแก่ ถ้าไม่อย ากเป็นแบบนี้ ก็พัฒนาตัวเองซะ ตั้งใจทำมาหากินซะ ความสำเร็จมันก็ง่ายๆแค่นี้เอง

ที่มา สิริทัศน์ สมเสงี่ยม  kapook999