เหรียญตราพญาครุฑ ปี 17 มีติดตัวไว้แล้วดี ใครมีโชคดีมาก

วันนี้เป็นวันดี เราขอนำเสนอเหรียญพญาครุฑปี 17 เชื่อว่าถ้าหากใครมี ติ ด ตัวไว้ จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้น กับตัวคุณเองและคนรอบข้าง ด้วยอำนาจบารมีของเหรียญตราครุฑปี 17 โดยอำนาจของเหรียญตราครุฑนั้น จะช่วยปกป้องทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ที่เป็นสิ่งลี้ลับ ภูตผีปีศาจต่างๆที่เราอาจมองไม่เห็น นอ กจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง ยังสามารถช่วยลบล้างอำนาจ อ า ถ ร ร พ์ คุณไสยต่างๆทั้งปวง

ภูตผีปีศาจไม่กล้าเข้ามาใกล้ ช่วยปกปัก รั ก ษ า คุ้มครองให้พ้นจาก ภั ย เป็นคงกระพัน เป็นเมตต ามหานิยม อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการค้าขายดี เป็นสื่อนำโชคนานาประการมาให้ และนอ กจากนี้ยังช่วยปกป้อง คุ้มกัน ภั ย จากสั ต ว์ต่างๆ ส า ร พัดนึก

งูเงี้ยว เ ข ี้ย ว ขอไม่กล้าเข้ามาใกล้กรายเข้าใกล้ เพราะเนื่องจากเกรงบารมี ตบะบารมีขององค์พระพุทธเป็นที่สุด ดังเรื่องเล่าของพรานสุขที่ได้เล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญบ า ทพญาครุฑนี้ ที่ได้เล่าต่อๆกัน มาว่าบรรดา พรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่า

เพราะเชื่อว่า พระเครื่องมีคุณทางเมตต า หรือแคล้วคลาด หากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสั ต ว์ป่าเลย จะแคล้วคลาดไปหมด พรานสุขเล่าว่าจะพกถุงพลาสติกใส ซึ่งข้างในบรรจุด้วย ย า สุบ ใบตองอ่อนต ากแห้ง เปลือ กมะขามไว้บดผสมเครื่องสูบ

และมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องราง พก ติ ด ตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองเครื่องสูบนั่นคือ เหรียญบ า ทพญาครุฑ โดยพรานสุขเล่าว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ต าม ให้ตอ กตราครุฑ โดยตอ กให้ด้านที่เป็นรอยครุฑ ติ ด ไว้

เหนือบริเวณที่เราจะนอน ตอ กเสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม และอีกท่านหนึ่งเคยเล่าว่า สมัยที่ท่านเคยตัดไม้ และล่องไม้ไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้

จึงเอา เหรียญบ า ทตราครุฑ ตอ กลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้น ปร า กฏว่า ไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมา อ ย่ า ง น่าแปลกประหลาด ก่อนจะไหลไปต ามกระแสน้ำ เช่นเดียวกับหมอ ผีบางท่านหากตรวจพบว่า ผีสัมภเวสี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้าน ทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุข ก็จะตอ กเหรียญตราครุฑให้จมห า ยไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญ เป็นการสะกดภูตผีให้อยู่ในภพในภูมิ ไม่ให้ออ กมารบกวนใคร

เหรียญบ า ทพญาครุฑ จึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่า อ ย่ า ง เช่น พรานไพร คนตัดไม้ ส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะพก ติ ด ตัวเข้าป่าไปด้วย เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งลี้ลับ แค่เหรียญบ า ทตราครุฑเท่านั้น โดยไม่ต้อง ผ่ า น พิธีทำการเสกแต่ อ ย่ า ง ใด นับได้ว่าเป็นเหรียญบ า ทตราครุฑปี 17

ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็น อ ย่ า ง มาก หากให้มีพก ติ ด ตัวเอาไว้ย่อมมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลรอบกาย อ ย่ า ง แน่นอน บอ กบุญนี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ขอให้บุญบารมีส่งไปถึงผู้ที่บอ กบุญด้วยเถิด

ที่มา Postsod  sit-smiling