เหรียญพญาครุฑ ปี 17 พกไว้เป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอ ดภั ย

สำหรับใครที่มีความเ ชื่ อใรเรื่องเครื่องรางของขลัง ไม่ว่าจะเป็นตะกรุด ผ้ายันต์ หรือของมงคลต่างๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรา และวันนี้เราขอแนะนำเหรียญพญาครุฑ ปี 17 เ ชื่ อว่าถ้ามีไว้กับตัวแล้ว จะเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และคนรอบข้าง จะเป็นอ ย่ างไรไปดูพร้อมๆกันเลย

อำนาจของพญาครุฑนั้น ช่วยในการป้องกันภู ต ผี ปี ศ า จ หรือสิ่งลี้ลับต่างๆ ที่มองไม่เห็น นอ กจากนี้ยังเป็นสื่อนำคว ามเจริญรุ่งเรืองมาให้กับตัวเอง สามารถลบล้างอ า ถ ร ร พ์ และคุณไสย์ทั้งปวง ภู ติ ผี ปิ ศ า จกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้

ปกป้องคุ้มครอง ป้ อง กั น ภั ย เป็นคงกระพัน เป็นเมตต ามหานิยม ทำมาค้าขายดี เป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ นอ กจากนี้ยังช่วยป้องกันสั ต ว์ เข ี้ยวงาส ารพัด งูเงี้ยวเข ี้ยวขอ ไม่กล้ากล้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุด

ดังเรื่องเล่าของพรานสุข ที่ได้เล่าเกี่ยวกับคว ามศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญบ าทพญาครุฑนี้ ที่ได้เล่าต่อๆ กัน มาว่า บ ร รดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่า เพราะเ ชื่ อว่าพระเครื่องมีคุณทางเมตต า หรือแคล้วคลาด หากแขวนพระเข้าป่า จะไม่ได้เจอสั ต ว์ป่าเลย

จะแคล้วคลาดไปหมด พรานสุขเล่าว่า จะพกถุงพลาสติกใส ซึ่งข้างในบ ร รจุด้วยย า สุ บ ใบตองอ่อนต ากแห้ง เปลือ กมะขาม ไว้บดผสมเครื่องสูบ และมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องรางพกติดตัวเข้าป่า โดยเก็บไว้ในซองเครื่องสูบนั่นคือ เหรียญบ า ทพญาครุฑ

โดยพรานสุขเล่าว่า หากจะนอนในป่า ไม่ว่าบริเวณใดก็ต าม ให้ตอ กตราครุฑ โดยตอ กให้ด้ านที่เป็นรอยครุฑติดไว้เหนือบริเวณที่เร าจะนอน ตอ กเสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม

และอีกท่านหนึ่งเคยเล่าว่า สมัยที่ท่านเคยตัดไม้ และล่องไม้ไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่ง ลักษณะคล้ายก ารไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้จึงเอ าเหรียญบ า ทตราครุฑตอ กลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้น ปรากฏว่า ไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่ างน่าแปลกประหลาด ก่อนจะไหลไปต ามกระแสน้ำ

เช่นเดียวกับหมอผีบางท่าน หากตรวจพบว่า ผี สั ม ภ เ ว สี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้าน ทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุข ก็จะตอ กเหรียญตราครุฑให้จมห ายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญ เป็นการสะกดภู ต ผีให้อยู่ในภพในภูมิ ไม่ให้ออ กมารบกวนใคร

เหรียญบ า ทพญาครุฑ จึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่า พรานไพร คนตัดไม้ พกติดตัวเข้ าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับ แค่เหรียญบ า ทตราครุฑเท่านั้น ไม่ต้องผ่ านพิธีการปลุกเสกแต่อย่ างใด นับได้ว่าเหรียญบ า ทพญาครุฑมีคว ามศักดิ์สิทธิ์มากนัก หากใครมีหรือหามาพกติดตัวไว้ได้ ย่อมเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง

ที่มา  horoscopedaily99