เห็นเขายิ้มให้ อ ย่ าพึ่งให้ใจเกินร้อย 5 ข้ อสังเกต คนจริงใจ กับ คนจอมป ล อ ม

บางทีคนเรานั้น มักจะเผยธาตุแท้ เมื่อตอนที่เขาเห็นว่าเราไม่ได้มี ประโยชน์อะไรกับเขาอีกต่อไป ตอนที่เรายังมีประโยชน์สำหรับเขานั้น เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้เราต ายใจ และเชื่อว่าเขานั้นจริงใจต่อเรา แต่เมื่อใดก็ต ามที่เราหมดประโยชน์แล้ว เขาก็จะเผยธาตุแท้ออ กมาให้เราเห็น และทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำกับเรานั้น มันก็แค่การแสดงอ ย่ างหนึ่งก็เท่านั้นเอง

สังคมทุกวันนี้ เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนที่กำลังทำดีกับเรา ที่จริงนั้นเขาคิดอะไรอยู่ ในรอยยิ้มแสนหวานของเขา อาจซ่อนอะไรบางอย่ างไว้ข้างหลัง เราก็อย่ าพึ่งให้ใจเกินร้อย อย่ าให้ใครเขามาแสแ ส ร้ งกับคุณ

กว่าห างจะโผล่ ก็ต้องใช้ระยะเวลาดูให้นาน คิดมากดีกว่า โลกสวยมากไประวั งจะกล า ยเป็นโลกมื ด ใครดีมาก็ดีกลับ ถ้าคบแล้วมีแต่เ สี ยก็ไม่จำเป็นต้องคบ ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรไปแลกมัน

ไม่คุ้ม คนเราชอบอะไรเหมือนกัน ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่คนจะจริตตรงกัน เพียงแค่เห็นหน้าต า กันก็ถูกชะต า พูดอะไรคิดอะไรก็ถูกใจไปเ สี ยหมด แต่หากไม่ถูกชะต า แม้ไม่ทันทำอะไรก็จะมี อคติ

ขัดหู ขัดต า ไปหมด ทำดีก็มองเป็นไม่เข้าต า เพราะฉะนั้น เราอย่ าไปยึดติดอะไรมากไป มัวแต่แคร์ความรู้สึกคนทั้งโลก จะใช้ชีวิตลำบากนะ โดยเฉพาะบางคน ที่เก่งแต่วิจารณ์คนเขาไปทั่ว เราก็ไม่เห็นไม่จำเป็นต้องสนใจ

และให้ความสำคัญอะไรกับเขา คิดจะทำอะไรต้องมั่นใจ อย่ าให้เ สี ยงวิจารณ์จากคนไม่กี่คน ทำให้เราลังเล อะไรทั้งนั้น หากวันนี้คิดว่าทำดีแล้ว ก็จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ความสำเร็จคือ การที่เราได้ พัฒนา ไม่ใช่ทำให้คนอื่นพอใจ อย่ าให้ลมปากของคนอื่นทำให้คุณผิ ดหวัง กับสิ่งที่คุณทำดีที่สุดแล้ว

5 ข้ อสังเกต คนจริงใจ กับ เสแ ส ร้ ง ว่าเป็นอ ย่ างไร

1. คนจริงใจจะพูดกันซึ่งๆ หน้าไม่ปากเก่ง ลับหลังใครเขา

คนจริงใจ แสดงความเห็นอย่ างเปิดเผ ย ส่วนคนเสแ ส ร้ ง มักจะชอบแอบนินทาคนอื่นลับหลังเสมอ

2. คนจริงใจรู้จักประมาณตน อยู่ในที่ๆ ตัวเองควรอยู่

คนจริงใจเขาจะไม่พย าย ามทำให้คนอื่นๆ มาชอบ คนเสแ ส ร้ ง ทำทุกอ ย่ างที่จะทำให้คนอื่นชอบตัวเอง

3. คนจริงใจจะไม่ทำตัวมีปัญหา ไม่ชอบเรียกร้อง

คนจริงใจ ไม่ใช่คนเรียกร้องความสนใจใดๆ คนเสแ ส ร้ ง มักจะชอบเรียกร้องความสนใจกับคนอื่นๆ

4. คนจริงใจ เขาไม่โชว์ เพราะมันไม่ได้ดูเท่

คนจริงใจ ไม่คุยโม้ อวดใครให้เ สี ยเวลา คนเสแ ส ร้ งชอบโชว์ออฟอยู่เรื่อยๆ

5. การเคารพ เขาจะไม่หน้าไหว้หลังหลอ ก

คนจริงใจ จะให้ความเคารพกับทุกคน คนเสแ ส ร้ ง จะให้ความเคารพ แก่คนที่มีอำน าจ

ที่มา  san-sabai