เ ค ล็ ด ลั บทำบุญต ามวันเกิด ทำถูกวิ ธี ชีวิตก้าวหน้าราบรื่น

สำหรับใครที่คิดว่าช่วงนี้ชีวิตทำอะไรไม่ค่อยราบรื่น เจออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ แนะนำให้ ทำบุญสะเ ด า ะเ ค ร า ะห์ต ามวันเกิด ทั้ง 7 วัน ให้ได้อานิสงส์ที่แรง และส่งผลบุญให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รเลิกต ามติดชีวิตคุณ ซึ่งแต่ละวันเกิดนั้นต้องทำอ ย่ างไรบ้าง มาดูกัน

การทำบุญ ก็นับว่าเป็นการทำบุญ ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของ ด ว ง ช ะ ต าให้กับตัวเองทำให้ชีวิต มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่งเสริม ด ว ง ประจำวันเกิด ที่ถูกต้องมาฝากกัน

เกิดวันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไข ในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าวทำบุญต่อ ด ว ง ช ะ ต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉายที่ช่วยใน การให้แสงสว่าง เป็นการสื่อถึง

การสว่างไสวในชีวิตสิ่งที่ควรบูช า และไปสักการะนั่น คือพระปางถวายเนตร พระศิวะ กวนอูพระแก้วมรกต โบสถ์

และเจดีย์ต่างๆ พร้อมด อ กไม้สีแดง ช่วยในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป การสะเดาะเ ค ร า ะ ห์

ควรทำด้วยการปล่อย เ ต่า ไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ ต่านั้น ต้องปล่อยในแหล่งน้ำ ที่ถูกต้องถ้าทำมั่ วๆ อาจเป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ เหล่านี้แหละ หากทำแล้วจะช่วย ในเรื่องของโชคล าภให้กับตนเอง

เกิดวันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วย การแต่งตัวให้ดูดี ให้ดูมีภูมิฐาน โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้ม เสมอทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็น ตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นคือ การบ ริ จ า ค ทาน

เงินทำบุญ น้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติสิ่งที่ควรบูช า และไปสักการะ พระโพธิสั ตว์กวนอิม บูช าด้วยกล้วย หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ และทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้

ด อ กบุนนาคจะดี จะช่วยให้เงินทอง ไหลมาเทมาการสะเดาะเคร าะห์ ทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ต ว์ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริมด ว ง ช ะ ต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์

เกิดวันอังคาร

ดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่ง ที่ค่อนข้างไม่ตรง แก้ไขด้วยความขยัน หมั่นเพียร หนักเอาเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบ ร ร เ ท า ไปกราบสักการะ

พระปาง ไ ส ย า ส น์ พระพิฆเนศ พระนอน ควรบูช าด้วย ข้าวขน มอร่อย พร้อมกับ ด อ ก แคขาวหรือ ด อ ก ดาวเรืองก็ได้ จะช่วยส่งเสริม ให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาเสมอ

ในเรื่องของการ การสะเดาะเคร าะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ กินเจในวันอังคารถวายน้ำมันตะเกียง เพื่อให้ชีวิตสว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อ เป็นการเพิ่มโชค เพิ่มบารมีให้กับตัวเอง

เกิดวันพุธ

ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งผล ควรเสริมด้วยการพูด พูดให้ไพเราะไม่พูด ห ย า บ คาย ใส่ ร้ า ย ผู้อื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทน ของดาวพุธ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์หนังสือธรรมะ ไปสักการะเจ้าพ่อเสื อด้วย เนื้ อ ห มู

หรือท้าวเวสสุวรรณโณด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและ ด อ ก กุหลาบสีแดง จะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จ ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล ไม่ทาน เนื้ อ วั ว ในวันเส า ร ์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง

เกิดวันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการ ใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟั กทอ ง มัน แตงกวา เผือ ก ปรุงเป็นอ า ห า รก่อนทำบุญ ด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือพระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร หนังสือตำราต่าง ๆ

ไปสักการะพระพุทธชินราช หลวงพ่อโตพระพุทธโสธร ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อม ด อ ก แคขาว ไม่ก็ ด อ ก ดาวเรือง ส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองขึ้นไปลดอุปสรรค์

และสะเดาะเคร าะห์ ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิในวันพฤหัสบดี เพื่อเพิ่มโชคลาภ และต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และไม่พูดจา ห ย า บ ค าย

เกิดวันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เ ส า ร ์ แก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ตว์เพื่อแก้ไข อุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอ าหารมังสวิรัติ หรือ กล้วยปรุงเป็นอ า ห า รก่อน ในวันเส า ร ์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของ ที่เป็นตัวแทนของดาว เ ส า ร ์

นั่นคือเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าไตรจีวร ไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่อุมาเทวี เจ้าแม่ทับทิม ด้วยข้าวพร้อมน ม และ ด อ ก กุหลาบจะทำให้การงานราบรื่น ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิในวัน เ ส า ร ์ เพิ่มโชคการเงิน และผู้อุปถัมภ์

เกิดวัน เ ส า ร ์

ดาวเส า ร ์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด แก้ไขด้วยการไม่รับประทานเ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวัน เ ส า ร ์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของ ที่เป็นตัวแ ท นดาว เ ส า ร ์ เช่น ฉัตร หลังคา ร่ม ห้องน้ำ โบสถ์ วิหาร ศาลาหรือไปสักการะ พระปางนาคปรก

ไต่ฮงกง พระนารายณ์ ด้วยพวงมาลัยหล า ยสีขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการ ปล่อยน ก ปล่อยป ลา ทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภใส่อัญมณีสีน้ำเงิน เพื่อช่วยให้อารมณ์ดี ถ้าต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอ า ห า รมังสวิรัติทุกวัน เ ส า ร ์

ที่มา tamnanna khoddeeja  horoscopedaily99