เ ท ค นิ คปฏิเสธเมื่อถูกขอยืมเ งิ น แบบไม่ให้เ สี ยเพื่อน

เชื่อว่าหล า ยๆคนคงจะเคยถูกเพื่อนหรือคนรู้จักมาขอยืมเ งิ น แต่ก็นะไม่อย ากให้ก็ปฏิเสธไม่เป็นกลัวจะเ สี ยเพื่อนบ้างละ กลัวเขาโ ก ร ธบ้างล่ะ วันนี้เราเลยมีเ ท ค นิ คในการพูดหรือปฏิเสธเมื่อถูกขอยืมเ งิ นแบบไม่ให้เ สี ยเพื่อน มาฝากกัน

1.เสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

นอ กจากพูดว่า ไม่ เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนยืมเ งิน หรือคนที่มายืมเงิ น ในรูปแบบอื่นได้ เช่น ถ้าพวกเขาไม่มีเ งิน เ พ ร า ะไม่มีงานทำ ก็ช่วยหางาน ให้พวกเขาทำทำอาหารเผื่อพวกเขา พวกเขาจะได้ประหยัด เงิ นค่าอาหาร หรือหาวิ ธีกู้เงิ นวิ ธีอื่น ให้พวกเขาแทน เช่น กู้เงิ นธนาคารเป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้ว คนที่มาขอยืมเ งินเรา ถ้าไม่ได้เงิ น พวกเขาอาจจะไม่ได้ต้องการ วิ ธีหรือความช่วยเหลือแบบอื่น ดูท่าทีของพวกเขาก่อนจะให้คำแนะนำด้วย

2.ขอเวลาตัดสินใจ

บางกรณีก็ย ากจริงๆ ที่จะพูดว่าให้ยืมเงิ น ไม่ได้เช่นเพื่อนสนิทญาติ หรือคนในครอบครัว ที่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน ถ้ารู้สึกโดนต้อนจนจน มุมมากๆ ลองขอเวลาคนยืมเงิ นว่า ขอฉันคิดดูก่อนนะ การยืมเ งินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ พวกเขาเองก็รู้ดีไม่งั้นคงไม่บากหน้า มาขอยืมเงิ นถ้าคน มีมารย าทจริงๆ

จะเข้าใจว่าคนถูกยืมมีสิทธิคิดได้ว่า จะให้ยืมเงิ นดีหรือไม่ แต่ถ้าคุณพูดว่า ขอคิดดูก่อนนั่นหมายถึง การเปิดโอกาส การให้ความหวังคนที่ยืมนะคะ ดังนั้นต้องบอ กพวกเขา ด้วยว่า ขอเวลานานแค่ไหน แล้วกลับไปคิดจริงๆ ว่ามีเงิ นพอจะให้ยืมหรือไม่ ให้เวล า ยืมได้นานแค่ไหน แล้วถ้าเขา ยืมเงิ นไม่คืน มีผลกระทบกับความสัมพันธ์แค่ไหนด้วย

3.พูดตรงๆและสั้นๆ

ตอนที่บอ กปฏิเสธ เพื่อนยืมเ งินไม่ต้องอธิบายสถานะ ทางการเ งินของคุณ เช่น ตอนนี้ ฉัน มีแพลนใช้เงิ นเรียนต่อโท ด้านบริหารธุรกิจ ฉันจะเอาเ งินไปศัลยกร รมที่เกาหลีฯลฯ ไม่ให้ก็คือไม่ให้ คนยืมเ งินอย ากได้แค่เงิ นถ้าไม่ได้เงิ น ก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น

และเป็นสิทธิของเราด้วย ที่จะไม่พูด แต่ถ้ากลัวว่าบทสนทนา จะตัดรอนกันเกินไป ลองปฏิเสธแบบสุภาพ แบบนี้ดูค่ะฉันไม่มีเ งินพอ ให้ใครยืมได้เลยช่วงนี้ ฉันไม่ค่อยสบายใจเรื่องการให้ยืมเงิ นน่ะขอโ ท ษนะ แต่ให้ยืมไม่ได้จริงๆ ประโยคเหล่านี้ตรงไปตรงมา แต่ไม่หย าบไม่ห้วนไม่ตัดรอน

จนเกินไป และไม่ได้เปิดช่องให้คน มาขอยืมเ งินได้อีกด้วย ในอนาคตให้จำไว้เสมอว่า มันเป็นเ งินของคุณคุณ ไม่จำเป็นต้องอธิบายสถานะ หรือวิ ธีการใช้เ งินของคุณกับใคร โดยเฉพาะคนที่จะยืมเงิ นของคุณ

4.ไม่เปิดเผยข้ อมูลทางการเงิ นของตัวเอง

ถ้าต้องการลดแรงกดดัน หรือโอกาส ที่เพื่อนยืมเงิ น จะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณ การไม่เที่ยวบอ กใครว่าได้ เงิ นเดือนเท่าไหร่ มีเงิ นเก็บที่ไหนบ้าง มีท รั พ ย์สิน ห นี้สินเท่าไหร่ และอ ย่ างไรคือสิ่ง ที่คุณควรทำถ้ามีใครถามเรื่องเงิ น อาจจะพูดแบบกลางๆว่า ก็พออยู่ได้จ้ะ หรือ

พอมีพอ กินเฉยๆไม่ต้องบอ กตัวเลขโต้งๆ ว่ามีเ งินสำรองฉุกเฉิน ในบัญชีสามล้านบาท เ พ ร า ะ มันจะกล า ยเป็นสัญญาทางสังคม รอบตัวคุณ อ ย่ างหนึ่งทันทีว่า เงิ นฉุกเฉินนี้ อาจหมายถึง พอให้เพื่อนยืมเ งินอ ย่ างฉุกเฉินก็เป็นได้ ก่อนจากกัน จำไว้อ ย่ างหนึ่งว่า

เรื่องเงิ นไม่เข้าใครออ กใคร ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัว ดังนั้นถ้าไม่อย ากเจอเคส เพื่อนยืมเงิ นไม่คืน ก็อ ย่ าด่วนปากเร็วตัดสินใจเร็ว และให้ใครยืมเงิ นทุกครั้ง ควรเก็บหลักฐาน เช่น อัดคลิปเ สี ยงวิดีโอหรือเซ็นสัญญายืมเงิ นทุกครั้ง

5.แสดงออ กชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเ งิน

วิ ธีรับมือเพื่อนยืมเ งิน วิ ธีแรกบอ กให้ชัดเจนไปเลยว่า ไม่ให้ใครยืมเงิ นตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนหรือญาติพี่น้อง เมื่อเราชัดเจนว่า ไม่ให้ยืมเงิ นตั้งแต่แรก มันก็ง่ายที่จะปฏิเสธ โดยไม่จำเป็นต้องมีข้ ออ้าง หรือเหตุผลอะไร อีกวิ ธีนี้ เหมาะกับคนที่มีวินัยในการใช้ชีวิต ระดับหนึ่งนะคะ คือพึ่งพาตัวเองเป็น รู้จักดูแลตัวเองเ พ ร า ะ ถ้าเราไม่ให้ใครยืมเราก็ไม่ควร จะไปยืมเงิ นหรือไหว้วานคนอื่นเช่นกันค่ะ

6.ให้ยืมแบบไม่หวังได้คืน

ถ้าจนแล้วจนรอ ดยังไง ก็รู้สึกว่าเพื่อนยืมเงิ น หรือคนยืมเงิ น คนนี้เราต้องช่วยจริงๆ ไม่ให้ไม่ได้จริงๆ ลองหาวิ ธีให้แบบที่เราคิดเ สี ยว่า ให้เ งินเป็นของขวัญไปเลย เช่น ใกล้วันเกิดของเพื่อน ยืมเงิ นหรือคนยืมเ งิน คนนี้ก็ให้เงิ นเขา ยืม แล้วก็บอ กเขาไปเลยว่า, งั้นให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะ หรืออาจจะให้เป็นบัตรของขวัญวอยส์เชอร์ ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต พวกเขาจะได้เก็บเ งินไปใช้จ่ายด้านอื่น ที่จำเป็น มากกว่า แทนวิ ธีนี้เป็นวิ ธีการช่วยเรื่องเงิ น ที่ลดความกระดากอายระหว่างกันได้มากเลยทีเดียวค่ะ

ที่มา shopback  forlifeth