แก้ได้ โอนเงินผิดบัญชี ไม่ต้องตกใจ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการแก้ไข เมื่อคุณโอนเงินผิดบัญชี ไปดูกันว่าจะต้องแก้ไขอย่ างไร กับบทความ แก้ได้ โอนเงินผิดบัญชี ไม่ต้องตกใจ

เคยมั้ย? เวลาเราโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ( Internet ) หรือโมบายแบงกิ้ง ( Mobile Banking ) มักจะโอนเงินไปยังปล า ยทางผิดคน หรือโอนเงินผิดจำนวน

ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ต้องรีบเร่ง หรือด้วยความเพลินก็ต ามโดยไม่ตรวจสอบทำให้เกิดความผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว ในเมื่อเราโอนเงินผิดบัญชี หรือโอนผิดจำนวนเราจะมีวิธีแก้ไขอย่ างไรล่ะ? Sanook Money มีเกร็ดความรู้ดีๆ มาฝากกัน

กรณีที่โอนเงินผิดบัญชี และจำนวนเงินผิด

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) ระบุว่า หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ควรดำเนินการแก้ไขดังนี้

แจ้งปัญหา และนำส่ งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ธนาคารที่เราใช้โอนเงิน

ธนาคารแจ้งระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบการโอนเงิน

ธนาคารติดต่อผู้รับโอนเงินผิด เพื่อให้ยินยอมคืนเงิน

ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ

กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน = ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน

กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน = ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออ กคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

กรณีคนอื่นโอนเงิน มาให้เราผิดบัญชี

หากมีคนติดต่อมาจากธนาคารแจ้งว่ามีการโอนเงินผิดเข้ามาในบัญชีเรา ควรตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกหลอ กจากมิจฉาชีพ

สอบถามว่ามาจากธนาคารอะไร พร้อมถามชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ กลับได้ ปล า ยสายจะต้องแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโอน โดยต้องระบุข้อมูลที่สำคัญ เช่น วันที่ เวลา จำนวนเงิน ช่องทางการโอน เช่น Mobile Banking และหลักฐานอื่น มากกว่าที่จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวจากเรา

ปล า ยสายแจ้งให้เราตรวจสอบรายการบัญชีมากกว่าที่จะเร่งรัดให้เราโอนเงินคืนกลับไปอย่ างเดียว จากนั้นเราต้องตรวจสอบบัญชีว่ามีเงินโอนเข้ามาต ามที่มีคนโทรมาแจ้งหรือไม่ หากมี Internet Banking หรือ Mobile Banking ก็ตรวจสอบได้ทันที ถ้าไม่มีตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ตู้เอทีเอ็ม หรืออัพเดตสมุดบัญชีก็ได้เช่นกัน

หากคุณตรวจสอบแล้วพบว่าโอนเงินผิดบัญชีจริง ๆ และไม่ใช่เงินของคุณจริง ๆ ต้องโอนเงินกลับไปให้เจ้าของบัญชี ถ้าเพิกเฉยเจ้าของเงินสามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินคืนจากเราได้

กรณีเกิดความผิดพลาดจากธนาคารที่โอนเงินผิดบัญชี

ธนาคารสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลเองได้ หากเกิดความผิดพลาดจากพนักงาน ด้วยการกรอ กเลขบัญชีผิด หรือจำนวนเงินผิด พนักงานผู้นั้นต้องติดต่อไปยังผู้รับโอนเพื่อขอให้โอนเงินกลับมา

อย่ างไรก็ต าม วิธีป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด คือ ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง สำหรับเอ กสารหลักฐานที่ต้องเตรียมให้ธนาคารตรวจสอบมีอะไรบ้างนั้น สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ศคง. 1213

ขอขอบคุณ

ข้อมูล = ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ศคง. )

ที่มา sanook