แค่เริ่มต้นรู้จักออมเ งิ น ชีวิตดีๆก็มีได้ไม่ย าก

ถึงไม่ฟุ่มเฟือย แต่ก็เต็มที่กับสิ่งที่ชอบ ใช้จ่ายไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลัง รวมถึงการนำเอาเ งิ นในอนาคตมาใช้ (บั ต ร เ ค ร ดิ ต) ใครเป็นแบบนี้ มั่นใจได้เลยว่า ไม่มีเ งิ นเก็บเ งิ นออมแน่นอน ยิ่งถ้าเป็น มนุษย์เ งิ นเดือน อ ย่ างเราๆ แค่ขอให้ใช้จ่ายอ ย่ าเกินเ งิ นเดือนที่ได้รับก็ถือว่ายอ ดเยี่ยมแล้ว และแบบนี้จะมีเ งิ นเก็บเหมือนคนอื่นๆ ได้ตอนไหน

วั น นี้เรามีวิ ธีเก็บเ งิ นดีๆมานำเสนอ การออมเ งิ นด้วยแบงค์ 50 บ า ท ที่หล า ยๆ คนนั้น มองข้ามไปขอเพียงแค่คุณเก็บเ งิ นด้วยแบงค์ 50 บ า ท แล้วชีวิตของคุณ จะเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้นหล า ยคนอาจจะสงสัยว่า มันเป็นไปด้วยหรือ และวันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วถ้าคุณเริ่มเก็บเ งิ น วันละ 50 บ า ท เป็นประจำทุกวันภายใน 1 ปี คุณจะมีเ งิ นเก็บจำนวน 18,250 บ า ทนานวัน เข้า 10 ปี คุณจะมีเ งิ นเก็บจำนวน 182,500 บ า ทหากเก็บวันละ 100 บ า ท ภายใน 1 ปี คุณจะมี เ งิ น เก็บจำนวน 36,500 บ า ท

แล้วภายใน 10 ปี คุณจะมีเ งิ นเก็บจำนวน 365,000 บ า ทนั่นเอ งแต่ถ้าหากคุณไม่เก็บเ งิ นเลย มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับ ขาหรอ กอีกกี่สิบปีก็คงไม่มีมัน มันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตนั่นแหละถ้าในวันนี้ คุณตั้งใจทำงานอย่ างเต็มที่จนเชี่ยวชาญแล้วศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาใช้พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อย ๆ ในระยะเวลา 5 ปีคุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่งอีก 10 ปี คุณก็ จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้งใจทำคิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขาในอีก 10 ปีข้างหน้า อาจจะมี 10 สาขา ก็เป็นได้นะแต่ถ้าวันนี้ คุณมัวแต่ทำตัวเป็นจิตอาสาเรื่องคนอื่นเขา มัวแต่ใส่ใจ

แต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่องที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลยคิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เ งิ น กี่ปี ๆ ชีวิต คุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่น เรื่องที่เก็บเ งิ นนี่แหละหล า ยคน มักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเองฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆให้ กับชีวิตตัวเองกันเถอะ เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องไปอย ากรู้ ทุกอย่ างก็ได้รู้เท่าที่เขาอย ากบอ กก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดี ให้มีประโยชน์ เวลาของคุณมีจำกัด อย่ าเ สี ยเวลาไปกับเรื่องของคนอื่น สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผลต่ออนาคตของคุณได้ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตแบบไหน อย ากมีเ งิ นเก็บหรือไม่นั้น มันก็อยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้น

ที่มา the-wayoflife sanook  sit-smiling