แนวทางการใช้ชีวิตให้ห่างจากความจน

บางครั้งความจนก็ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่เราสามารถทำให้เราไม่จนลงกว่าเดิมได้ และสามารถทำให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นได้ แค่เริ่มจากตัวเรา วันนี้เราจะพามาดูแนวทางของการใช้ชีวิตยังไงไม่ให้ความจนนั้นวิ่งเข้ามาหาเรามากกว่าเดิม แต่ชีวิตเราจะดีขึ้น หากทำมันได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

ความจน เป็นคำตรงข้ามกับความร่ำร ว ย ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดินความจนทำให้ชีวิต ต้องกระเสือ กกระสนสะสมความเ ค รี ย ด กับการเป็นห นี้สิน

กับ คุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ข าดความร่าเริงในชีวิต เพราะมัวแต่คิดว่า เมื่อไรจะร ว ยเ สี ยที เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน ส่วนความร ว ยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์ที่นำ

ความสุขมาให้ตน และครอบครัวจะไปไหน มาไหนก็สะดวกสบายที่อยู่ ที่กินล้วนอุดม ไม่ข าดแคลนอย ากไปเที่ยวก็ได้ไป

ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผากว่าจะต้องหมุนเ งิ น หรือไปกู้ยืมใครมา ใช้ห นี้ดีความจนกับความร ว ย หรือ คนจนกับคนร ว ย จึงมี

ความแตกต่างกัน มาก แน่นอนว่า คนเราจะจนได้นั้น ก็ต้องมีสาเหตุอาจเนื่องมาจากพฤติกร รม การใช้ชีวิต

การใช้จ่ายความคิด และอื่นๆมากมาย ที่นำเราไปสู่ความจนอาทิการใช้จ่ายเ งิ นเกินตัว การบริหารเ งิ น ไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย

การไม่รู้จักประหยัด การเห่อ ซื้ อของต ามเพื่อนการอย ากได้เกินฐานะ จนต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน แล้วไม่สามารถใช้คืนได้การกินอยู่ที่ไม่พอดี และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็น สาเหตุแห่งความย ากจน

ทั้งสิ้นเมื่อคุณรู้สาเหตุ คุณก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุและค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น รับรองว่าความจน จะต้องพากันสล า ยตัวออ กจากชีวิตของคุณอ ย่ างแน่นอน เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกัน

1.ยึดหลักความพอดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน เงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก .ความพอดีมาใช้ คุณควรบริหารเงิ น เป็นสัดส่วน กินและใช้อ ย่ างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป พอดีพอดีบางคนชอบกิน

ของแพงถ้านานๆทีคงไม่เป็นไร แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน เพราะชอบอ ย่ างนี้ อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเ ค รี ย ด กับเงิ นไม่พอใช้อ ย่ างแน่นอน ทุกสิ่งอ ย่ างที่เกี่ยวกับเงิ น คุณจะต้องคิดให้มากๆไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเ งิ น เวลาใช้นั้นเร็ว แต่เวลาหานั้นย ากและนาน จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงิ น ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

2.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะ ความจนจะมาเยือน และไม่ยอมไปไหนอ ย่ างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้ก็ต้อง ประหยัดเอาไว้

เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณมีเ งิ นงอ กเงยจากการประหยัดนั้นถึงแม้จะเป็นเ งินไม่มากแต่เป็นการเพาะนิสัย ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ ของชีวิตและต้องยอมรับว่า เ ศ ร ษ ฐีหล า ยคน ก็ยังยกย่องว่าความประหยัดเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ

3.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็ห า ย าก มีข่าวการปลดพนักงานออ กมาเนืองๆ ทำให้หล า ยคนไม่มั่นใจว่าจะเป็นตนในวันใดวันหนึ่งหรือไม่หากคุณทำงานประจำ แน่นอนว่า ต้องโชว์ความขยัน

ขันแข็งให้เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็งให้คุณ ในย ามที่ต้องประเมินผลงานความขยันขันแข็ง ตรงข้ามกับความขี้เ กี ย จ คงจะไม่มีหน่วยงานไหนที่อย ากได้คนขี้เกียจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อย เข้าทำงานแน่ ซึ่งหากคุณโดนให้ออ กจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่างานคือเ งิ นและไม่มีงานก็ไม่มีเ งินนั้นเอง

4.มองหาการล ง ทุ น

ข้อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะการเ งิ นขึ้น มาได้คนร ว ยมักชอบมองหาการล ง ทุ น คุณก็ต้องมองหาการล ง ทุ น ด้วยเช่นกัน ซึ่งการล ง ทุ น มีมากมายหล า ย ประเภท

ที่จะทำให้เ งิ นของคุณงอ กเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหาความรู้ เรื่องการล ง ทุ น ในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าล ง ทุ น อ ย่ างชาญฉลาดซึ่งหล า ยคนก็ประสบความสำเร็จ จากการล ง ทุ น ทำให้การเ งินฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นคนร ว ยได้

5.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเ งิน ผลที่ได้ย่อมนำความชื่นใจมาให้ เพราะคุณจะเห็นยอดเ งิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือนและนับว่าเป็นนิสัยของเ ศ ร ษ ฐี ที่มักจะคิดเรื่องเ งิ นออมก่อน เสมอ

อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจที่มี เ งิ นก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเ งิ นจากรายได้ของตนเลยมีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วยอ ย่ างไรก็ พบกับความจนเรื้อรังแน่นอนคุณสามารถเริ่มต้น คิดถึงเงิ นออมได้ ตั้งแต่บัดนี้และลงมือทำ จากจำนวนเงิ นน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มจนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือนเพียงทำเท่านี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอ ย่ างแน่นอน

6.บันทึกบัญชีการเ งิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชี การเ งิ นเป็นการแกะรอยการเ งิ นทุกฝีก้าว ว่าเงิ นไปไหนได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผน การเ งิ นจากสมุด บันทึกซึ่งดีกว่าแค่จำๆในส ม อ ง

ที่มา  aromyendee