แม่ขอมอบคำสอนล้ำค่านี้ ถึงลูกสาวทุกๆคน

ขึ้นชื่อว่าแม่ คือคนที่หวังดีเสมอ กับลูก จะคอยทำทุกอ ย่ างให้ลูก ยอมเหนื่อย ยอมลำบากเพื่อลูก คอยสั่งสอนในลูกทุกๆเรื่อง ในชีวิตของเรามีผู้หญิงที่รักเราที่สุดและจะไม่มีวันหมดรัก นั่นก็คือแม่ วันนี้เราขอบมอบคำสอนของแม่นี้ฝากถึงลูกสาวทุกๆคน

ลูกเอ๋ยเจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายร า ค าไม่ได้บอ กระดับสังคม ผิ ดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดารอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น

คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดีไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิ ดชอบชีวิตของตัวเอง 100 เปอร์เซน ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญ และร า ค าแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะหาซื้ อได้ ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ อย่ าสวมบทใดจงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม

จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเองอย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และ อนาคตของลูก คู่ชีวิต เลือ กให้ดี มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเองไม่มีความรักจากชายใด

จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้ อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆจงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ

ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ กและปกป้องตัวเองให้ดี งานบ้านไม่ใช่งาน ของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงานของบ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ อย่ าหูเบา

หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดายจงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยๆหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ ความคิดเห็นของคน มีทั้งร า ค าถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูกและเลือ กซื้ อมันให้ดี เวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนิ น ท า อิ จ ฉ า ใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนแต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย และสุดท้าย จงจำไว้ว่าแม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

ที่มา  boktorth