แม่อยากเห็นลูกมีความสุขกับการใช้ชีวิตจึงขอฝาก 30 คำ สอนนี้ถึงลูกสาว

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต จากคำสอนของแม่ที่อยากเห็นลูกสาวมีความสุข และสนุกกับการใช้ชีวิตในทุกวัน กับบท ความ แม่อยากเห็นลูกมีความสุขกับการใช้ชีวิตจึงขอฝาก 30 คำ สอนนี้ถึงลูกสาว ไปดูกันว่าแม่สอนลูกไว้อย่ างไรบ้าง

1 จงจำไว้ว่า ‘แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป’

2 ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่ง

คนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใด

3 ไม่มีเงินใดที่ตัวเรานั้นจะมีความสุขใจในการใช้จ่ายซื้ อสิ่งของต่างๆ เท่ากับเงินของเราเอง ที่เราหามาได้ด้วยตัวเองในงานที่สุจริต

4 ไม่มีความรักจากช ายใด หรือใครๆ ที่จะสามารถเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้

ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น รักตัวเองให้ได้ อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

5 เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ยึดมั่นเอาไว้ ไม่มีความมั่งคั่งใด

ที่จะสามารถซื้ อจิตวิญญาณของเราได้ทั้งนั้น

6 การดูแลสุ ข ภ า พร่า งกา ยของเราเป็นสิ่งสำคัญมาก และร า ค า แพงกว่า

ทุกสิ่งใดที่ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้ อมาใหม่ได้ จงรั กษ าสุ ข ภ า พของตัวเอง

7 ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ แสดงให้คนอื่นได้เห็น จงอย่ าสวมบทใด

จงเป็นตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

8 กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ด้วยความชื่นชอบ

ลูกสวยในแบบของตัวเองคนทุกคนสวยในแบบของตัวเองกันทั้งนั้น

9 อย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก

โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกโดยเด็ดข า ด

10 คู่ชีวิต เลือ กให้ดี เลือ กไม่ดีชีวิตเปลี่ยน

11 มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน

12 หากประสบผู้คนร้ า ย จงมองเข า ด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบ

ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ

13 ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก

จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเองให้ดี

14 จงให้อภั ย จงให้อภั ย จงให้อภั ย ไม่ยึดติด ไม่สร้างความแค้ นที่มี จงปล่อยวางซะ

15 ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 100%

ไม่มีใครที่จะสามารุอยู่กับเรา ดูแลเราได้ไปตลอ ดทั้งชีวิต

16 ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง ไม่สามารถพึ่งพาใครๆได้

17 ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

18 จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ

19 ลูกทัดเทียม

20 งานบ้ านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน(ของ)บ้าน ที่ทุกคน

ที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือ กันแบ่งเบาาระซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ

21 อย่ าเป็นคนหูเบา อย่ าเป็นคนที่หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง

เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริง

22 ความคิดเห็นของคนเรานั้น มีทั้งร า ค า ถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก

และเลือ กซื้ อมันให้ดี มีเหตุผลให้มาก

23 เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนิ น ท าอิ จ ฉ าใคร

ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

24 คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้

เป็นสัจธรรม เป็นธรรมช าติและเป็นธรรมดา ที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอ ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ล้มเหลว

25 ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ร า ค า ของใช้ ป้ายร า ค า ไม่ได้บอ ก

ระดับสังคม ตัวตนต่างหาก จิตใจต่างหาก คือสิ่งที่สำคัญ

26 รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง ต่อให้แต่งหน้าสวยมากแค่ไหน

แต่ถ้าหากไม่มีความจริงใจ หน้าสวยมองอย่ างไรก็ไม่สวย

27 จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น อย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ

อย่ ามองจุดด้อยของตัวเองไปเทียบกับจุดเด่นของคนอื่น

28 มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ

29 คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย เพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

30 ผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก อย่ าเป็นคนปากแข็งเอาแต่ใจ

เป็น 30 ข้อ คำสอนที่สอนลูกได้ดีมากๆ การเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลปกป้องในทุกเรื่อง ทุกสิ่งอย่ างแต่จงสอนลูก ให้รู้จักกับการเอาตัวรอ ด ให้รู้จักกับการใช้ชีวิต นั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

ที่มา p o s t s a r a, f a h h s a i