โบราณว่าไว้ ทำก่อนเข้าอยู่บ้านใหม่ ชีวิตเป็นสุขอยู่สบาย

สำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวความเ ชื่ อเกี่ยวกับการย้ายเข้าอยู่บ้านหลังใหม่ ที่เราซื้ อไว้ ซึ่งอาจจะมีเพื่อนๆหล า ยๆคนที่ตอนนี้กำลังซื้ อหรือเล็งๆไว้อยู่ก็สามารถเก็บความรู้นี้ไว้เพื่อพิจจารณาไว้ทำเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วย

ต ามคำโบราณที่เขาได้บอ กกัน มานาน ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านที่เราซื้ อมือสอง เรานั้นจะต้องทำสิ่งเหฃ่านี้ ก่อนที่เราเข้าอยู่ ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่ง ย า กสักเท่าไหร่ จะมองเป็นในแนว ของศาสตร์หนึ่ งที่แปลกสักหน่อยก่อน ที่เราจะเข้าไปอยู่นั้น สิ่งที่ข า ดไม่ได้นั่น

คือข้าวสา ร ให้เราเตรียมใส่ถ้วยใบเล็กเอาไว้ พร้อมกับการโรยน้ำต าลแดง ลงบนข้าวสา ร จากนั้นนำไปวางไว้ที่หน้าบ้าน ต ามด้วยการจุดธูป 21 ด อ ก เพื่อเป็นการบอ กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง แม่ธรณีต่างๆ เขาว่ากันว่า เป็นการบอ กว่าตั้งแต่วินาทีนี้

ตัวเรานั้นจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ และในส่วนของที่ดินตรงนี้ ขอให้คุ้มครอง พร้อมกับให้พบเจอ แต่ความสุขความสงบ อยู่แล้วมีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ มีเงิน มีทองเข้ามามากมาย การที่เราซื้ อบ้าน มานั้น โดยเฉพาะบ้าน มือสอง เพราะบางทีคนขายเองก็ไม่ได้บอ กถึงประวัติ ที่แท้จริงของบ้านและเจ้าของเดิมที่มีอยู่ การล้างอาถ ร รพ์ จึงเป็นหนึ่ งสิ่งที่ควรทำด้วยนะ

1 การล้างอ า ถร ร พ์บ้าน มือสอง ขั้ น ต อ นแรกคือ ให้นำมะนาว 2 ลูก แล้วผ่ า ครึ่ง นำไปวางไว้บริเวณต ามมุม ของบ้านทั้ง 4 มุม วางทิ้งไว้จำนวน 1 คืน จากนั้นก็นำไปทิ้ง เพราะถือว่ามะนาวจะช่วยดูดสิ่งไม่ดีออ กไป

2 หาเกลือมาสัก 2–3 กำมือ นำไปโปรยต ามมุมของ บ้านทางด้านนอ กบ้าน ถ้าไม่โปรยก็ใส่ถ้วย แล้วนำไปวาง ต ามมุมก็ได้ จากนั้นรอเวลา 3 วัน ก็นำไปทิ้งได้เลย

3 ให้จุดประทั ด 100 นัด เป็นการขับไล่ สิ่งไม่ดีออ กไป แต่ก่อนจะจุดก็บอ กกเพื่อนบ้าน ด้วยจะได้ไม่เป็นการรบกวน

4 จุดธูป 5 ด อ ก ออ กไปยืนหน้าบ้าน หันหน้าเข้าบ้านและหันไปทางทิศตะวันออ ก จากนั้นให้บอ กล่าวกับเจ้าที่

เทวดา รั ก ษ า เจ้าป่า เจ้าเขาสิงสา ราสั ตว์ ต่างๆ เพื่อบอ กว่าเราเป็นเจ้าของ บ้านคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ มาขอพักอาศัย

ต่อจากนี้โดยขอให้คุ้มครองและคอยช่วย เหลือ ให้เจอแต่สิ่งดีๆ ด้วยเป็นหนึ่ ง ในความเ ชื่ อของคนโบราณ ที่ได้ทำต่อๆกัน มาจนถึงในรุ่นของปัจจุบัน ลองทำดูไม่เ สี ยห า ย เพื่อเป็นความสบายใจข องตัวคุณและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน

ที่มา bangpunsara, postsod  horoscopedaily99