โบราณว่าไว้ บ้าน 8 แบบอยู่แล้วจน เ งิ นทองไม่ไหลเข้า

เราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของฮ ว ง จุ้ ยกัน มาบ้าง หล า ยคนเมื่อเวลาจะสร้างบ้านก็ต้องการฮ ว ง จุ้ ยที่ดี เพราะเชื่อว่าการมีฮ ว ง จุ้ ยที่ดีจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นดีไปด้วย ทำอะไรก็ราบรื่น วันนี้เราเลยจะพามาดูว่าบ้านแบบไหนที่ทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้น การงานไม่ราบรื่น หากบ้านใครที่กำลังมีลักษณะที่เรานำมาบอ กจะได้แก้ไขได้ทัน พร้อมแล้วไปดูกันเลย

1 ประตูตรงกับบันได

ความเชื่อในด้านของฮ ว ง จุ้ ยได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า การสร้างบ้ า นเรือนที่มีประตูตรงกับบันได เมื่อเปิดประตูออ กมาก็จะเจอ กับบันไดเลย ในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เ งิ นทองรั่วไหล ไม่มีความเจริญก้าวหน้า ไม่สามารถที่จะเก็บออมเ งิ นได้ ไม่ว่าจะทำงานหนักมากแค่ไหนก็มีเหตุมีร า ยจ่ายออ กไปหมดทุกที

2 ประตูหน้าบ้ า นแคบ

ประตูคือทุกสิ่งทุกอ ย่ างในด้านของพลังงานที่ดีและไม่ดี เราสามารถเข้าและออ กประตูได้ หากประตูมีความแคบ มีข้าวของที่เกะกะวางขวางอยู่แบบนั้น ก็จะทำให้รับพลังงานที่ไม่ดีเข้ามา ควรแก้ไขในบริเวณจุดตรงนี้ หากประตูเล็กไม่สามารถแก้ได้ควรที่จะทำให้บริเวณประตูทางเข้าทางออ กนั้น มีความสะอาด ดูโล่งสบาย

3 บ้ า น มีหน้าต่างเยอะ

หน้าต่างที่มีจำนวน มากจนเกินไปนั้น จะทำให้การเ งิ นการงานรั่วไหลออ กจากตัวบ้ า นอยู่เสมอ ควรมีในพี่พอ ดี สำหรับการแก้ปัญหานี้หากมีจำนวนหน้าต่างที่มากจนเกินไปให้เราใช้ผ้าม่านทึบติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไหลพลังงานที่ดีออ กไป

4 บ้ า นที่อยู่ต่ำกว่าถนน

ความเชื่อของคนเก่าแก่นั้นได้กล่าวกันเอาไว้ว่า หากบ้ า นที่อยู่ต่ำกว่าพื้นถนนจะทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้ า นนั้นได้รับพลังงานที่ไม่ดี แต่เราสามารถแก้ไขได้โดยการทำให้บริเวณลานหน้าบ้ า นนั้นเป็นพื้นที่กว้างเพื่อเป็นดักพลังงานที่ดีเอาไว้ ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้น มีวิ ธีการแก้ไขอยู่

5 บ้ า นไม่สะอาด

การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีไม่สะอาด รก ส ก ป ร ก อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดรับพลังงานในด้านดีในด้านบวกเข้ามาได้เลย มีเ งิ นเข้ามาก็มักมีทางออ ก ทำให้ผู้อาศัยมีอารมณ์ที่ขุ่น มัว ไม่มีความสดชื่นไม่แจ่มใส ควรทำความสะอาดบ้ า น ลานหน้า บ้ า นให้มีความสะอาดดูโปร่งโล่งและสบายต า เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ควรใส่ใจเป็นอันดับแรกๆ

6 บ้ า นที่มีสะพานตัดผ่ า น

บ้ า นที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสะพานตั้งหรือในบริเวณที่สะพานตัดผ่ า น ทำให้ภูมิทัศน์วิสัยทัศน์ในการมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ในตำแหน่งนี้ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่เหมาะกับการปลูกบ้ า นเป็นอ ย่ างมาก

7 หน้าบ้ า น มีเสาไฟฟ้า

หน้าบ้ า นที่มีสายระโยงระย างมีเสาไฟฟ้ามีเส้นไฟที่เกะกะ ทำให้พื้นที่และทัศนียภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บ่งบอ กถึงการเปิดรับพลังงานที่ไม่ดี

8 รั้วบ้ า นต่ำมาก

บ้ า นไห นที่มีรั้วบ้ า นที่ต่ำกว่าระดับสายต า นอ กจากที่จะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้ว ยังทำให้เก็บเ งิ นทองไม่อยู่ด้วยมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาในบ้ า นเราควรแก้ไขเรื่องการหาต้นไม้มาบังให้อยู่ในระดับสายต าที่พอ ดีก็จะช่วยได้

สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อในด้านของวงจุ้ยที่คนโบราณโบราณได้ให้ความสำคัญกัน มานาน หากใครที่มีสิ่งเหล่านี้หรือบางทีเลี่ยงไม่ได้ก็แก้ไขปัญหาในวิ ธีที่จะสามารถทำได้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิ จ า รณ ญาณในการอ่าน

ที่มา Postsod