โบราณว่าไว้ สิ่งไหนควรทำ ไม่ควรทำ ถ้าไม่อย ากให้ชีวิตตกต่ำ

ต ามคำเ ชื่ อของคำโบราณ ที่หล า ยคนก็อาจจะเ ชื่ อบ้างและไม่เ ชื่ อบ้าง แต่ถึงอ ย่ างไรความเ ชื่ อก็มีมาตั้งแต่เรายังไม่ลืมต าดูโลกด้วยซ้ำ วันนี้เราก็มีความเ ชื่ อของคนโบราณมาฝากกัน จะเป็นความเ ชื่ อในด้านใดนั้นเราไปดูพร้อมกันเลย

1 ควรวางไข่ และส้มในตระกร้า

สังเกตไหมว่าบ้านคน มีเ งิ น มักจะมีตะกร้าไข่ ตระกร้าส้ม วางไว้กลางห้องรับแขก หรือห้องรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการเรียก

ความอุดมสมบูรณ์เข้าบ้าน และคนในบ้านอาศัยอยู่ อ ย่ า ง มีความสุข ดังนั้นหากใคร อ ย า ก ให้บ้าน มีความอุดสมบูรณ์ มีกิน มีใช้ไม่ข า ด ควรหาตระกร้าใส่ไข่ และส้มไว้นะ

2 หิ้งพระ หรือหิ้งบู ช า สิ่งศักดิ์สิทธิ์

หากบ้านใครที่มีหิ้ง พ ร ะ หรือจะเป็นหิ้งบู ช า เทพเจ้าองค์ใดก็ต าม ต้องหมั่นดูแล ทำความสะอาดอยู่เสมอ เปลี่ยน ด อ ก ไม้ เปลี่ยนน้ำสะอาด

อ ย่ า ง สม่ำเสมอ อ ย่ า ปล่อยให้รกส ก ป ร ก ไม่ อ ย่ า ง นั้น บ้านก็จะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามา โช ค ลาภหดห า ย สิ่งดีๆห า ยไปหมด ทำอะไรจะ เจริญรุ่งเรืองช้า

3 ห้องครัว

ห้องครัว เปรียบเสมือนขุมท รั พ ย์พลังของบ้าน หากบ้านไหน ปล่อยให้ห้องครัวส ก ป ร ก ไม่ล้างทำความสะอาด จะทำให้ไม่มีโช ค เ งิ นได้มาก็จ่ายไป เก็บไม่อยู่ ดังนั้นควรทำความสะอาดห้องครัวให้สะอาดอยู่เสมอ จั ด ข้ า ว ข อ ง ใ น ห้องครัว ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

4 วันบริสุทธิ์

โบราณว่าไว้ วันบริสุทธิ์ คือ วันโกน วั น พ ร ะ วันเข้าพรรษา ต ามธรรมเนียมโบราณ ที่นิยมปฏิบัติกัน ช่วงเวลาเหล่านี้ควรงดเว้นการมี เ พ ศ สั ม พั น ธ์ เพื่อที่จะให้เทวดา คอยคุ้มครองตลอ ดไป

5 ทำบุ ญ โลง สะเดาะเ ค ร า ะ ห์

การทำบุ ญ นี้ จะช่วยเสริมดว ง ชะต า ให้กล้าแข็ง นิยมทำในช่วง ที่คนกำลังดว ง อ่อน หรือมีเ ค ร า ะ ห์ จะเป็นการช่วยปัดเป่าเ ค ร า ะ ห์ ร้ า ย ให้กล า ยเป็นดี จากหนักก็จะเป็นเบา

6 สุ นั ข และแมวจรจัด

การทำบุ ญ กับ สั ต ว์ ที่ต้องการความช่วยเ ห ลื อ ก็เป็นการทำบุ ญ อ ย่ า ง หนึ่ง หากพบเจอ สุ นั ข หรือแมวจรจัด ก็แบ่งอาหาร แบ่งน้ำให้พวกเขาได้กินประทัง ชี วิ ต หรือให้บ้านเป็นที่หลบฝน ก็จะช่วยให้เราได้รับอานิสงส์ผลบุ ญ จะหนุนให้เรามีแต่ความสุขความเจริญ ถึงไม่ช่วย ก็ไม่ควรไปไล่เขา

7 ผ้าเช็ดหน้า

คนโบราณว่าไว้ ไม่ควรให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หรือของฝาก ให้กับคนรัก เพื่อน หรือครอบครัว เพราะจะเหมือน เป็นการมอบสิ่งไม่ดีให้เขาคนนั้น จะมีแต่น้ำต า มีเรื่องต้อง พรากจากกัน หรือห่างเหินจากกัน

8 พ ร ะ พรหมศักดิ์สิทธิ์

พ ร ะ พรหมถือเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ ที่กล่าวกันว่า หากบนบาน หรืออธิษฐานขอสิ่งใด มักจะได้สมดังปรารถนา และยังถูกยกย่องให้เป็นเทพ แห่งความสำเร็จอีกด้วย ดังนั้นหากใครที่มี โอกาสก็ให้ไปกราบไหว้ สักการะบู ช า พ ร ะ พรหมสักครั้ง

9 เหรียญนำโช ค

หากคุณเจอเหรียญตกอยู่ ต ามทางที่คุณเดิน ผ่ า น ควรที่จะหยิบและเก็บไว้ เพราะถือว่า ป็นเหรียญนำโช ค การที่เดิน ผ่ า น ไปโดยที่ไม่สนใจ จะเป็นเหมือนการ ดู ถู ก คุณค่าของเ งิ น เพราะเห็นว่าเป็นแค่เหรียญ คนโบราณว่าไว้ หากเห็นเหรียญแล้วเดิน ผ่ า น จะทำให้อับโช ค ไปทั้งวัน

10 กระเป๋าสต างค์

ทุกปีในวันขึ้นปีใหม่ ให้ซื้อ กระเป๋าสต างค์ใบใหม่ และใส่เ งิ นจำนวน 900 หรือ 9,000 ไว้ในกระเป๋า โดยที่ห้ามเอาออ กมาใช้ 1 วันเต็ม เพื่อเป็นเคล็ดเรียกเ งิ นเข้า กระเป๋าใบใหม่ ว่าเก็บเ งิ นดี เก็บเ งิ นอยู่ และทุกครั้งที่ได้รับเ งิ นสดมา ควรเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนสัก 1 คืน แล้วจึงค่อยนำไป ฝากเข้าธนาคาร เพื่อเป็นการเอาเคล็ด

11 กระจก

กระจกในบ้าน ควรขัดถูให้ สะอาดใสอยู่ตลอ ดเวลา ไม่ควรปล่อยให้กระจกขุ่น มัว เพราะจะเป็นการทำให้ดว ง ชะต า คนในบ้านหม่นหมอง ทำอะไรก็ลำบา ก ไม่ประสบความสำเร็จ

12 แหวนเสริมดว ง

การสวมแหวน สามารถเสริมดว ง ให้ดีขึ้นได้ โดยเลือ กสวมแหวนให้ ถูกโฉลกกับเดือนเกิด หรือวันเกิด หากต้องการเสริม ด ว ง ด้านความรัก ให้สวมแหวนรูปหัวใจที่นิ้วนาง นิ้วก้อย แต่หากต้องการเสริมดว ง ด้านการเ งิ น ให้สวมแหวนเ งิ น แหวนทอง หรือแหวนที่เป็นหัวพลอยสีถูกโฉลกกับวันเกิด

13 เตียงนอน

ไม่ควรตั้งเตียงนอน โดยการหันหัวเตียงไปชนกับผนังห้องน้ำ เพราะไม่ถูกหลักฮ ว ง จุ้ ย จะทำให้อับโช ค และ อ ย่ า ตั้งเตียงนอน โดยหันปล า ยเท้าตรงกับประตูทางเข้าพอ ดี เพราะจะทำให้นอนฝัน ร้ า ย

ต ามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงคำกล่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่ คนโบราณเขาถือ และทำต่อๆกัน มา แต่ก็คงไม่เ สี ยห า ยอะไร ถ้าจะเ ชื่ อไว้เพื่อความสบายใจของแต่ละบุคคล

ที่มา showbizinfoo  horoscopedaily99