โบราณว่าไว้ ห้ า มทำ 13 ข้ อนี้ ถ้าไม่อย ากให้ชีวิตตกต่ำ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูความเชื่อต ามคำโบราณ ที่บอ กว่า อะไรบ้างที่เราไม่ควรทำ อะไนที่ทำแล้วชีวิตตกต่ำ อะไรที่ทำแล้วทำให้ชีวิตทำมาหากินไม่ขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกัน จะได้นำไปปรับปรุง เผื่ออะไรจะดีขึ้น

1. หิ้งพระ หรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หากบ้านใครที่มีหิ้ง พ ร ะ หรือจะเป็นหิ้งบูชาเทพเจ้าองค์ใดก็ต าม ต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอ เปลี่ยนดอ กไม้ เปลี่ยนน้ำสะอาดอ ย่ างสม่ำเสมอ อ ย่ าปล่อยให้รกส ก ป ร ก ไม่อ ย่ างนั้น บ้านก็จะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามา โชคลาภหดห า ย สิ่งดีๆห า ยไปหมด ทำอะไรจะเจริญรุ่งเรืองช้า

2. วันบริสุทธิ์

โบราณว่าไว้ วันบริสุทธิ์ คือ วันโกน วั น พ ร ะ วันเข้าพรรษาต ามธรรมเนียมโบราณที่นิยมปฏิบัติกัน ช่วงเวลาเหล่านี้ควรงดเว้นการมี เ พ ศ สั ม พั น ธ์ เพื่อที่จะให้เทวดาคอยคุ้มครองตลอ ดไป

3. ห้องครัว

ห้องครัว เปรียบเสมือนขุมท รั พ ย์พลังของบ้าน หากบ้านไหนปล่อยให้ห้องครัวส ก ป ร ก ไม่ล้างทำความสะอาด จะทำให้ไม่มีโชค เ งิ นได้มาก็จ่ายไป เก็บไม่อยู่ ดังนั้นควรทำความสะอาดห้องครัวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดข้าวของในห้องครัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

4. ทำบุญโ ล ง สะเดาะเ ค ร าะ ห์

การทำบุญนี้ จะช่วยเสริมด ว งชะต าให้กล้าแข็ง นิยมทำในช่วงที่คนกำลังด ว งอ่อน หรือมีเ ค ร าะ ห์ จะเป็นการช่วยปัดเป่าเ ค ร าะ ห์ร้ า ย ให้กล า ยเป็นดี จากหนักก็จะเป็นเบา

5. ควรวางไข่ และส้มในตระกร้า

สังเกตไหมว่าบ้านคน มีเ งิ น มักจะมีตะกร้าไข่ ตระกร้าส้ม วางไว้กลางห้องรับแขก หรือห้องรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการเรียกความอุดมสมบูรณ์เข้าบ้าน และคนในบ้านอาศัยอยู่อ ย่ างมีความสุข ดังนั้นหากใครอย ากให้บ้าน มีความอุดสมบูรณ์ มีกิน มีใช้ไม่ข า ด ควรหาตระกร้าใส่ไข่และส้มไว้นะ

6. เหรียญนำโชค

หากคุณเจอเหรียญตกอยู่ต ามทางที่คุณเดินผ่าน ควรที่จะหยิบและเก็บไว้ เพราะถือว่าป็นเหรียญนำโชค การที่เดินผ่านไปโดยที่ไม่สนใจ จะเป็นเหมือนการ ดู ถู ก คุณค่าของเ งิ น เพราะเห็นว่าเป็นแค่เหรียญ คนโบราณว่าไว้ หากเห็นเหรียญแล้วเดินผ่าน จะทำให้อั บโชคไปทั้งวัน

7. สุ นั ข และแมวจรจัด

การทำบุญกับ สั ต ว์ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นการทำบุญอ ย่ างหนึ่ง หากพบเจอ สุ นั ข หรือแมวจรจัด ก็แบ่งอาหาร แบ่งน้ำให้พวกเขาได้กินประทังชีวิต หรือให้บ้านเป็นที่หลบฝน ก็จะช่วยให้เราได้รับอานิสงส์ผลบุญจะหนุนให้เรามีแต่ความสุขความเจริญ ถึงไม่ช่วย ก็ไม่ควรไปไล่เขา

8. พ ร ะ พรหมศักดิ์สิทธิ์

พ ร ะ พรหมถือเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ ที่กล่าวกันว่า หากบนบาน หรืออธิษฐานขอสิ่งใด มักจะได้สมดังปรารถนา และยังถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งความสำเร็จอีกด้วย ดังนั้นหากใครที่มีโอกาสก็ให้ไปกราบไหว้ สักการะบูชา พ ร ะ พรหมสักครั้ง

9. กระเป๋าสต างค์

ทุกปีในวันขึ้นปีใหม่ ให้ซื้ อ กระเป๋าสต างค์ใบใหม่ และใส่เ งิ นจำนวน 900 หรือ 9,000 ไว้ในกระเป๋า โดยที่ห้ า มเอาออ กมาใช้ 1 วันเต็ม เพื่อเป็นเ ค ล็ ดเรียกเ งิ นเข้ากระเป๋าใบใหม่ ว่าเก็บเ งิ นดี เก็บเ งิ นอยู่ และทุกครั้งที่ได้รับเ งิ นสดมา ควรเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนสัก 1 คืน แล้วจึงค่อยนำไปฝากเข้าธนาคาร เพื่อเป็นการเอาเ ค ล็ ด

10. ผ้าเช็ดหน้า

คนโบราณว่าไว้ ไม่ควรให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หรือของฝาก ให้กับคนรัก เพื่อน หรือครอบครัว เพราะจะเหมือนเป็นการมอบสิ่งไม่ดีให้เขาคนนั้น จะมีแต่น้ำต า มีเรื่องต้องพรากจากกัน หรือห่างเหินจากกัน

11. เตียงนอน

ไม่ควรตั้งเตียงนอน โดยการหันหัวเตียงไปชนกับผนังห้องน้ำ เพราะไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย จะทำให้อั บโชค และอ ย่ าตั้งเตียงนอน โดยหันปล า ยเท้าตรงกับประตูทางเข้าพอ ดี เพราะจะทำให้นอนฝันร้ า ย

ต ามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงคำกล่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่ คนโบราณเขาถือ และทำต่อๆกัน มา แต่ก็คงไม่เ สี ยห า ยอะไร ถ้าจะเชื่อไว้เพื่อความสบายใจของแต่ละบุคคล

12. แหวนเสริมด ว ง

การสวมแหวน สามารถเสริมด ว งให้ดีขึ้นได้ โดยเลือ กสวมแหวนให้ถูกโฉลกกับเดือนเกิด หรือวันเกิด หากต้องการเสริมด ว งด้านความรัก ให้สวมแหวนรูปหัวใจที่นิ้วนาง นิ้วก้อย แต่หากต้องการเสริมด ว งด้านการเ งิ น ให้สวมแหวนเ งิ น แหวนทอง หรือแหวนที่เป็นหัวพลอยสีถูกโฉลกกับวันเกิด

13. กระจก

กระจกในบ้าน ควรขัดถูให้สะอาดใสอยู่ตลอ ดเวลา ไม่ควรปล่อยให้กระจกขุ่น มัว เพราะจะเป็นการทำให้ด ว งชะต าคนในบ้านหม่นหมอง ทำอะไรก็ลำบา ก ไม่ประสบความสำเร็จ เรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โ ป ร ด ใ ช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร อ่ า น

ที่มา  bitcoretech