โบราณว่าไว้ เวลาลำบาก อ ย่ าพูดว่าไม่มีเ งิ น ให้ทำต ามนี้

คำว่าไม่มีเ งิ นหล า ยๆคน มักพูดกัน บางคนอาจจะบอ กว่าก็ไม่มีจะให้บอ กว่ามีมันก็ไม่ใช่ ถ้าไม่มีแล้วพูดว่ามีก็ดูเป็นคนโกหก ไม่ได้หลอ กแค่ตัวเอง

แต่หลอ กคนอื่นด้วย แต่รู้ไหว่าจริงๆแล้วเขาบอ กว่าถึงแม้ไม่มีเราก็ไม่ควรพูด เป็นเพราะอะไร เราลองมาอ่านบทความต่อไปนี้พร้อมๆกัน

เคยได้ยินกันไหม คำสอนค น โ บ ร า ณที่เขา มักจะสอน ลูกหลานเอาไว้ว่า อ ย่ า พูดว่าไม่มีเ งิ น อ ย่ า พูดคำนี้ เพราะจะไม่มีจริงๆ

หล า ยคนถามว่าทำไม เป็นเพราะอะไร แล้วจะต้องเเก้ อ ย่ า ง ไร ลองอ่านดูโยมบางคน ถามเรื่องกสิณ ผมจับภาพกสิณ ภาวนาแล้วแต่ทำไม ยังไม่เกิดผล

อาตมาถามว่าคุณภาวนากี่ครั้ง ถึงร้อยครั้งหรือยัง เขาก็ทำหน้าอึ้งไปเลย แสดงว่าร้อยครั้งยังไม่ถึงเลย จึงบอ กเขาไปว่า คุณไปเปิดหนังสือ

คู่มือป ฏิ บั ติ ก ร ร ม ฐ า น หรือหนังสือ ก ร ร ม ฐ า น ๔๐ ของหลว งพ่อวัดท่าซุงดู ในเรื่องการฝึกกสิณ ท่านบอ กว่าให้ลืมต ามองภาพ

หลับต าลงนึกถึงภาพนั้น พร้อมกับทำการกำหนด ลมห า ยใจเข้าออ ก และคำภาวนาพอภาพ เลือนไปให้ลืมต าดูใหม่ หลับต าลงกำหนด

นึกถึงภาพนั้นพร้อม กับกำหนดลมห า ยใจและคำภาวนา ทำอ ย่ า งนั้น เป็นหมื่นเป็นแสนครั้ง จนกว่าภาพนั้นจะเริ่มติ ด ต า ติ ด ใจทีนี้

เขาเองหลักร้อยยังไม่ ผ่ านเลยแล้วจะไปกล่าวถึง เป็นหมื่นเป็นแสน ได้ อ ย่ า ง ไรเมื่อตอนบ่ายมีโยม มาปรารภว่าตอนนี้

การทำมาหากินลำบากมาก จะแก้ไขด้วยวิธีไหน อาตมาก็แจ้งแก่โยมไปว่า ให้ใช้คาถาเ งิ นล้าน เป็นก ร ร ม ฐ า น เขาบอ กว่า ภาวนาเป็นประจำ เช้าเย็นอยู่แล้ว

อาตมาถามว่ากี่จบ เขาบอ กว่าเช้า ๙ จบ เย็น ๙ จบ อาตมาจึงบอ กว่า โยมรู้ไหมว่า ถ้าอาตมาแนะนำให้ภาวนา ต่ำสุดจะให้เริ่มที่ ๑๐๘ จบยังดีกว่า

โยมกคนเขาบอ กว่า ท่องคาถาเ งิ นล้าน มา ๒ เดือนยังไม่เห็นผลเราก็แปลกใจ เพราะถ้า ๒ เดือน ทำจริงๆ ต้องเห็นผล ถามว่าโยมภาวนาครั้งละกี่จบ

เขาว่าครั้งละ ๑ จบ แหมน่าได้ผลจริงๆเลย การที่ให้เราภาวนามากๆ ก็เพราะว่าระยะเวลาที่ย า วนานจะทำให้สมาธิ ของเราตั้งมั่น มากขึ้น

เนื่องจากเรื่องของคาถาขึ้นอยู่ กับสมาธิเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งสมาธิสูงเท่าไร คาถาจะยิ่งให้ผลมากขึ้น ดังนั้นการที่พวกเรา ทั้งหมดในปัจจุบัน

ทำแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีการทุ่มเท สมัยที่อาตมาภาวนาคาถา ปัจเจกพระพุทธเจ้า อาตมาภาวนาครั้งละ ๙ จบ ทำไปประมาณ ๓ เดือน

ก็เริ่มเห็นผล พอมาปี ๒๕๒๘ หลว งพ่อท่าน มอบ คาถาเ งิ นล้านให้ ก็มาปฏิบัติภาวนาดู ตอนนั้นติ ด ใจในการภาวนา คาถาบารมี ๓๐ ทัศ

ก็เลยกำหนดว่า เราภาวนาคาถาเ งิ นล้าน ๙ จบ น่าจะน้อยไป เพิ่มเป็นวันละ ๓๐ จบดีกว่า จาก ๓๐ จบ ทำไป ๆ เริ่มเห็นผลก็มานึกว่า

สมัยหลว งปู่ป่านท่าน มอบ คาถาพระปัจเจกโพธิ โปรดสั ต ว์ให้แก่ลูกศิษย์ แล้วมีบุคคลตัวอ ย่ า ง ที่ทำแล้วได้ผล ก็คือท่านนายห้างประยงค์

ตั้งตรงจิต เจ้าของห้างข า ย ย า ต ร า ใ บ โ พ ธิ์ หรือนายเเจ่ม เปาเล้ง ชาวดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นบุคคลตัว อ ย่ า ง ที่หลว งพ่อท่าน

ยกให้ลูกศิษย์ฟัง ถ้ายิ่งได้พระประธานใน โบสถ์ยิ่งดีก็แปลว่า พี่เขาเอาบุญใหญ่ อ ย่ า งเดียวแต่ของเรานี่ เล็กน้อยแค่ไหน

ขอให้รู้เป็นทำหมด พอหน้ากฐินก็เตรียมซองปัจจัย ไว้ซองละ ๑,๐๐๐ บ า ท วัดไหน มีกฐิน ร่วมกับเขาหมด ๑,๐๐๐ บ า ท พร้อม ผ้ าไตร ๑ ชุด

ทำจนไม่ต้องนับ บางปีก็ ๔๐–๕๐ วัด ก็มี ดังนั้นโยมที่บอ กว่า ลำบากในเรื่องทำมาหากิน ถ้าตั้งใจภาวนาคาถา เ งิ นล้านจริง ๆ ไม่เกิน ๒ เดือน

จะมีความคล่องตัวแน่นอน ที่กล้ายืนยันเพราะทำเห็น ผลด้วยตนเองมาแล้ว ทุกวันนี้ที่บรรดาเพื่อน พระเห็นว่าอาจารย์เล็กร ว ย

ก็คืออานิสงส์ ของคาถาเ งิ นล้านนั่นเอง เมื่อเดือนก่อนตอน ประชุมพระนวกะ ท่านเจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑ ก่อนหน้านี้เคยเป็นคู่เขยกัน

คือท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๑ อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๒ เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นคู่เขยกัน พอท่าน มาถึงก็บอ กว่า อาจารย์ผม ติ ด ห นี้

ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ ขอยืมสักสี่แสนสิ อาตมาก็หัวเราะบอ กว่า รู้ไหมที่เห็นว่า ผมร ว ยเป็นเพราะผมใช้เ งิ นไม่คิด มีเท่าไรผมก็ทุ่ม ออ กเพื่องานส่วนรวมหมด

คนที่ทำได้ทุกงาน ทำได้ทุกครั้ง คนเขาจะเห็นว่าร ว ย แต่จริงๆแล้ว ผมไม่มีเ งิ นเก็บส่วนคนไหน ก็ต ามที่ไม่ยอมทำอะไรเลย

ส่วนใหญ่ เขามีเ งิ นเก็บท่วมหัวทั้งนั้น ลองไปขอยืมเขาดู ก็แล้วกันแปลกดี บางวันอาตมาเหลือเ งิ น ติ ด ตัวอยู่แค่ ๒๒ บ า ทเท่านั้น หลว งปู่ปาน

วัดบางน มโคท่านแนะนำ เอาไว้ท่านบอ กว่า จะมากจะน้อย ขอให้มีเ งิ น ติ ด ตัวไว้ บ า ทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ยังดี ถ้าใช้คาถาเ งิ นล้านของท่าน

อ ย่ า พูดคำว่าไม่มีเ งิ น อ ย่ า งไรก็ต้องมี ถ้าหากว่าโยมมีเหรียญ ที่ไม่ได้ใช้ ก็ให้นำใส่ๆ กระเป๋าไว้บ้าง อ ย่ า ง ไรก็ให้มีเ งิ น ติ ด กระเป๋าอยู่

เป็นการแก้เ ค ล็ ด ในสมัยของหลว งปู่ปาน มีลูกศิษย์ที่ทำคาถา พระปัจเจกโพธิโปรดสั ต ว์ แล้วประสบผลสำเร็จเป็นตัว อ ย่ า ง ให้คนอื่นได้ ถ้าเราต้องการไปนิพพาน ก็ภาวนาคาถาเ งิ นล้าน แล้วเอาใจ เกาะพระนิพพานไว้ ในส่วนของการดำรงชีวิตอยู่ เราต้องการผลพิเศษ

ของคาถาไปทำจริงๆ สักทีเราต้องกล้าคิด กล้าทำพูดง่ายๆก็คือ ถ้าไม่มีใครกล้าเราก็ว่า เ สี ยเองทำตัวเองให้เป็น บุคคลในประวัติศาสตร์ เ สี ยเลย ถ้าเราทำได้ผล ถึงเวลาไปสอนคนอื่น ก็จะสอนได้ อ ย่ า ง เ ต็มปากเต็มคำ ด้วยสนทนากับ พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ เก็บตกบ้าน อนุสาวรีย์

ที่มา 108resources, postsod  sabuyjaijung