โร่ยเกลือรอบบ้าน ทำปีละครั้ง ชีวิตดีขึ้น

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ความเชื่ อ ของคนโบราณว่าไว้ว่าให้โร่ยเกลือรอบบ้าน ปีละครั้ง ทำไมถึงต้องโร่ยเกลือรอบบ้าน จะช่วยเรื่องอะไรวันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบนี้กับบทความ โร่ยเกลือรอบบ้าน ทำปีละครั้ง ชีวิตดีขึ้น

ทำไมเกลือถึงใช้รั ก ษ าลมเพลมพัดได้ ต ามความเชื่อโบราณแนะนำว่า ถ้าได้ยิ น เ สี ย ง อะไรผิดปกติ อย่ าไปเอ่ยปากทัก ถ้า ห า ก ว่ า เ อ่ ย ป า ก ทั ก ของดีแค่ไหนก็คุ้มไม่ได้ จะมีผลให้ร้ า ยได้ในตอนนั้น

บรรดาหมอไสยศาสตร์ วิช าการเขาเรียกง่ายๆ ว่ามันร้อน เมื่อมันร้อนถึงเวลาถึงวาระ อย่ างเช่น ทุกวันอังคาร หรือวันเส าร์ เขาจะต้องทำการปล่อยของนั้นออ กไป ถ้าเขาไม่ปล่อยของนั้นออ กไป

ของนั้นจะเข้าตัวเขาเอง เขาก็ต้องทำพิธีของเขาไป สิ่งทั้งหล า ยที่เขาปล่อยไปนี้ เรียกว่าลมเพลมพัด คนโบราณเรียกว่าโ ด น ล ม เพลมพัด สามารถการล้างอาถรรพ์ สามารถนำมาใช้เพื่อ

กำ จั ด ภั ย ได้ ภั ยที่ว่าคือภั ยจากสิ่งที่มองไม่เห็น อาทิ อาการหนาว ร้อน ครั่นเนื้อครั่นตัว คล้ายจะเป็นไข้ ซึ่งมิว่า จะเป็นเกลือเม็ด หรือเกลือป่น เพื่อแสดงถึงการดูดโชค และป้องกันสิ่งชั่ วร้ าย ความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนี้

มีว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลได้ ในสมัยโบราณหากมีการไปงานศ พ เมื่อ กลับมาถึงบ้าน ก่อนที่จะเข้าบ้าน จะมีการโรยเกลือที่ท างเข้าบ้านเสียก่อน จึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้าน

หรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ละล า ยน้ำร้อน เสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดา ตอนนี้เราจะได้เกลือเข้มข้น เค็มในน้ำอุ่น จากนั้นอาบน้ำให้สะอาด เมื่ออาบเสร็จแล้ว นำน้ำเกลือ ดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่ว

ตั้งแต่ศีรษะจรดปล า ยเท้า จากนั้นทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วจึงล้างออ กให้สะอาด จะอาบสบู่ และแชมพูสระผมอีกรอบก็ได้ สุ ด ท้ า ย ถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัว ก็จะยิ่งดี ศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งนำเกลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือ การนำเกลือมาช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคล

บ้านเรือนใดมีปัญหามาก มีแต่เรื่อง หรือเมื่อเราไปซื้ อบ้าน มือสอง รถยนต์มือสอง ต้องการล้างอาถรรพ์ไม่ดีเหล่านั้น ก็โดยการนำเกลือเม็ดมามากหน่อย ผสมกับเศษสต างค์

กี่บาทก็ได้ เมื่อผสมกันแล้ว จึงไปโปรยหว่านให้ทั่วบ้าน หรือทั่วรถยนต์ ทิ้งค้างไว้หนึ่งคืน จึงกวาดให้เกลี้ยงใส่ในห่อผ้าขาว นำไปไว้วัด หรือโคนต้นไม้ใหญ่

อย่ างไรก็ต ามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือ ถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดท รั พ ย์ และโชคดีเข้าบ้านได้ และยังปัดเป่าสิ่งชั่ วร้ ายได้ คนจี นถือว่าเกลือนั้นแก้ฮวงจุ้ยไม่ดีได้ เช่น ถ้าฮวงจุ้ยห้องน้ำไม่ดี ก็จะวางช ามเกลือไว้ในห้องน้ำในครัว ควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอ เกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเ ชื้ อ โ ร ค และความชื้น จะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรง ไม่ค่อยเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ย

ที่มา udoncitynews, item2day, horoscopedaily99