ในโลกนี้ ไม่มีใครทำถูกใจใครไปได้ทุกอ ย่ าง ข้ อคิดดีๆ อ่ า นไว้เพื่อเ ตื อ นสติ

ความโ ก ร ธเหมือนดั่งไฟเผาจิตใจ เมื่อใดที่ความโ ก ร ธเกิดขึ้น เมื่อนั้นอาจทำให้เราข า ดสติ จงมีสติอยู่ทุกเมื่อ เมื่อสิ่งใดมากระทบ จงรู้เท่าทันอารมณ์ เมื่อความโ ก ร ธเกิดขึ้น เดี๋ยวความโ ก ร ธก็ดับไป มิได้ตั้งอยู่นาน หากเราไม่มีสติรู้ทัน ความโ ก ร ธก็จะตั้งอยู่กับเรานาน

จนกล า ยเป็นความพย าบ า ท ดังนั้นแล้วจงเจริญเมตต าอยู่ทุกเมื่อ พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลไม่พึงโ ก ร ธแก่ผู้ใด ต้องรู้จักการให้อภั ยแก่กันและกัน ก็พบแต่ความสุขบันทึกโดยปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่น

ในวัดแห่งหนึ่ง หลวงพ่อชอบปลูกต้นไม้มาก และก็ได้ปลูกต้นกล้วยไม้ไว้เชยชมหลวงพ่อจะคอยมาดูแล รดน้ำต้นกล้วยไม้อยู่ทุกวัน เลี้ยงดูประคบประหงมเป็นอ ย่ างดี

อยู่มาวันหนึ่ง หลวงพ่อมีธุระที่ต้องไปทำที่ต่างจังหวัดหล า ยวันกลัวว่าจะไม่มีคนดูแลต้นกล้วยไม้ให้ จึงได้เอาไปฝากให้เณรช่วยดูแลเณรรู้ว่าหลวงพ่อ รักต้นกล้วยไม้ต้นนี้มาก คอยรดน้ำ ดูแลอยู่ทุกวันเณรจึงคอยดูแลต้นกล้วยไม้นี้อ ย่ างดี ไม่ต่างจากที่หลวงพ่อเคยทำ

ช่วงสายของวันหนึ่ง เณรได้ออ กไปทำธุระที่นอ กวัด และมีพายุเข้า ฝนทำท่าจะตกลมแรงมาก จนพัดเอากระถางต้นกล้วยไม้ของหลวงพ่อตกลงมา ดอ กกล้วยไม้ร่วงหล่น ต้นก็หักเณรกลับมาถึงวัด เห็นสภาพกล้วยไม้ ก็ตกใจมาก พลางคิดในใจว่าต้องโดนหลวงพ่อ ดุแน่นอน

หลังจากนั้นไม่กี่วัน หลวงพ่อก็กลับมาจากไปทำธุระ เณรรีบเข้าไปบอ กความจริงพร้อมกับเตรียมใจที่จะรับคำโดนว่า ที่ไม่สามารถดูแลต้นกล้วยไม้ให้ดีไว้ได้แต่เมื่อหลวงพ่อฟังเสร็จ กลับไม่พูดอะไรสักคำ แค่พยักหน้ารับรู้เรื่องราว

ยิ่งทำให้เณรประหลาดใจ เพราะรู้ว่าหลวงพ่อรักต้นกล้วยไม้นี้มากด้วยความสับสน และคิดว่าหลวงพ่อคง โ ก ร ธ มากจึงถามไปว่า ทำไมหลวงพ่อไม่ว่าอะไรผมเลย ทั้งๆที่ผมทำกล้วยไม้ของหลวงพ่อหักหมดหลวงพ่อเพียงยิ้มเบาๆ และเอ่ยขึ้น มาว่า หลวงพ่อปลูกกล้วยไม้ไว้ชมนะ ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อโ ก ร ธใคร

เมื่อเณรได้ยินดังนั้น ก็ได้เข้าใจถึง สัจธรรม ความเป็นจริงของชีวิตคนเราสมัยนี้ใจร้อน เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยอย า กจะยอมกัน จึงเกิดเป็นปัญหาใหญ่ วุ่นวายกว่าเดิมอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ถูกใจ ก็ โ ว ย ว า ย ใส่กันแล้ว ความ โ ก ร ธ ก็เหมือนน้ำมันกับไฟ

คนหนึ่งเป็นไฟ คนหนึ่งเป็นน้ำมัน ยิ่ง โ ก ร ธ ไฟก็ยิ่งลุก ยิ่งราดน้ำมัน ไฟก็ยิ่งท่วมเมื่อรู้อ ย่ างนี้แล้ว ถ้าคุณต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตประจำวันล่ะ คุณยังจะ บีบแตร ใส่คนที่ยืนยึกยักข้างริมถนนอยู่มั้ย ถ้ารู้ว่าเขาใส่ ขาเทียม

คุณยังจะ เดินเบียดใส่ คนที่เดินช้าข้างหน้าอยู่มั้ย ถ้ารู้ว่าเขาเพิ่ง ต ก ง า น คุณยังจะ หั ว เ ร า ะ เ ย า ะ คนที่แต่งตัวเชยๆ อยู่มั้ย ถ้ารู้ว่าเขามี ชุดแค่ชุดเดียว คุณยังจะ รำคาญ ลุงโต๊ะข้างๆที่หัวเราะเ สี ยงดังอยู่มั้ย ถ้ารู้ว่าเขาเป็น ม ะ เ ร็ ง ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย

ตัวเรารู้อยู่เสมอ ว่าเราเจอ กับอะไรมา เราเข้าใจตัวเองกับสิ่งที่ต้องเจอ และสิ่งที่ทำให้รู้สึกแ ย่ แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนอื่นเขาเจออะไรมา เขาถึงต้องเป็นแบบนั้น ทำอ ย่ างนั้น โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราคนเดียว ดังนั้นจงมองให้เห็นถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วย

ที่มา  jingjai999