ใส่แหวนเสริมโชคลาภ ต ามวันเกิด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสวมแหวนให้มีเงิน มีทอง การงานราบลื่น กับบทความ ใส่แหวนเสริมโชคลาภ ต ามวันเกิด ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องสวมแหวนที่นิ้วใดบ้าง

1 วันเส า ร์

ท่านที่เกิดในวันเส า ร์ ผู้หญิงให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ช ายให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนของแหวนทำด้วยวัสดุธรรมช าติอย่ างทองคำ หินหรือทำจากเงิน ให้มีขนาดที่พอ ดี กับนิ้วหรือขนาดใหญ่กว่าหน่อย หัวแหวนทำด้วยรัตนช าติแท้ แต่ให้เลือ กเป็นแหวนที่มีสีค่อนข้างเข้ม จะช่วยเพิ่มพลังความเจริญรุ่งเรือง

ผู้ช าย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือใส่แหวนที่นิ้วหัวแม่มือได้เช่นกัน ไม่ควรใส่แหวนที่นิ้วนางหรือนิ้วก้อย

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง จะช่วยคุ้มครองในทุกๆเรื่อง และไม่ควรสวมใส่แหวนพร้อมกันจำนวนหล า ยๆวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก

2 วันอาทิตย์

ผู้หญิงสวมใส่แหวนที่มือข้างซ้าย ผู้ช ายสวมใส่แหวนที่มือข้างขวา ตัวเรือนควรที่จะทำจากทองแท้ เงินแท้ หรือเป็นหยกแท้ จะส่ งผลให้มีพลังที่ดีเข้ามา

ผู้ช าย สวมใส่แหวนให้ใส่ที่นิ้วชี้นิ้วกลาง จะหมายถึงว่ามีอำ น า จ มีวาสนาบารมีที่ดี สวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือ จะทำให้เป็นผู้ที่มีกิน มีใช้มีเงินทองเข้ามาอย่ างไม่ข า ด

ผู้หญิง สวมใส่แหวนให้สวมแหวนที่นิ้วนางหรือใส่ที่นิ้วกลางก็ได้ จะช่วยเสริมให้มีแต่ความโชคดี มีความเจริญงอ กงามในหล า ยๆด้าน แต่ไม่แนะนำให้สวมแหวนนิ้วเดียวกันจำนวนหล า ยวง

3 วันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ผู้หญิงให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ช ายให้สวมใส่แหวนที่มือข้างขวา สำหรับตัวเรือนนั้นควรทำมาจากทองคำ เงิน นาค โลหะผสมหรือจะใช้เป็นหินสีต่างๆก็ได้ ให้เลือ กเป็นแหวนวงค่อนข้างบาง หัวแหวนเล็กๆ

ผู้ช าย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง จะช่วยเสริมความคุ้ ม ครอง ไม่ควรใส่แหวนที่นิ้วก้อย และนิ้วหัวแม่มือ

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง นิ้วก้อย นิ้วนาง จะเกิดเป็นความเจริญรุ่งเรือง จะมีพลังแห่งเมตต ามหานิยมแก่เจ้าตัว ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ สวมใส่แหวนนิ้วเดียวกัน จำนวนหล า ยวงได้มีอะไร

4 วันอังคาร

ท่านที่เกิดในวันอังคาร ผู้หญิงให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ช ายสวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนนั้นจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้ แหวนที่ค่อนข้างหนาหัวแหวนก็ให้ใหญ่ขึ้น มาหน่อย จะช่วยนำพาในความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหล า ยด้าน

ผู้ช าย สวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วนางหรือนิ้วก้อย จะทำให้ไม่มีพลังไม่ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง นิ้วชี้และนิ้วนางเท่านั้น จะส่ งพลังในการคุ้มครองในการดำเนินชีวิตทุกๆเรื่อง ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วก้อย จะทำให้เสียพลังที่เข้มแข็งไป สวมใส่แหวนซ้อนกันจำนวนหล า ยวงในนิ้วเดียวกันได้ สามารถทำได้จะไม่มีผลใดๆในเรื่องของความรัก

5 วันพุธ

ท่านที่เกิดในวันพุธ ผู้หญิงให้สวมใส่ที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ช ายให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนให้ทำด้วยวัสดุธรรมช าติอย่ างทองหรือทำจากหยก ตัวแหวนควรเลือ กขนาดที่พอ ดี กับนิ้ว ไม่บางและไม่หนาจน ไป หัวแหวนทำด้วยรัตนช าติแท้หรือจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม จะช่วยเพิ่มพลังเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ช าย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนาง จะคุ้มครองในทุกๆเรื่อง สามารถสวมใส่แหวนได้จำนวนหล า ยวง หล า ยนิ้วพร้อมกันได้ หรือจะซ้อนในนิ้วเดียวกันหล า ยวงได้

6 วันพฤหัสบดี

ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี ผู้หญิงให้เลือ กสวมใส่แหวนนิ้วข้างซ้าย ผู้ช ายเลือ กสวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนที่เลือ กใส่ให้เป็นวัสดุธรรมช าติอย่ างทองคำหรือทองคำขาว ตัวแหวนให้พอ ดี กับนิ้วหรือค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อย ก็ ดี หัวแหวนทำด้วยรัตนช าติแท้ ควรที่จะให้มีการประกายการส่องสว่าง จะช่วยเพิ่มพลังที่ดี

ผู้ช าย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือได้ แต่ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วก้อย

ผู้หญิง ใส่แหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้วนาง ไม่ควรสวมใส่แหวนพร้อมกันจำนวนหล า ยวง เพราะจะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรักไปได้ เปรียบเหมือนการมีความรักที่ ซั บ ซ้อน

7 วันศุกร์

ท่านที่เกิดในวันศุกร์ ผู้หญิงให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ช ายใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนของแหวนทำด้วยวัสดุธรรมช าติอย่ างทองคำหรือทำมาจากหิน ตัวแหวนนั้นให้เป็นลักษณะที่หยัก หรือเป็นคลื่น ควรมีสีสัน ช่วยเพิ่มพลังงานที่ดีพลังงานบวกเข้ามา

ผู้ช าย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางหรือนิ้วก้อย หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่น

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วไหน ก็ได้ในทุกนิ้ว จะช่วยคุ้มครองในทุกๆเรื่อง และการ ใส่ที่ซ้อนกันหล า ยวง จะทำให้เสียพลังในด้านของความรัก เปรียบเหมือนการมีความรักที่ซับซ้อน

ที่มา campus, postsod