ไม่พอใจใคร อยู่เฉย ๆ ไว้ แล้วชีวิตจะเป็นสุข

หากวันนี้คุณกำลังไม่พอใจใคร อย ากให้คุณได้อ่ า นบทความ ไม่พอใจใคร อยู่เฉย ๆ ไว้ แล้วชีวิตจะเป็นสุข ไปดูกันว่าการอยู่เฉยๆ ในวันที่ไม่พอใจใครแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากแค่ไหน

เมื่อใดที่เธอโมโห หรือ รู้สึกไม่พอใจ ลองนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ไม่รู้ใช่ไหม แล้วใยต้องเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด มีแต่ถูกใจ หรือ ไม่ถูกใจ คนที่เธอถูกใจ ต่อให้เขาทำผิดเธอ ก็ไม่รู้สึกโ ก ร ธ

คนที่เธอไม่ถูกใจ ต่อให้เขาทำถูก เธอก็ยังว่า ขวางต าขวางใจ เพราะฉะนั้น อย่ าไปเสียเวลาไปเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยเมื่อใด ที่ใครบางคนทำให้เธอไม่พอใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไปทบทวน ดูสิว่า ชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยังคงกระพัน คนที่มีชื่อเสียงร ว ยล้นฟ้า

หรือคนที่รักกันปานจะกลืนกินในอดีต วันนี้เหลือไว้แต่ชื่อ สุดท้ายเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้แล้วก็จากไปต่อให้เธอแค้น ต่อให้เธอเก็บมาคิด ต่อให้เธออาลัยอาวรณ์เธอก็ต้องจากโลกนี้ไปใน สักวันหหนึ่งไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอ ดไปเธออาจไม่

ได้ร ว ยล้นฟ้าเหมือนเ ศ ร ษ ฐีมีเงินแต่เธออาจมีความสุขอันเรียบง่ายที่เ ศ ร ษ ฐี โหยหาก็เป็นได้เธอยัง แข็งแรงมากกว่าคนที่นอนป่ ว ยอยู่ต าม โรงพย าบาล เธอจงจำไว้ มองร่างกายเธอว่าเหลือ มองเหนือสิ่งที่เธอข า ด เมื่อใดที่เธอถูกเอารัดเอาเปรียบลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากจะเสียมิตร

คิดเล็กคิดน้อยจะเสียกำลังใจเธอจงจำไว้ เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน แค่นี้ก็เพียงพอให้เธอสุขใจวันนี้ ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับได้ ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ยังไปเที่ยวได้ ยังมีคนอยู่รอบ กายยังอ่ า นหนังสืออ่ า นเฟส อ่ า นไลน์ได้ ความสุขอาจหา ไม่ง่ายแต่ความเรียบง่ายทำให้ชีวิตเป็นสุข หาได้ไม่ย าก

ที่มา : bangpนnsara