ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเอง 15 วิ ธีที่จะทำให้คุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้น

ในโลกใบนี้ล้วน มีผู้คน มากมายให้เราได้พบเจอ เมื่อเกิดมาก็ได้รับรักแรกจากพ่อแม่ เพื่อนฝูงพี่น้อง แฟน หรือคนรอบตัว ความรักเหล่านี้เป็นรักที่คนอื่น มอบให้ ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถแปรผันต ามกาลเวลา และไม่มีใครสามารถมามอบความรักให้ได้ตลอ ดไป สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีให้ได้เลยคือ การ ฝึก รักตัวเอง ให้เป็นดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

1. เว้นระยะห่าง จากคนที่ฉุ ดรั้ งเอาไว้

อย่ าไปห่วงใคร ที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณ จงรู้คุณค่าในตัวเอง เพื่อนที่ดีนั้น ควรให้แร งผลักดัน ให้กำลังใจกัน ในวันที่ท้อ เคารพคุณและการมีเพื่อนเยอะเนี่ย มันไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีๆ แค่เพียงคนเดียวนะ จำไว้

2. จงเริ่มบอ ก รักตัวเอง

เป็นเรื่องสำคัญ คุณควรส่องกระจกมองดูตัวเองบ้างนะ เพราะ สิ่งที่สะท้อนออ กมา เป็นภาพที่ปรากฏ ในโลกแห่งความเป็นจริง การผิ ดหวังในตัวคนอื่นๆ มันจะสะท้อนความผิ ดหวัง ของเราออ กมาด้วย และก็ไม่แตกต่าง จากการยอมรับในตัวผู้อื่น ฉะนั้น ต้องแสดง ในการรักตัวเองได้แล้วนะ

3. อภั ยให้กับความผิ ดพลาด ที่เคยเกิดขึ้น

ไม่มีใครทำอะไรถูกไปหมดหรอ ก ไม่ใช่ว่าคุณแ ย่หรอ กนะ แต่หมายความว่า คุณคือ มนุษย์ธรรมดาไง ฉะนั้น เลิกสนใจอ ดีต เพราะ มันผ่าน มาแล้ว มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ปัจจุบันจงให้อภั ยตัวเอง สนใจในสิ่งที่คุณ จะเริ่มลงมือทำตอนนี้ ดีกว่านะ

4. คาดหวัง การยอมรับ จากผู้คนให้น้อยลง

เตือนตัวเองว่า คุณไม่จำเป็นต้องทำต ามคนอื่น ไม่ต้องไปขอเขา เพื่อทำสิ่งที่ แตกต่างจากคนอื่น เวลาบนโลกใบนี้ มัน มีค่าคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงทุกอย่ างในชีวิตได้ ด้วยตัวคุณ ไม่ต้องรอ ใครมาบอ กให้ทำ

5. อยู่กับ ความเป็นจริง ให้ได้

บางอย่ างนั้น แม้มันจะย ากแต่มันก็คุ้ม นั่นคือ การละทิ้งความสมบูรณ์แบบ และมาเป็นตัวเองอย่ างแท้จริง สิ่งที่สวยงามที่สุด จากการเดินทางคือ การกลับสู่ ความรู้สึกสงบ เพราะผลมาจากการยอมรับ ในกระบวนการของชีวิต ดีกว่า การไปคาดหวังทุกอย่ างให้เป็นอย่ างนั้นอย่ างนี้

6. สำนึกในบุญคุณ ที่ทำให้มีวันนี้

คนเราไม่ได้สมหวัง ทุกอย่ างหรอ ก มีสมหวังมีผิ ดหวังบ้าง ปะปนกันไป แต่จำไว้ว่า มีหล า ยคน ที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมี เช่นทุกวันนี้ เพราะงั้น จงใช้ประโยชน์ จากความเ จ็ บ ป ว ด ความโก ร ธ ความเหนื่อยล้าเหล่านี้ ในการส่งเสริม ให้ตัวเองไปข้างหน้า คุณเองนี่แหละ ที่ควบคุมชีวิตของตัวเองได้

7. ใส่ใจชีวิตเรา

ของขวัญอย่ างหนึ่งเลย ที่คุณมอบให้แก่ตัวเอง และคนที่คุณรักได้ นั่นก็คือ การที่ได้อยู่กับปัจจุบัน และทุกโอกาสที่มี ชีวิตมันไม่ได้ย าก แต่มันก็ไม่ง่าย ดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดี

8. ยอมรับ กระทั่งความผิ ดพลาด ที่ยังไม่ได้เกิด

ในเรื่องการประสบ ความสำเร็จบางครั้ง คุณก็ต้องล้มเหลวบ้าง มันจะได้เป็นประสบการ อย่ าปล่อยให้ความกลั ว ที่จะตัดสินใจผิ ดพลาดมารั้ ง ความคิดของคุณไว้สิ คุณทำได้

9. เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น

ถ้าเรา ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง ของชีวิต ก็ต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคย เดินหน้าสู่ ความคิด และการกระทำต่างๆ ที่ส่งเสริม และเติมเต็มชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้น

10. ให้โอกาสตัวเอง กับประสบการณ์ใหม่ๆ

อย่ าปล่อยให้ ความไม่รู้ ความกลั ว มาฉุ ดรั้งคุณเอาไว้ เพราะโลกภายนอ ก มันยังมีโอกาสดีๆ รอคุณอยู่ ทุกวันนี้โลกมันหมุนเร็ว จงต ามให้ทัน

11. เชื่อในศักยภาพของตัวเอง ที่มี

ทุกๆ สิ่งในโลกนี้ เป็นไปได้เสมอ คุณต้องรู้ก่อนว่า ตัวเองต้องการอะไร เมื่อรู้แล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณต้องทำได้

12. สนใจเรื่องของตัวเอง ดีกว่าไปสนใจฟังเรื่องของคนอื่น

คนเรามักเผ ยให้เห็นแต่ด้านดีของตนเอง โดยเฉพาะในโลกอ อ นไ ลน์ เพราะงั้น เราอย่ าไปเปรียบเทียบ ชีวิตตัวเอง กับใครเลย มันต่างกัน

13. ปล่อยวาง ผ่อนคล า ย

หากจัวคุณมองทุกอย่ าง เป็นเรื่องจริงจังไปทุกเรื่อง คุณอาจต้องเผชิญ กับความกลัวในทุกย่ างก้าว ที่เป็นเช่นนี้ เพราะความคิดคุณเอง ฉะนั้นจงผ่อนคล า ย ความตึ งเครี ย ด ต่างๆ และหัวเราะ ออ กมาบ้าง คนที่อารมณ์ดีมักเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ดีนะ

14. ทำสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเอง

นั่นเพราะ ชีวิตคนเรามันสั้น เลือ กทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆ ทำแต่สิ่งดีๆ เราไม่สามารถให้ ในสิ่งที่เราไม่มีได้ ฉะนั้น คุณควรใช้ชีวิตให้คุ้ม ก่อนที่จะไปแบ่ งปั นให้กับใครต่อใคร

15. จงฟังเ สี ยง ของตัวเอง ซื่อสัตย์ กับตัวเองไม่ว่าเรื่องใด

เราไม่ต้องการ เรื่องเล่าที่สนุก เสริมสร้างจินตนาการ แต่เราต้องการเรื่องจริง เท่านั้น และคุณ จงฟังเ สี ยงของตัวเอง จงมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เนี่ย เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะ กับเราหรือยัง

ที่มา  doungrasi