ไม้มงคลทองอุไร ปลูกหน้าบ้านให้ถูกวัน เสริมโชคลาภ ร่ำร ว ยเงินทอง

วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักตันไม้ชนิดหนึ่งที่เป็น มงคลมง ว่ากันว่าปลูกไว้หน้าบ้านจะช่วยเสริมท รั พ ย์ เรียกโชคลาภ เงินทองไหลเข้าไม่ข า ดสาย พร้อมบอ กเคล็ดลับในการปลูก จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

สำหรับคนรักต้นไม้เชื่อว่าหล า ยคนต้องรู้จัก ต้นทองอุไร ซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ที่ทั้งสวยงามดูแลง่าย ปลูกง่าย แถมดอ กยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆเบาๆ มีดอ กสีเหลืองอร่ามสดใส ออ กด อ กให้ชมตลอ ดทั้งปี และยังทนแดด ทนฝน เลี้ยงง่าย ทั้งสวยงามและมีความหมายที่ดี

ต้นทองอุไรนี้ มีความเชื่อว่ า ช่วยเสริมในเรื่องของความร่ำร ว ย มีเงิน มีทอง ส่งเสริมด้านฐานะให้มีความเจริญรุ่งเรือง ลักษณะของ ต้นทองอุไร ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นพุ่ม ไม่สูงมาก จะสูงอยู่ประมาณ 1 เมตร ถึง 1.80 เมตร โดยประมาณ ด อ กจะออ กเป็นช่อ สีเหลืองสด ลักษณะคล้ายระฆัง เป็นกร ว ยย า วประมาณ 3-5 ซม. มี 5 กลีบ เป็นหยักเล็กน้อย

โดยในบางที่จะเรียก ต้นทองอุไร ว่า พวงอุไร หรือ ด อ กสร้อยทอง ด้วยความสวยงามและมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนี้ ทำให้ผู้คนนิยมนำมาบูชาพระกันอีกด้วย

วันที่เหมาะสมในการปลูก ต้นทองอุไร คือวันพุธ และมีความเชื่อ กันว่า ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก จะช่วยให้ได้รับพลังงานดีๆในครอบครัว ในส่วนของทิศที่นิยมปลูกคือ ทิศเหนือ ของตัว บ้าน จะช่วยหนุนและส่งเสริมอำนาจบารมีให้กับเจ้าของบ้านได้ อย่ า งดี

วิ ธีการปลูกต้นทองอุไร

เริ่มจากเตรียมดินที่เหมาะสม คือ ดินร่วนที่มีธาตุอาหารที่เพียงพอ ควรเลือ กพื้นที่ปลูกที่สูง ไม่มีน้ำท่วมขัง และให้หมั่นใส่ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์อยู่เสมอเพื่อให้ด อ กงามๆออ กตลอ ดทั้งปี ส่วนการตัดแต่งนั้น ให้ตัดเป็นทรงพุ่มจะทำให้การออ กดอ กดูเป็นแนวที่สวยงาม

การปลูกต้นไม้ การดูแลต้นไม้ในบ้านนั้นเป็นกิจก ร ร มดีๆที่ทุกคนสามารถช่วยกันดูแลได้ และยังช่วยสร้างบ ร รย ากาศดีๆให้กับบ้านของเราได้อย่ างเป็นอย่ างดี ช่วยให้ครอบครัวมีที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน ยิ่งต้นไม้ที่มีความหมายดีๆ ก็ยังส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนในบ้านอย่ างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

ที่มา  krustory