ไหว้เจ้าที่ในบ้าน ถูกวิธี เสริมโชคลาภ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราจะพาคุณไปเสริมโชคลาภให้กับตัวเองและคนในครอบครัว กับบทความ ไหว้เจ้าที่ในบ้าน ถูกวิธี เสริมโชคลาภ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าจะต้องเตรียมของไหว้อย่ างไรบ้าง และจะมีขั้นตอนการไหว้อย่ างไรบ้าง

ศรัทธาและความเชื่อเป็นสิ่งที่มีแฝงอยู่ในทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีก้าวไปไกลเพียงใดก็ต าม ความเชื่อต่างๆ ก็ยังคงอยู่คู่กับคนไ ท ยอยู่ดี สำหรับการไหว้เจ้าที่ เจ้าทางในบ้านที่เราอยู่อาศัย ก็เป็นอีกสิ่งที่ทุกบ้าน มักจะทำกันอยู่เป็นประจำ

ไม่เพียงแต่แค่ในวันสำคัญอ ย่ า ง วันขึ้นปีใหม่ หรือ วันสำคัญทางพุ ท ธ ศ า ส น า แต่ควรทำอ ย่ า ง น้อย 3-6 เดือนครั้ง เพื่อเป็นก า ร ข อ ข ม า ในสิ่งที่เราอาจเผลอทำลงไปอ ย่ า งไม่ตั้งใจก็เป็นได้ โดยให้เลือ กไหว้ในช่วงเที่ยงของวันอังคารหรือวันเ ส า ร์ก็ได้ เพราะถือเป็นวันรับ โดยเตรียมอุปกรณ์การไหว้ และของไ ห ว้ ดังนี้

1 หมากพลู 9 คำ

2 เทียนไข 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

3 ด อ ก ด า วเรือง 9 ด อ ก เพราะดาวเรืองเปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรือง

4 น้ำเปล่า 5 แก้ว

5 ผลไม้ 9 อ ย่ า ง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยผลไม้แต่ละชนิดก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้

1 ลูกพลับ – เพิ่มความเข้มแข็ง ไร้อุปสรรค

2 องุ่น – เพิ่มท รั พ ย์ให้มากทวีคูณ งอ กเงยเหมือนองุ่นเป็นพวงใหญ่

3 กล้วย – ช่วยให้ ผ่ า นพ้นอุปสรรค เพื่อให้ทุกอย่ างราบรื่น เป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ติดขัด

4 แก้วมังกร – เสริมอำนาจบารมี ทั้งยังรวมถึงการดูแลลูกค้า บริวาร สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการเป็นเจ้าของ ผู้นำ

5 สับปะรด – ช่วยเรื่องทัศนวิสัย ความคิดกว้างไกล หูต าเป็นสัปปะรด

6 แอปเปิ้ล – สุขภาพแข็งแรง ไม่เ จ็ บ ป่ ว ย

7 สาลี่ – เสริมโชคลาภ มีเงินทองไหลมาเทมา

8 ส้ม – ความโชคดี มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ มีกิน มีใช้

9 ทับทิม – เสริมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนในบ้าน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน

เมื่อเตรียมของเรียบร้อยให้ใช้ผ้ าขาวบางปูบนโต๊ะกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้าบ้าน แล้วางของไหว้ที่จัดเตรียมไว้ ยังตำแหน่งต่างๆ แล้วจุดธูปเทียน และกล่าวคำขอขมา ว่า ‘ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเจ้าของเลขที่บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดีที่ข้าพเจ้า ( เอ่ยชื่อตนเอง ด้วยชื่อนามสกุล ) นำเครื่องสักการะมาตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร ร ม

หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษเว้นโทษและอโหสิ ก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญและโปรดช่วยข้าพเจ้า ( อธิษฐานขอความปรารถนา ) จากนั้นรอธูปที่จุดไว้หมด แล้วค่อยดับเทียน ลาของไหว้ผลไม้

ด้วยการจับตัวพานแล้วอธิษฐาน ว่า ขอแ ด นขอช า นให้ลูกหลานได้กินเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยเทอญ เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้การไหว้เจ้าที่บ้านนั้น สามารถทำได้ต ามความเชื่อส่วนตัวของแต่ละบุคคล และทำต ามกำลังท รั พ ย์ ไม่จำเป็นต้องหรูหรา แค่เพียงทำต ามกำลังศรัทธาเท่านั้นก็พอแล้ว

ที่มา krustory