10 ข้อคิด คิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะเถียงแม่

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะเถียงแม่อยู่ทุกวัน วันนี้เราก็บทความข้อคิดดีๆ ที่อย ากให้คุณนั้นได้อ่ า นและคิดทบทวนให้ดีก่อน กับ 10 ข้อคิด คิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะเถียงแม่

เย็นวันหนึ่งลูกช ายวัยรุ่นกับแม่ทะเลาะกันเพราะแม่บ่นว่าลูกช ายเรื่องไม่ตั้งใจเรียน และเ ที่ ย วกลางคืนดึกดื่น แ ถ มห้องก็รกไม่ยอมเก็บให้เป็นระเบียบ หนุ่มวัยมัธยมเริ่มหงุดหงิด และคิดว่าแม่ ยุ่ ง

กับเรื่องส่วนตัวของตนเองมากเกินไปจึงมีปากเสียงกัน เขาทะเลาะกับแม่และเถียงแม่ไปหล า ยคำ เมื่อคุณพ่อเห็นว่า ท่าไม่ได้ จึงชวนลูกช ายออ กไปข้างนอ ก ออ กไปเดินเล่นกัน พ่อลูกเดินไปได้สักพักก็พูดกับลูกช ายว่า การที่ลูกจะมีสิทธิ์บ่นว่า หรือต่อว่าแม่ได้นั้น ลูกจะต้องคิดถึง 10 เรื่องนี้ไว้ก่อนทุกครั้ง

1) อ า เ จี ย นหลังอาหารทุกมื้อตลอ ดเวลา 3 เดือน ที่แม่แ พ้ ท้ อ ง

2) เ จ็ บ หั ว น ม เพราะลูกกัดในช่วงที่ ฟั น เพิ่งเริ่มขึ้นใหม่ๆ แต่ต้องทน เพราะแม่ต้องการให้น มลูกด้วยตัวเอง

3) ลองเอาลู ก บ อ ล ใส่ท้องให็เต็ม และทำกิจวัตรอย่ างไม่สะดวกเลยสักอ ย่ า ง ตลอ ดเวลา 9 เดือนที่ตั้ง ท้ อ ง และต้องคอยระมัดร ะ วั งตัวเองเป็นสองเท่า

4) นอนห ง า ยไม่ได้ เวลาจะพลิกตัวก็ลำบาก ตลอ ดเวลา 5 เดือนที่ ท้ อ งเริ่มใหญ่ขึ้น

5) ในตอน ค ล อ ด ลู ก ความเ จ็ บ ป ว ดเหมือนถูกแ ส้ เ ฆี่ ย น กว่า 24 ชั่ วโมง

6) ตลอ ด 9 เดือนที่ลูกอยู่ในท้อง แม่จะทานย า ป ฏิ ชี ว น ะไ ม่ได้เลย ถ้าป่ ว ยก็ต้องอ ดทนไว้ก่อน

7) เป็นเวลา 9 เดือนที่ไม่ได้ดื่ม กาแฟ ช า หรืออาหารที่ชอบ เพราะมีผลต่อลูกใน ท้ อ ง

8) ในช่วงที่ลู กอยู่ในท้ อ งแม่ต้องระวังทุกการเดิน ห้ามกระโดดหรือวิ่งเร็วเพราะเ สี่ ยง ห ก ล้ ม อาจเกิดอั น ต ร า ยกับลู ก

9) เมื่อลูกค ล อ ด ตลอ ด 3 เดือนแรกเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลับๆตื่นๆทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน แม่ไม่เคยได้นอนหลับสนิทตลอ ดในช่วงที่เลี้ยงลูกอ่อน

10) งานของแม่ในทุกวันคือ ซักผ้าอ้อม เ ช็ ด ปั ส ส า ว ะ และอุ จจ า ร ะ คอยล้างตัว เช็ดอ าเ จี ยน และดูแลเมื่อลูกป่ ว ยไ ข้ ไม่มีวันหยุด

พ่อไล่เรืยงเรื่องราวของแม่ในช่วงตั้งท้ อ งลู ก ช ายให้ลูกช า ยฟังอ ย่ า งเป็นลำดับ ทำเ อ า เ ด็ กหนุ่มถึงกับน้ำ ต าคลอ เมื่อเดิน มาถึงบ้าน พ่อต บบ่ า ลูกช ายเบาๆแล้วพูดว่า เดี๋ยวเข้าบ้านไปนะแล้วอ ย่ าลืมให้เกียรติกับผู้ ห ญิ งของพ่อด้วย เข้าใจไหม

ลูกช ายได้ยินคำพ่อดังนั้นก็รับปาก และตรงเข้าไปขอโทษคุณแม่ทันที หากคุณคิดที่จะเถียงแม่หรือต่อว่าแม่นั้น ควรคิดให้ดีว่าคุณเองเคยปร ะส บเรื่องราวหรือมีคุณสมบัติทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมานี้แล้วหรือยัง

ที่มา : krustory