10 ข้อคิด จงใช้ชีวิตให้คนอิจฉา อย่ าเสียเวลาชีวิตที่มีคุณค่าไปอิจฉาคนอื่น

ชีวิตของคนเราจะมีความสุขได้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราเอง และจงทำทุกวันให้มีความสุขเท่าที่จะทำได้ วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดจนคนอื่นต้องอิจฉา กับบทความ 10 ข้อคิด จงใช้ชีวิตให้คนอิจฉา อย่ าเสียเวลาชีวิตที่มีคุณค่าไปอิจฉาคนอื่น ไปดูกันว่าคุณจะใช้ชีวิตในทุกวันให้มีความสุขได้อย่ างไร

1 คนที่ ‘น่าอิ จฉ าที่สุด’ คือ ‘คนที่ไม่อิ จฉ าใครเลย’ดูเหมือน มันเป็น ‘ความสุข’ ง่ายๆ แต่ ‘คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยทำกัน’

2 จงอย่ าอิ จฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จฉ า

3 ทุกอย่ างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่ วคราวถ้ามัน ‘ดี’ ให้มีความสุข กับมันเพราะ- มันจะอยู่กับเราไม่นานถ้ามัน ‘ไม่ดี’ อย่ ากังวลเพราะ มันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน

4 ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ขัดความสุขคนอื่น ไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่น ไม่ดูถูกคนอื่น

5. ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้น มีมากขึ้นนั่นก็คือ ให้แบ่งปั น ความสุขนั้น ( แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มาก ยิ่งสุขมาก )

6 ‘ทุกวินาทีที่ห า ยใจอยู่ คือ โอกาสของชีวิต’อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแคร์สายต าใครตราบใดที่เรายังห า ยใจด้วยจมูกของเราเอง

7 ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นานแต่ความทรงจำที่ดี จะอยู่กับเราตลอ ดไป บางครั้ง…เราไม่ต้องคิดว่า ‘สิ่งที่เราทำ เราจะได้อะไร’ แต่เมื่อทำแล้ว มันสุขใจ มันก็คือ ‘กำไร’ ของชีวิต

8 ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนห า ยไปจากชีวิตเราแต่ ‘เวลา’ ก็ยังคง ‘เดินต่อ’ และเวลาก็สอนให้เราได้รู้ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้น เราควรจะดูแลและรักษ า อย่ างไร เพื่อว่าวันหนึ่ง ‘เราจะไม่เสียใจ’ กับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดแล้ว

10 จุดที่ตกต่ำที่สุด เป็นได้ทั้งจุดจบ และจุดเริ่มต้นใหม่อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไร

ที่มา ชีวิตคิดบวก, myfriendth