10 ข้อ คิดให้ดี ก่อนเถียงแม่

หากวันนี้คุณนั้นเป็นลูกคนหนึ่งที่เป็นเด็กดื้อมาโดยตลอ ด และมักจะเถียงแม่อยู่เป็นประจำ วันนี้เราอย ากให้คุณได้อ่ า นบทความ 10 ข้อ คิดให้ดี ก่อนเถียงแม่ ไปดูกันว่าเมื่อคุณอ่า นบทความนี้จบแล้ว คุณจะยังเถียงแม่อีกอยู่ไหม

ค่ำวันนึง ลูกช ายวัยมัธยมปล า ยถูกคุณแม่บ่นว่า เรื่องไม่ตั้งใจเรียน เที่ยวดึกไม่ยอมเก็บห้องของตัวเองหนุ่มน้อยทนไม่ได้ เพราะคิดว่าแม่ท่านบ่นชอบจู้จี้จุกจิกเรื่องส่วนตัวของตัวเองมากไป ก็เลยได้เถียงแม่ออ กไป จากนั้นก็ทำให้คุณแม่ยิ่งโมโห

ที่ลูกช ายไม่เชื่อฟังที่ตัวเอง พูดทางคุณพ่อเห็น ท่าจะไม่ดีเลยกันลูกช ายออ กมาจากนั้นพาไปเดินเล่นเดินไปด้วย กันเป็นนานพอ สมควร

แล้วพ่อจึงพูดกับลูกช ายว่าการที่ลูกจะเถียงแม่นั้น ทำได้ลูกจะมีคุณสมบัติ ที่จะเถียงแม่ได้ หากลูกเข้าใจใน 10 ข้อนี้ อะไรเหรอครับ เ ด็ ก หนุ่มถามคุณพ่อของเขา และพ่อของเขาได้เล่าให้ฟังว่า

1) หัว น ม ถู กกัด แต่ต้องยอมอ ดทน ไม่กล้ า ตีช่วงที่ ฟั น ข อ งลูกขึ้นใหม่ๆ

2) อาเ จี ย นหลังกินข้าวทุกมื้อ เป็นเวลาสามเดือ น แ พ้ ท้ อ ง

3) เอาลูกบอลใส่ท้องใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ไปทุกเดือน เป็นเวลาสิบเดือน

4) นอนพลิกตั ว ไม่ได้เป็นเวลา5 เ ดือน

5) เ จ็ บ ป ว ด เหมือนถูก แ ส้เ ฆี่ ย น ตี เป็นเวลายี่สิบสี่ ชั่ ว โมง ช่ ว ง ค ล อ ดลูก

6) ง ด ช า กาแฟน้ำ แข็งของที่ ชอบจะส่ งผล ร้ า ย ต่อลูกในครรภ์ เป็นเวลาสิบเดือน

7) เปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้าอ้อม เช็ด อุ จ จ า ร ะ เ ช็ ด เ ยี่ ย ว เ ช็ ด อ๊ ว ก ล้ า ง ก้ นเป็นปีๆ

8) ห้ามป่ ว ย เป็นเวลาสิบเดือน แม้ว่าจะป่ ว ย ก็กิน ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ไ ม่ ไ ด้

9) งดกระโดด โลดเต้น งดเที่ยวเ ป็นเวลา 10 เดือน

10) กลางดึกต้องตื่นทุก ๆ สอง ชั่ ว โมง ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีในแต่ละ ชั่ ว โมงประมาณสามเดือนพ่อกับลูกเดินคุยกัน

จน มาถึงหน้าบ้านของตัวเองและพ่อตบบ่าลูกช ายเบา ๆแล้วพูดต่อไป ว่าเดี๋ยวเข้าบ้านไปนะและให้เกียรติกับผู้หญิงของฉันด้วย เข้าใจมั้ยลูกตอบว่า ครับๆต่อไป ผมจะให้เกียรติ ผู้หญิงของพ่อให้มากกว่า ๆ

พอลูกช ายเข้าบ้านก็ตรงไปกอ ดและขอโทษคุณแม่ ด้วยความที่ยังเป็น เ ด็ ก เลยเอาแต่ใจ ไปบ้างทีนี้ เข้าใจหรือยังก่อนที่คิด จะเถียงแม่ลูก ๆ คิดก่อนว่ามีคุณสมบัติใน 10 ข้อนี้ แล้วหรือ

ที่มา : horoscopedaily99