10 ข้อ ดีของการนอนก่อน 4 ทุ่มในทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อ ดีของการนอนก่อน 4 ทุ่ม กับบทความ 10 ข้อ ดีของการนอนก่อน 4 ทุ่มในทุกวัน ไปดูกันว่าการนอนก่อน 4 ทุ่มนั้นจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่ างไร

การหลับในเวลาที่ดึกเกินไป หรือบางคนอ ดหลับอ ดนอน ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุเพราะเรื่อง ง า น หรือเรื่องเวลาที่กระชั้น ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย แต่ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มสักนิด แค่นอนไวกว่าเดิมหน่อย จะทำให้ได้ ป ร ะ โ ย ช น์ เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียว นอนน้อยนอนไม่พอนอ กจากจะทำให้ใต้ต าดำคล้ำแล้ว ผู้เชี่ยวช าญการนอนยังบอ กว่าการนอนหลับมีผลเกี่ยวโยงกับระบบประสาทของสมอง เซลล์ในร่างกาย รวมถึงการไหลเวียนของเลือ ดและหัวใจ สาเหตุของการนอนน้อยของแต่ละคนมีด้วยเหตุต่างๆ ไม่เหมือนกัน

บางคนอาจจะติด ง า น ติดภารกิจที่ทำให้ถึงอย ากจะนอนก็ยังนอนไม่ได้ และกับบางคนที่อาจจะมีเวลาเหลือแต่พอได้เวลานอนกลับยังไม่อย ากนอน นอนไม่หลับบ้าง กำลังสนุกกับกิจก ร ร มที่กำลังทำก่อนนอนอยู่บ้าง ก็เลยนอนดึกนอนไม่พออีกเหมือนกัน เชื่อได้เลยว่ามีหล า ยต่อหล า ยตนที่นอนหลับเกินเวลา 4 ทุ่ม บ้างติดอยู่บนท้องถนน บ้างติดซีรี่ย์ยอ ดฮิต แต่คุณทราบไหมคะว่าการนอนดึกมีผลต่ อ ตั วเ รามาก เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอ กเล่าให้ฟังว่านอนก่อน 4 ทุ่มมันดียังไง

1 สร้างเ ค มี ห นุ่มส าว ทำให้หน้าเด็ก ไม่แก่ไว

2 คุมความดั น โ ล หิ ตได้

3 ลดความ เ สี่ ย ง โ ร ค อ้ ว น

4 ได้ล้ า ง พิ ษ สาวๆที่ชอบป ว ดรอบเดือนบ่อย ๆให้นอนเร็วขึ้น จะช่วยคุมเ คมี ที่ทำให้ป ว ดได้มาก

5 ช่วยป้องกันค ว าม ชรา และช่วยลดปัจ จั ย เ สี่ ย ง ทั้งหล า ยไม่ให้ทำร้ า ยร่างกายก่อนวัยอันควร จึงป้องกันความเ สื่ อ ม ช ร าได้

6 ไม่ เ สี่ ย งโ ร ค กำ เ ริ บ โดยเฉพาะโ ร คหั วใ จ โ ร คหล อ ดเ ลื o ดส ม อ ง ความดันสูง เบ าหว าน ภู มิ แพ้ โ ร คเ ค รี ย ดซึ ม เศ ร้า และโ รค ม ะเ ร็ ง

7 มีความสุขง่ายขึ้น ยิ่งอ ดนอน ส ม อ งของเราก็ยิ่งอึมครึม ทำให้ข า ดสมาธิ ความจำก็ไม่ดี อะไรมากระทบหน่อยก็หงุดหงิดอารมณ์เสียแล้ว

8 ร่างกายได้ ซ่อมแซมส่วนที่สึ กหรอ

9 ความจำดีขึ้น การศึกษาจากสมาคมจิตวิ ท ย าอ เ ม ริ กัน ( APA ) ระบุว่า คนที่นอนหลับได้แค่ราว 4 ชั่ วโมงต่อคืน ติดต่อ กันนานๆมีผลต่อความจำ, สมาธิม ากขึ้น

10 ส ม อ ง ส ร้ า ง เ ค มีแห่งความสุข

แค่นอนก่อน 4 ทุ่มก็มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้ว ดังนั้นแนะนำให้นอนก่อน 4ทุ่มแล้วตื่นเช้าจะดีกว่านะคะ จะได้ออ กไปรับอากาศบริสุทธิ์ย ามเช้ากันค่ะ

เห็นได้ว่า ป ร ะ โ ย ช น์ ของการนอนไวนั้น มากมายกว่าที่เราคิดเสียอีก และสิ่งที่สำคัญอีกอย่ างนึง คือ การเลือ กเครื่องมือในการหลับนอน ไม่ว่าจะเป็นหมอน ผ้าห่ม ที่นอน และอื่นๆ เพราะบางครั้ง ถึงแม้เราจะต้องการนอนไว แต่หากนอนไม่หลับ จะมี ป ร ะ โ ย ช น์ อย่ างไรเล่า แต่ถ้าใครที่นอนดึกหรือนอนเกือบเช้าเป็นประจำก็ลองลดๆ ลงมาเป็นสักเที่ยงคืน หรือห้าทุ่มก่อนเดี๋ยวก็ชิน

ที่มา คนบ้านนอ ก