10 ดอ กไม้บูชา แต่ละชนิดมีความหมายเมื่อใช้ไหว้บูชา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูความหมายของดอ กม้ที่เราใช้บูชาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน ว่าเราควรใช้ดอ กอะไรไหว้ เพื่อหนุนนำในด้านที่เราต้องการ จะเป็นอ ย่ างไรนั้น พร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

การเข้าวัดทำบุญไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สิ่งที่เรามักจะมีและข า ดไม่ได้ก็คือ ด อ ก ไม้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการกราบไหว้ ความสดชื่นและความรุ่งเรืองของชีวิต เราจะต้องเลือ กใช้ ด อ ก ไม้สด เพราะถ้าหากว่าเราเลือ กใช้ ด อ ก ไม้ที่มีความแห้งจะเป็น

นิมิตความหมายแห่งความ ทุ ก ข์ ใจ ซึ่งส่งผลไม่ดีต่อชีวิตของเราการเลือ ก ด อ ก ไม้ไหว้พระ ด อ ก ไม้มงคลแต่ละชนิดล้วน มีความ หมายดีที่แตกต่างกันออ กไปในแต่ละด้าน ควรเลือ ก ด อ ก ไม้แบบใดถึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองจะนำพาความโชคดีโชคลาภต่างๆ มาให้ซึ่ง ด อ ก ไม้ในแต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันออ กไปต ามด้านล่างนี้

1 ด อ ก มะลิ

ด อ ก มะลิต ามความเชื่อว่ากันว่าจะพบแต่ความสุข มีความสดชื่นในทุกๆวันของชีวิต ไม่ว่าจะใช้เป็น มะลิซ้อนหรือมะลิลาก็จะช่วย เพิ่มความเป็นสิริมงคล ทำให้คนในบ้ าน มีความสุข มีความสงบมีความรักที่ดีต่อ กัน

2 ด อ ก ดาวเรือง

ด อ ก ดาวเรืองต ามความเชื่อเขาว่ากันว่าจะพบแต่ความรุ่งเรือง จะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และส่ง ผลที่ดีในเรื่องของการเงิน ทำให้มีเงิน มีทองเข้ามาในบ้ านอยู่ตลอ ดเวลา

3 ด อ ก รัก

ด อ ก รักจะช่วยทำให้ชีวิตคู่ของคุณพบแต่ความรักที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ไม่ใช่แค่ชีวิตคู่ แต่เป็นชีวิตของครอบครัวที่ไม่ว่าจะ หันไปทางไหนก็จะมีคนคอยช่วย เหลืออยู่ตลอ ดเวลา

4 ด อ ก บัว

การใช้ ด อ ก บัวเพื่อเป็นการไหว้ ต ามความเชื่อจะพบแต่ความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงานราบรื่น เปี่ยมด้วยคุณค่าและเป็น สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ใจ พลังสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งเป็น ด อ ก ไม้ชนิดหนึ่ งที่มีความนิยมมากที่สุดของผู้ที่จะเข้าไปกราบไหว้

5 ด อ ก พุด

ด อ ก พุดจะส่งผลทำให้มีความเจริญ มีความมั่นคงและมีความแข็งแรงสมบูรณ์ และ ด อ ก พุดที่ควรใช้ควรใช้เป็นชนิดสีขาวจะ ส่งผลที่ดีต่อตัวคุณมากๆ

6 ด อ ก กุหลาบ

ด อ ก กุหลาบความเชื่อจะทำให้ตัวคุณมีเ ส น่ ห์แก่ผู้ที่พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือคำพูด ก็ล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างรักและ เอ็นดูตัวคนอยู่เสมอ

7 ด อ ก จำปี

ด อ กจำปีจะทำให้ชีวิตของคุณมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน จะช่วยส่งเสริมให้การงานก้าวหน้า เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานใน หน้าที่การงานที่สูงขึ้น เป็นที่รักของใครหล า ยๆคน

8 ด อ ก กล้วยไม้

ด อ ก กล้วยไม้จะทำให้ชีวิตของคุณพบเจอแต่ความสำเร็จ ทั้งในหน้าที่การงานการเงิน และความรักเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมิตรภาพ อันดี ความงดงามและความบริสุทธิ์

9 ด อ ก แก้ว

ด อ ก แก้วด อ ก ไม้ในการไหว้พระ ที่จะทำให้คุณมีจิตใจที่แจ่มใส มีความบริสุทธิ์ดุจดั่งแก้ว มีความดีอยู่ในตัวและมีคุณค่าในตัวเอง

10 ด อ ก บานไม่รู้โรย

ด อ ก บานไม่รู้โรยจะช่วยส่งเสริมในด้านของความรัก ทำให้มีความมั่นคงซึ่งกันและกันอยู่เย็นเป็นสุข

ที่มา  horoscopedaily99