10 ต้นไม้ คนโบราณว่าไว้ ห้ า มปลูกไว้ในบ้าน จะทำให้ชีวิตอับจน

ถึงแม้ต้นไม้จะเป็นสิ่งที่หล า ยๆคนชอบนำมาปลูกที่บ้าน แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีต้นไม้อีกหล า ยชนิดที่ไม่เหมาะจะนำมาปลูกที่บ้าน ฉนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้ที่คนโบราณว่าห้ า มนำมาปลูกที่บ้านกัน จะมีต้นอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1 ต้นโพธิ์ ต้นโพธิ์ไม่ใช่ต้นไม้อัปมงคล แต่ก็ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน เพราะเชื่อ กันว่าต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสำหรับปลูกต ามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่า

2 ต้น มะรุ ม ผู้คนจะมารุ มข่มเหง มีเรื่องร้ า ยๆ โหมกระหน่ำรุ มล้อมเข้ามา ทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข ต้น มะรุ มจึงถือว่าเป็นไม้ไม่เป็น มงคลจึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเป็นที่สุด

3 ต้นชบา เรามักจะเห็นหล า ยๆ บ้านปลูกต้นชบา เพราะสีสันของดอ กที่สวยสะดุดต า ทำให้บ้านดูสวยงาม แต่ในสมัยโบราณ ไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้าน เพราะดอ กชบานั้น มักถูกนำไปใช้ในเรื่องร้ า ยๆ

4 ต้นหลิว หลิว คนจีนไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคนโ ศ ก เ ศ ร้ า เห็นเข้าทำให้อารมณ์เศร้าซึม เขาว่าบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นหลิวไว้ในบ้านด้วย ลูกสาวบ้านนั้นจะไม่มีใครมาสู่ขอและต้องเป็นสาวแก่ทึนทึกไปจน ต า ย – สลัดได ไม่นิยมปลูกในรั้วบ้านเช่นกัน เพราะหมายถึง การสลัดโชคลาภออ กไปจากบ้าน

5 ต้น งิ้ ว ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน เพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้ แต่หากปลูกต ามสถานที่ที่เป็นองค์กร อาคารสำนักงาน หรือสวนอาหารบางแห่ง ก็ไม่เป็นไร เพราะงิ้วเป็นต้นไม้สูงใหญ่และดูงามต า

6 ต้นเต่าร้าง เชื่อ กันว่าหากสามีภรรย าคู่ใดปลูกต้นเต่าร้าง อาจทำให้มีเรื่องต้องเลิกรากัน รวมถึงหมอผีสมัยก่อนใช้ใบเต่าร้างเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีทางไสยศาสตร์ทำให้เป็นต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน แต่หากจะนำต้นเต่าร้างไปใช้ในการจัดสวนก็ต้องร ะ วั งย างของต้นเต่าร้าง อ ย่ าให้สัมผัสโดนเพราะจะทำให้เกิดผื่นแดง คัน หรืออาจทำให้ถึงขั้นต าบอ ดได้

7 ต้นโ ศ ก โ ศ ก โบราณว่าหมายถึงความโ ศ ก เ ศ ร้ า – สลัดได ไม่นิยมปลูกในรั้วบ้านเช่นกัน เพราะหมายถึง การสลัดโชคลาภออ กไปจากบ้าน

8 ต้น ร ะ กำ จากชื่อของต้นระกำทำให้คนไทยไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน เพราะเชื่อ กันว่าหากปลูกต้นระกำไว้ในบ้าน จะมีแต่ความชอ กช้ำ ระกำทรวง อยู่ตลอ ดเวลาและจากลักษณะของต้นระกำที่เป็นต้นพุ่มแตกเป็นกอ ลำต้นจะมีหนามแหลมย าวอยู่แล้ว ซึ่งหากเด็กเข้าไปใกล้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้

9 ต้นนาง แ ย้ ม ป่า ห้ า มปลูกต้นนางแย้มป่าในบ้านโดยเด็ดข า ด ต ามความเชื่อว่าต้นนางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มีภู ตผีปีศ า จสิงอยู่ หากปลูกไว้ภายในบ้าน วันดีคืนดี ต้นนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ ทำร้ า ยรังแกผู้คนในบ้านให้หวาดผวาเ สี ยขวัญ หรือเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย ดอ กลั่นทม

10 ต้น ซ่ อ น ก ลิ่ น มีอีกชื่อว่า ต้นซ่อนชู้ เป็นไม้ที่ ไ ม่ มงคลต ามชื่อ ซึ่งหากนำมาปลูกในบ้าน จะทำให้ความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเกิดปัญหากันขึ้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความ เ ชื่ อ ของผู้คน มาแต่อ ดีตเท่านั้น การปลูกต้นไม้แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความ ส บ า ย ใจของเจ้าของบ้าน เพราะบางทีความเชื่ อที่สืบทอ ดต่อ กัน มาอาจจะเป็นก ลอุบ า ย ที่มีแง่คิด หรือคำเ ตื อ น แอบ แ ฝ ง อยู่ก็เป็นได้

ที่มา  poobpub